Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Diploma Eki

Diploma eki tüm Kocaeli Üniversitesi mezunlarına otomatik olarak ücretsiz ve İngilizce dilinde verilmektedir.


DİPLOMA EKİ (DE) NEDİR?

Diploma Eki yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen uluslararası şeffaflık ve diplomalar, dereceler, sertifikalar gibi yeterliliklerin akademik ve profesyonel tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlayan bir dokümandır. Mezunlara verilen bu ekin Avrupa’da yaygın kullanılan dillerden birinde hazırlanması öngörülmüştür. Öncelikle Unesco tarafından tasarlanan doküman daha sonra tekrar Unesco tarafından Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi ile işbirliği içerisinde revize edilmiştir. Bu doküman adına hazırlanan kişiye ait çalışmaların nitelik, derece, kapsam, içerik ve statüsüne dair açıklamalar içeren bir belge olarak tasarlanmıştır.


Diploma Eki yükseköğretim kurumları tarafından Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Unesco tarafından ortak belirlenen bir şablona göre hazırlanmaktadır. Belirlenen bu şablon niteliğe sahip olan kişi, nitelik, niteliğin düzeyi, içeriği, kazanımları, işlevi hakkında bilgi, ek bilgi, Eki onaylayan kurum ve ulusal yükseköğretim sistemini açıklayan kısımları ile 8 bölümden oluşmaktadır.


Diploma Eki öğrenci hareketliliğinin artmasında kritik bir rol oynayan tanınma araçlarından birisidir. Mezunlara verilen bu belge özgeçmiş, orijinal diploma, not dökümü ya da kesin tanınmayı garantileyen bir belge niteliği taşımamaktadır. Ancak daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir olması, öğrenim süresince edinilen becerileri kısaca tanımlaması, iş fırsatlarına ve daha sonra yurtdışında gerçekleşecek öğrenime daha kolay ulaşım sağlaması ve istihdam edilebilirliğe katkısı ile mezunlar için önemli bir belgedir.


Hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin yaşandığı dünya ülkelerinde yeterlilik sistemleri ve eğitim yapıları sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Yeterliliklerin tanınmaması ya da eksik değerlendirme ülkeler arası hareket eden mezunlar için global bir problem halini almıştır. Diploma Eki’nin düzgün bir biçimde uygulanması ve kullanılması Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın şeffaflığını arttıracaktır.


Derecelerin ortak tanınmasına ya da daha karşılaştırılabilir bir derece yapısının oluşmasına katkı sağlayan AKTS gibi Diploma Eki de yükseköğretim derecelerinin şeffaflığını arttırmayı ve bu sayede mezunların bir sonraki öğrenim tecrübesine daha esnek bir biçimde geçişini ve iş gücü piyasasına daha kolay erişimini sağlayan bir dokümandır. Diploma Eki “öğrencilerin kurumlara, işverenlere ya da dünyaya neyi başardıklarını sistematik olarak aktaran değerli bir araç” olarak Bologna Süreci’ndeki yerini almıştır.


Kocaeli Üniversitesi tüm mezunlarına ücretsiz olarak, İngilizce hazırlanan bir diploma eki vermektedir.


Kocaeli Üniversitesi, tüm mezunlarına vermekte olduğu İngilizce Diploma Eki (Diploma Supplement) belgesinin uygunluk onayını 2009 yılında YÖK'ten almıştır.


DİPLOMA EKİ NE DEĞİLDİR?

 • Diploma Eki bir özgeçmiş (CV) değildir.
 • Belge transkript (not dökümü) veya diploma yerine geçmez.
 • Tek başına akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Öğrenciler için Ek:

 • Yurtdışında daha anlaşılır ve kolaylıkla karşılaştırılabilir bir diploma,
 • Öğrenim dönemi boyunca alınan dersler, kazanılan başarı ve yetilerin nesnel ve adil değerlendirilmesini ve eksiksiz tanımlanmasını,
 • Mezunların başarı ve yetilerinin nesnel ve adil değerlendirilebilmesini,
 • Yurtdışında iş olanakları veya diğer çalışmalara daha kolay ulaşım sağlar.

Yükseköğretim kurumları için Ek:

 • Akademik ve mesleki tanınmayı kolaylaştırarak yeterliliklerin şeffaflığını arttırır,
 • Tüm Avrupa’da kabul gören bir çerçeve sunarken ulusal/kurumsal özerkliği korur,
 • Yeterlilik konusunda bir başka eğitim sistemi içerisinde anlaşılabilecek açıklayıcı nitelikte bilgiler sağlar,
 • Kurumun yurtdışında kabul edilebilirliğini arttırır,
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulabilme potansiyelini arttırır,
 • Diplomanın içeriği ve taşınabilirliği hususunda birçok sıkça karşılaşılan soruya cevap sağlaması açısından zaman kaybını önler.

Kaynak: Bologna Süreci ve Yükseköğretim Kurumlarındaki Yansımaları, ALKANAT AKMAN, T., 2010Diploma Eki Bölümleri


Yayınlanma tarihi: 23.02.2011 - 09:30:14© 2018 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr