Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

2017 – 2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları (1 Şubat 2017 – 24 Şubat 2017)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz


* 2017–2018 yılında Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 1 Şubat 2017 10:00 – 24 Şubat 2017 17:00 tarihleri arasında web sitemiz duyurular kısmında yayınlanacak link aracılığıyla alınacaktır.

* Başvuru tarihleri arasında başvuru yapmak isteyen öğrenciler gerekli belgeleri EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelidir. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. On-line başvuru sistemi 24 Şubat 2017 tarihinde saat 17:00’de kapanacaktır. Başvuru evraklarının teslimi aynı gün saat 17:00’a kadar tamamlanmalıdır.

* 2017–2018 yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

1. Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans/lisans/yüksek lisans/doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması.

2. > Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00

olması

> Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması

3. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

4. Mezun durumundaki son sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde faaliyetten faydalanabilir

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce staj ya da öğrenim faaliyetlerinden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması.

 

Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık değişim ya da staj yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir (aynı seçim kriterlerine tabi tutularak). Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.

 

Seçim Kriterleri:

Genel Not Ortalaması : %50

Dil Puanı : %50

100lük sistemde olan genel not ortalaması ve dil sınav sonucunun %50si alınarak Erasmus başarı puanı oluşturulur.

*​ Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

*​ Şehit ve gazi çocuklarına +10 puan

*​ Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

(Aynı öğrenim kademesinde birden fazla katılım durumunda)

*​ Daha önceki yıllarda mücbir sebep olmaksızın feragat tarihleri dışında vazgeçen öğrenciler -10 puan

*​ Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

*​ Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de başvuru yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde puanının düşürülmesini istediğini belirten dilekçenin 15 Mart 2017’ye kadar birime teslim edilmesi gerekmektedir.

*​ Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*​ 2017–2018 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2017–2018 akademik yılı için bir önceki senenin (2016–2017) değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama el kitabı yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde http://int.kocaeli.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

*​ 2017 – 2018 Akademik Yılı için gerekli olan hibe miktarı henüz belli olmadığından Birimimiz tarafından her Fakülte ve Yüksekokul için 3 kişilik kontenjan sınırlamasına gidilecektir. Öğrenciler başarı sırasına göre bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Hibenin öngörülenden fazla ya da eksik gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir.

*​ Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Not Dökümü (Transkript) ve Genel Not Ortalaması (%50)

1–24 Şubat 2017 tarihleri arasında online başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin genel not ortalamalarına ait bilgi 28 Şubat 2017 tarihinde resmi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan (ÖİDB) alınacaktır. Başvuruda 2016–2017 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNOyu sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz olacaktır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması kullanılacaktır. Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu bulunmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdan aldıkları transkriptte yer alan GNOları kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde TUS ve DUS kazanma notları dikkate alınacaktır. Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel not ortalamaları ÖİDB’den alınamayacağından bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri arasında (1–24 Şubat 2017) GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Belge teslimi yapmayan yeni dönem yüksek lisans, doktora, yatay-dikey geçiş ve TUS-DUS öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır.

 

Yabancı Dil (%50)

2017–2018 akademik yılında staj hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar. Erasmus öğrenci seçiminde YDS,ÜDS,KPDS gibi dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir. Başvuran tüm öğrencilerimizin YDYO’nun yapacağı sınavlara girmesi zorunludur. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının barajı fakülte öğrenciler için 60, Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için ise 50 puan olarak belirlenmiştir. Meslek Yüksekokulu öğrencisi olup yukarıda belirtilen dil yeterliğini sağlayamayan ya da üniversitemiz diğer bölümlerine kayıtlı olup baraj olarak belirlenen “60” notunun altında puan alan öğrencilerimizin programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 

Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

07 Mart 2017 Salı

İngilizce

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

08 Mart 2017

Çarşamba

Almanca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

08 Mart 2017

Çarşamba

Fransızca

Umuttepe Yerleşkesi YDYO

13.00

 

Sınav yeri, gün ve saatlerinde olabilecek değişiklikler için de lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz. 

Başvurmak için:

*​ Öncelikle öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Bundan dolayı başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelisiniz. Aksi halde başvurunuz dikkate alınmayacaktır ve sınava giremeyeceksiniz.

*​ Karşı kurumdan alacağınız Davet Mektubu

*​ Kurum Onayı:

a.​ Bireysel olarak yapılan anlaşmalar için staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi  (Company Confirmation – BİREYSEL)

b.​ Ortak olarak yapılan anlaşmalar için staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation – ORTAK)

* Bölümlerden alınacak olan Üniversite Onayı ( University Confirmation)

*Gerekli belgeler için bknz. :  http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?sgerekli=Belge

*​ Lütfen birim web sitesinde verilen link aracılığıyla 1 Şubat 2017-24 Şubat 2017 tarihleri arasında online başvuru formunu dikkatlice ve doğru bir biçimde doldurun. Başvuru kaydı sonrasında verilen kodu not alın. Yanlış ya da eksik bilgi girmeniz halinde bu kod vasıtasıyla başvuru tarihleri içinde başvurunuzu değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Online başvuru sistemi 1 Şubat 2017 saat 10:00’da açılacak 24 Şubat 2017 saat 17:00’da kapanacaktır. Başvuru formunuzu Erasmus bölüm koordinatörünüze imzalatmanıza, çıktısını alıp birime teslim etmenize gerek yoktur.

Başvuru kriterlerine uygun olmayan başvurular ve eksik belge ile yapılmış başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuru yapan öğrencilerimiz dil sınavına giremeyeceklerdir.

 

Hibelendirme:

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2017–2018 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 2017–2018 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilecek bütçenin yeterli olmaması durumunda hibelendirme koşulları ve alınacak önlemler sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır:

1.​ Sözleşme tutarına bakmaksızın bir fakülteden maksimum 3 öğrenci asil olarak seçilebilecektir.

2.​ Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan her öğrencimiz dilerse programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir.

3.​ Bütçenin yetersiz olması durumunda asil öğrenciler Erasmus haklarından feragat ettiklerinde yedek öğrenci yerleştirilmeyecektir.

4.​ Bütçenin yetersiz olması durumunda staj faaliyet süresi maksimum beş ay olacak şekilde hibelendirileceklerdir.

5.​ Bütçenin yetersiz olması durumunda her fakülteye eşit şekilde hibe dağıtılarak staj ASİL olarak seçilen öğrencilerde Erasmus başarı puanına göre kısıtlamaya gidilecektir.

 

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masrafları karşılamayı taahhüt etmez. 2016–2017 akademik yılı için hibe tutarları aşağıdaki gibidir. 2017–2018 akademik yılında değişiklik olması halinde ilan edilecektir.

 

Ülke türleri

Misafir olunan ülkeler

Aylık staj hibesi

1.​ Grup ülkeler

Avusturya,Danimarka,Finlandiya,Fransa,İrlanda,İtalya,Lihtenştayn, Norveç,İsveç,Birleşik Krallık

600 Avro

2.​ Grup ülkeler

Belçika,Hırvatistan,Çek Cumh., Kıbrıs Rum Kesimi,Almanya,Yunanistan,İzlanda,Lüksemburg,Holanda,Portekiz,Slovenya,İspanya

500 Avro

3.​ Grup ülkeler

Bulgaristan,Estonya,Macaristan,Letonya,Litvanya,Malta,Polonya,Romanya,Slovakya,

Makedonya

400 Avro

 

Tümünü dikkatli bir şekilde okudum, şartları kabul ediyor ve başvuru yapmak istiyorum.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr