Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

2017 – 2018 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (1 Şubat 2017 – 24 Şubat 2017)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz

 

 • 2017 –2018 akademik yılında (güz/bahar/güz+bahar) Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 1 Şubat 2017 10:00-24 Şubat 2017 17:00 tarihleri arasında web sitemiz duyurular kısmında yayınlacak link aracılığıyla alınacaktır.
 • 2017-2018 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.
 • Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar. Ayrıca üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2. ve 3. Sınıfa kayıtlı lisans öğrencileri programa başvuru yapabilirler. Yani ilgili bölümde 1. ve 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler başvuru yapamazlar.
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri eğitim programı dolayısıyla 2. sınıfın bahar döneminde değişim yapabilirler. 3. sınıfta başvurup değişimden yararlanacak öğrenciler ise 4. sınıf eğitim programı kapsamında bulunan bitirme projelerini yurt dışında alamazlar. İlgili bölüm öğrencilerinin başvuru ve tercih aşamasında bu bilgiyi dikkate almaları rica olunur. 

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması.
 • - Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması
 • Üniversitemiz Makine Mühendisliği bölümü lisans öğrencileri için minimum genel not ortalaması 2.75/4.00 olarak belirlenmiştir (ayrıntılı bilgi için lütfen bknz sayfa 2-3 Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması)
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün Erasmus+ kurumlararası anlaşmaya sahip olması.
 • Bölümünüze ait güncel anlaşma bilgileri için bknz.
  http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri2
  veya
  http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&degisim=Olasilik
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim ya da staj faaliyetlerinden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması.

 

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır. Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.


Seçim Kriterleri:
Genel Not Ortalaması           : %50
Dil Puanı                                : %50
100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50si alınarak Erasmus başarı puanı oluşturulur.

 

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve gazi çocuklarına +10 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

(Aynı öğrenim kademesinde birden fazla kez katılım durumunda)

 • Daha önceki yıllarda mücbir sebep olmaksızın feragat tarihleri dışında vazgeçen öğrenciler -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 • Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de başvuru yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde puanının düşürülmesini istediğini belirten dilekçenin 15 Mart 2017’ye kadar birime teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 2017-2018 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2017-2018 akademik yılı için bir önceki senenin (2016-2017) değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama el kitabı yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde http://int.kocaeli.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
 • Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

 

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (%50)
1-24 Şubat 2017 tarihleri arasında online başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin genel not ortalamalarına ait bilgi 28 Şubat 2017 tarihinde resmi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) alınacaktır. Başvuruda 2016-2017 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNOyu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Ayrıca üniversitemiz Makine Mühendisliği lisans öğrencileri için geçerli başvuruyu sağlayacak minimum genel not ortalaması bölüm başkanlığınca alınan karar doğrultusunda 2.75/4.00 olarak belirlenmiştir. Yine aynı karar ile bölümün Almanya’daki üniversitelerdeki kontenjanlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için ise minimum genel not ortalaması 3.00/4.00 olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak öğrencilerimizin henüz KOÜde transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması kullanılacaktır. Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu bulunmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdan aldıkları transkriptte yer alan GNOları kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları dikkate alınacaktır. Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel not ortalamaları ÖİDB’den alınamayacağından bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri arasında (1-24 Şubat 2017) GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belge teslimi yapmayan yeni dönem yüksek lisans, doktora, yatay-dikey geçiş ve TUS-DUS öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır.  

 

Yabancı Dil (%50)
2017-2018 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar. Öğrencilerimizin farklı dillerde eğitim veren kurumlara başvurması halinde birden fazla dil sınavına girmeleri mümkündür. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (YDYO) düzenlenecek sınava girecek öğrencilerin listesi online başvuruda “Dil Sınavına Gireceğim” kısmında işaretlenen dile göre düzenleneceğinden öğrencilerimizin öncelikle http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri2 adresindeki bölüm anlaşma metninin yer aldığı PDF dosyalarındaki eğitim dillerini kontrol etmelerini ve sonrasında tercih edecekleri kuruma göre doğru dil sınavı tercihinde bulunmaları gerekmektedir. Misafir olunacak kuruma yerleştirme aşamasında hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih edecekseniz her iki dilde de sınava girmeniz gerekir. 
Erasmus öğrenci seçiminde YDS,ÜDS,KPDS gibi dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir. Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı sınavlara girmesi zorunludur.

Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri için İngilizce dil sınavı barajı 80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Makine Mühendisliği bölümü yabancı dil sınavına %20 etki edecek sözlü sınav düzenleyecektir. 7 Mart 2017 tarihinde yapılacak yazılı İngilizce sınavından 80 barajının altında kalan öğrenciler sözlü sınava alınmayacaktır. İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri için belirlenen yabancı dil barajı 70tir. İngilizce yazılı sınavından 70 ve üzeri alan öğrenciler yabancı dil puanına toplamda %25 etki edecek sözlü sınava katılacaklardır. Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde yapılacak olan sözlü sınav tarih, yer ve saat bilgisi Mart ayının ilk haftasında web sitemizde duyurulacaktır. Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği öğrencisi olup yukarıda belirtilen dil yeterliliklerini sağlayamayan ya da üniversitemiz diğer bölümlerine kayıtlı olup baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 


Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

07 Mart 2017 Salı

İngilizce

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

08 Mart 2017
Çarşamba

Almanca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

08 Mart 2017
Çarşamba

Fransızca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

Makine Mühendisliği İngilizce Sözlü Sınavı

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

İnşaat Mühendisliği İngilizce Sözlü Sınavı

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

Mart ayının ilk haftasında duyurulacak

 

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz. 
İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlar için:
Eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan kurumlara yerleştirilmek üzere başvuracak öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde(01 Şubat 2017–24 Şubat 2017) söz konusu dil ya da dilleri orta düzeyde (B1) bildiklerini belgelemeleri halinde, bu öğrencilerimiz başvuru yapan ve İngilizce puanı ile yerleştirilecek olan diğer öğrencilerden öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları (60 puan ve üstü) zorunludur. Öğrencilerimizin başvuru tarihlerinden sonra getirecekleri dil belgeleri ya da B1 düzeyinden düşük dil belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca ve İspanyolca sertifika getiren öğrenciler tarafından doldurulamaması durumunda isteğe göre tercih eden öğrencilerimiz bu kurumlara İngilizce geçerli sınav notları ile seçilebileceklerdir. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlara giden öğrencilerin bu dillerde gidene kadar hazırlık yapması ve yurtdışına çıkmadan tercih edilen kurumun dil yeterliliklerini yerine getirmeleri öğrencilerin sorumluluğundadır. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumu tercih eden öğrencilerimizin bu hususu dikkate almaları önem arz etmektedir. 

 

Başvurmak için:

 • Öncelikle bölümünüz ve öğrenim gördüğünüz düzeye uygun kurumlararası anlaşmanın olup olmadığını kontrol edin. (http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri2)
 • Lütfen birim web sitesinde verilen link aracılığıyla 1 Şubat 2017-24 Şubat 2017 tarihleri arasında online başvuru formunu dikkatlice ve doğru bir biçimde doldurun. Başvuru kaydı sonrasında verilen kodu not alın. Yanlış ya da eksik bilgi girmeniz halinde bu kod vasıtasıyla başvuru tarihleri içinde başvurunuzu değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Online başvuru sistemi 1 Şubat 2017 saat 10:00’da açılacak 24 Şubat 2017 saat 17:00’da kapanacaktır.  Başvuru formunuzu Erasmus bölüm koordinatörünüze imzalatmanıza, çıktısını alıp birime teslim etmenize gerek yoktur.
 • Başvuru yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri enstitüler üzerinde anlaşma bulunmadığından eğitim gördükleri programa uygun fakülte ve bölüm üzerinden başvuru yapacaklardır. Örneğin Fen Bilimleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci başvuruda birim olarak Mühendislik Fakültesini bölüm olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini seçmelidir. Derece olarak ise lisansı değil kendi programına uygun dereceyi seçmelidir.

 

Başvuru sonrası: 

 • 28 Şubat 2017 tarihinde ÖİDB’den güncel genel not ortalamalarınız alınacak ve kriterlere uygun öğrenciler online başvuruda tercih edilen yabancı dil sınavı için listeye eklenecektir. Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi 02 Mart 2017 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır. Genel not ortalaması düzey için belirlenen minimum not ortalamasının altında olan öğrenciler ve KOÜ’de transkripti oluşmamış ve geçerli belgeyi de birime başvuru tarihleri arasında teslim etmemiş yeni dönem yüksek lisans/doktora/yatay-dikey geçiş/TUS-DUS öğrencileri listeye dahil edilmeyecektir (bknz. Sayfa 2/not dökümü)
 • Programdan faydalanmak isteyen tüm öğrenciler online başvurudaki tercihlerine göre yukarıda tarih,gün,saat,yer bilgisi verilen yabancı dil sınav ya da sınavlarına gireceklerdir.
 • Yabancı dil sınavı sonuçları 14 Mart 2017’de web sitemizde ilan edilecektir.
 • Yabancı dil sınav sonuçları ve genel not ortalamalarına göre bölüm bölüm Erasmus başarı puanları oluşturulacak ve 20 Mart 2017’de web sitemizde ilan edilecektir.
 • 10 Mart 2017 tarihinde bölüm listelerine dahil edilen öğrenciler için üniversite/dönem tercihlerini yapacakları ve katılımın zorunlu olduğu yerleştirme toplantıları tarihleri web sitemizde duyurulacaktır.
 • Öğrenciler bölümleri için belirlenen 22,23,24,27,28 Mart 2017 tarihlerinden birinde yerleştirme toplantısına katılacak ve tercihlerini belirteceklerdir. Devlet Konservatuarı öğrencilerinin yerleştirme toplantısı misafir olunacak kurumların uyguladığı alana özgü seçim şartları dolayısıyla 2017 yılı Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

 

2017-2018 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma takvimine http://int.kocaeli.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Hibelendirme:

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2017-2018 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 

 

Hibelendirme Ölçütleri:
Kurumumuza ilgili akademik yıl için tahsis edilen Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibesinin dağıtımı aşağıdaki ölçütler sırasıyla uygulunarak yapılacaktır.

 

Hibenin yeterli olması durumunda:

 • Öncelikle -her bölümden maksimum 30 öğrenciye kadar- tüm öğrenciler kurumlararası anlaşmaya göre tek dönem ya da iki dönem hibelendirileceklerdir.
 • 30 öğrencinin altında ASİL öğrenciye sahip bölümlerde feragat eden öğrenciler olması durumunda YEDEK öğrenciler hibelendirilecektir.
 • 30 öğrencinin üstünde kontenjana sahip olup hibe dağılımı dolayısıyla YEDEK olan öğrenciler hibelendirilecektir.
 • Kurumlararası anlaşması tek dönem olup bahar döneminde uzatma işlemini gerçekleştiren öğrenciler hibelendirilecektir.

 

Hibenin yetersiz olması durumunda:

 • Sözleşme tutarına bakmaksızın bir bölümden maksimum 30 öğrenci asil olarak seçilebilecektir. Kontenjan olmasına rağmen bir kuruma yerleştirilmesi yapılan ancak hibe dolayısıyla yedek olan öğrenciler birime dilekçe ile başvurup hibesiz olarak programdan faydalanabilirler.
 • Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan ve bir kuruma yerleştirmesi yapılan her öğrencimiz dilerse programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir. Kurumlararası anlaşma kontenjanının dolması sebebiyle yedek seçilen öğrencilerimiz hibesiz de olsa kontenjan artırımı yolu ile programdan faydalanamazlar.
 • Bütçenin yetersiz olması durumunda maksimum 30 öğrenciyi aşan bölümlerin bir üniversiteye yerleştirmesi yapılmış YEDEK öğrencileri hibelendirilemeyecektir.
 •  Bütçenin yetersiz olması durumunda bölüm kontenjanına yerleştirilmiş asil öğrenciler Erasmus haklarından feragat ettiklerinde boş kalan kontenjanlara yedek öğrenci yerleştirilmeyecektir.
 • Bütçenin yetersiz olması durumunda kurumlararası anlaşmada eğitim süreleri iki dönem olarak belirtilen öğrenciler daha fazla sayıda öğrencinin programdan faydalanabilmesi için sadece tek dönem için hibelendirileceklerdir.
 • Bütçenin yetersiz olması durumunda her bölüme eşit şekilde hibe dağıtılarak kurumlara ASİL olarak yerleştirilen öğrencilerde Erasmus başarı puanına göre kısıtlamaya gidilecektir.

 

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez. 2016-2017 akademik yılı için hibe tutarları aşağıdaki gibidir. 2017-2018 akademik yılında değişiklik olması halinde ilan edilecektir.  

 


Ülke türleri

Misafir olunan ülkeler

Aylık öğr. hibesi

Grup ülkeler

Avusturya,Danimarka,Finlandiya,Fransa,İrlanda,İtalya,Lihtenştayn, Norveç,İsveç,Birleşik Krallık

500 Avro

Grup ülkeler

Belçika,Hırvatistan,Çek Cumh., Kıbrıs Rum Kesimi,Almanya,Yunanistan,İzlanda,Lüksemburg,Holanda,Portekiz,Slovenya,İspanya

400 Avro

Grup ülkeler

Bulgaristan,Estonya,Macaristan,Letonya,Litvanya,Malta,Polonya,Romanya,Slovakya,
Makedonya

300 Avro

 

Tümünü dikkatli bir şekilde okudum, şartları kabul ediyor ve başvuru yapmak istiyorum.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr