Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Güncel

2014 - 2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Seçim Çalışma Takvimi Güncellendi 01.04.2014 - 15:12:54
2014 - 2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Seçim Başvuruları (Uzatıldı) 01.04.2014 - 15:06:54
2014 - 2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Seçim Başvuruları 05.05.2014 - 23:07:54
2014 - 2015 Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Seçim Takvimi 18.06.2014 - 17:20:00
2014-2015 Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çalışma Takvimi Yayınlandı 03.01.2014 - 17:17
2013-2014 Erasmus Staj Hareketliliği Nihai Sonuçlar 18.07.2013 - 13:30
2013-2014 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Hibesi 04.07.2013 - 17:17

Hızlı Erişim

Erasmus+ Erasmus Programı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Ulusal Ajans’a ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda yer almaktadır: (Ayrıntılı bilgi için http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1)
• Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan
• Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Ulusal Ajans’a yapılmaktadır)
• Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
• Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
• Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan
• Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Ulusal Ajans’a yapılmaktadır)
• Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
• Özel Eylem
• Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)
© 2014 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
# Tel : +90(262) 303 10 45
# Faks : +90(262) 303 10 44
# intoffice@kocaeli.edu.tr