Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

2012 – 2013 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

2012–2013 akademik yılında Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 30 Ocak 2012 - 2 Mart 2012 tarihleri arasında alınacaktır. 2012–2013 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.


Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.


On-line başvuru yapan öğrenciler başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelidir. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. Hem Öğrenim hem Staj Hareketliliği'nden faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru çıktılarını ilgili ofislere ayrı ayrı teslim etmelidirler.

On-line başvuru sistemi 2 Mart 2012 Saat 12.00’da kapanacaktır. Evrak teslimi aynı gün saat 17:00’a kadar tamamlanmalıdır.

2 Mart 2012 17:00’dan sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Başvuru belgeleri:

 • Fotoğraf yapıştırılmış, imzalı başvuru çıktısı
 • 1 adet transkript (Türkçe, Öğrenci İşleri' nden alınmış, 2011-2012 güz dönemi notlarını gösteren)
 • KOÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmeyecek ve bu belgeler ile başvuracaksanız, KPDS, ÜDS belgenizin aslı (aslı gibidir onayı için) ve kopyası
 • (Geçerli yabancı dil belgesi olmayan adaylar YDYO'nun yapacağı dil sınavına katılmak zorundadırlar.)

DİKKAT! : Başvuru formunu güncel bilgilerinizle dikkatlice doldurunuz. Başvurularda yapılacak hataları düzeltmek için ilk başvurunuzda size verilecek olan şifreyi kullanınız. Bu şifre ile sistemdeki eski başvurunuzu silip yeni başvurunuzu yapınız.


Başvuru Koşulları


Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilmeniz için bölümünüzün AB üyesi bir ülkede yer alan, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir (2012/2013 akademik yılı Erasmus İkili Anlaşma verileri için lütfen bkz. http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri).


Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?oh=bilgi


2012/2013 akademik yılında "Erasmus ÖĞRENİM Hareketliliği" başvuruları değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: *


 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Yabancı dil seviyesi : %50

2012-2013 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı henüz Ulusal Ajans tarafından yayınlanmamıştır. O nedenle 2012-2013 akademik yılı için bir önceki senenin (2011-2012) değerlendirme ölçütleri ilan edilmektedir. Yeni uygulama el kitabı yayınlandığında herhangi bir değişiklik olması halinde bu http://int.kocaeli.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.


 • Erasmus öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan genel not ortalaması eski sisteme tabi (Bologna sürecine dahil OLMAYAN) önlisans ve lisans öğrencileri için 2.00/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00,
 • Yeni sisteme tabi (Bologna sürecine dahil) önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.75/4.00’tür.
 • Bu ortalamanın altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.


DİKKAT!


Ancak;


 • Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ise 2012-2013 itibariyle Erasmus programına en erken 2. sınıfta başvurabileceklerdir. Bu uygulama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin akademik tanınma hususunda problem yaşanmamasını temin etmek gerekçesi ile almış olduğu bir karara dayanmaktadır ve Fakülte’nin Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ilettiği 10.11.2011 tarih ve 591 sayılı resmi yazı ile açıklanmıştır.)
 • Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar.
 • Erasmus’a başvuru aşamasında 2. sınıfta olan öğrenciler 2. sınıf güz dönemi notlarını içeren transkript ile başvuru yapabilecekler. Başvuru esnasında 1. sınıfın güz döneminden dersi olup 2. sınıfın güz döneminde de bu dersten geçer not alamamış öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacak. Bu durumdaki öğrencilerin 3. sınıf güz döneminde sadece 1. sınıfta alttan kalan dersini alabilecek olması ve güzde 1. sınıf dersinden başarılı olsa bile baharda gidebilmek için işlemlerinin yetişemeyecek olması sebebiyle başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
 • Erasmus’a başvuru aşamasında 2. sınıfta olup 1. sınıfın bahar döneminden başarısız bir dersi bulunan öğrencinin bu dersten başarılı olup olmadığı ve dolayısıyla 3. sınıfta Erasmus değişimden faydalanıp faydalanamayacağı başvuruların sonuçlanmasından yaklaşık birkaç ay sonrasında belli olacağından bu durumdaki öğrenciler şartlı olarak seçilebilecek ve 1. sınıf bahar dönemi dersinden başarısız olmaları halinde Erasmus hakları iptal edilip, yedek öğrencinin Erasmus’tan faydalanması sağlanacaktır.
 • 2. sınıfta olup 1. sınıfın her iki döneminden de dersi olan öğrencinin 2. sınıf güz transkriptinde tekrar başarısız olduğu tespit edilirse başvurusu geçersiz sayılacak, başarılı olursa 2. dönem sonundaki transkriptine göre durumu sonuçlandırılmak üzere şartlı seçilecektir.

Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, başvuruda tercih ettikleri üniversitelerin Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim diline göre (eğitim diline ilişkin veriler http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri adresinde yayınlanmaktadır. Bu konuda Erasmus bölüm koordinatörünüzden de bilgi alabilirsiniz) aşağıda detayları belirtilen yabancı dil sınavlarına gireceklerdir:


Tarih Sınav Yer Saat
14 Mart 2012 İngilizce Anıtpark Yerleşkesi YDYO 15.00
15 Mart 2012 Almanca Anıtpark Yerleşkesi YDYO 15.00
15 Mart 2012 Fransızca Anıtpark Yerleşkesi YDYO 15.00

*Yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz.


Not: Başvurunuzda hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih ettiyseniz her iki dilde de sınava girmeniz gerekir.


Erasmus öğrenci seçiminde KPDS/ÜDS belgeleri de kabul edilecektir. Buna göre baraj:


 • KPDS : 50 (+ 10 )*
 • ÜDS : 55 (+ 5)*
 • Kocaeli Üniversitesi YDYO Sınavı : 60
*KOÜ yabancı dil sınavına denkleme yapılırken eklenecek puan

Yabanci Diller YO tarafından 14 Mart 2012 saat 15.00’da yapılacak yazılı İngilizce sınavına ek olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından bölüm öğrencilerine sözlü İngilizce sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav YALNIZCA Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için zorunludur; diğer bölüm öğrencileri bu sınava girmeyeceklerdir.


Sözlü yabancı dil sınavının dil sınavı puanına etkisi % 25 oranında olacaktır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri sözlü sınavı için:


Tarih: 15 Mart 2012 Perşembe
Yer: Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Saat: 14:00


Sözlü yabancı dil sınavının dil sınavı puanına etkisi % 25 oranında olacaktır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri sözlü sınavı için:


Tarih: 15 Mart 2012 Perşembe
Yer: Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Saat: 13:00


İtalyanca ve İspanyolca Dillerine Dair


Eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan kurumlara başvuracak öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde (30.01.2012–02.03.2012) söz konusu dil ya da dilleri orta düzeyde (B1) bildiklerini belgelemeleri halinde, bu öğrencilerimiz başvuru yapan ve İngilizce puanı ile yerleştirilecek olan diğer öğrencilerden öncelikli olarak değerlendirilecektir ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları zorunludur.


Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca ve İspanyolca sertifika getiren öğrenciler tarafından doldurulamaması durumunda isteğe göre tercih eden öğrencilerimiz bu kurumlara İngilizce geçerli sınav notları ile seçilebileceklerdir. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlara giden öğrencilerin bu dillerde gidene kadar hazırlık yapması kendi sorumluluklarındadır.


Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.


DİKKAT!!


Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2012–2013 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2012 tarihlerinde netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır.


Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve kabul ediyorum. Başvuru için tıklayınız.

2012-2013 Öğrenim Hareketliliği başvurunuzu görüntülemek ya da silmek için buraya tıklayınız.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr