Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

2012-2013 Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme 3. Başvuruları

2012–2013 ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME 3. BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.


2012–2013 Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında mevcut hibenin tamamının kullanılamaması nedeni ile üçüncü başvurular 27 Mart - 26 Nisan 2013 tarihleri arasında alınacaktır.

Ders verme hareketliliğinde kullanılacak puanlandırma kriterleri ve hibe ödemeleri 1.ve 2. seçimde kullanılanlar ile aynı olacaktır.

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği'nden, akademik bölümünde resmi olarak derse giren öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilirler. Ders verme yükümlüğü olmayan öğretim elemanları Ders Verme faaliyetinden yararlanamaz. (Ayrıntılı bilgi: int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?phdv=bilgi)

Başvuruda bulunacak öğretim elemanlarının web sitemizde yer alan “2012-2013 Erasmus Personel Hareketliliği ON-LINE BAŞVURU FORMU”nu doldurmaları gerekmektedir. On-line Başvuru Formu, başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, misafir olmak istenen kuruma ait bilgileri içermektedir. Formdaki bilgiler gerek değerlendirme aşamasında gerekse seçilen personelin sonraki işlemlerinde kullanılacağı için, online başvuru formunun başvuru sahibi tarafından kesinlikle eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Görevlendirme ile kendi kadrosu dışında bir birimde çalışan personel kadrosunun bulunduğu ya da çalıştığı birimin ikili anlaşma kontenjanları üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Program kapsamında misafir olunmak istenen yurtdışı yükseköğretim kurumu tercihleri, puanlandırmaya dahil olacağı ve değerlendirme listesindeki sıralamayı etkileyeceği için, Online Başvuru Formu’nda belirtilen gidilmek istenen kurum tercihinin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. (Ders verme hareketliliği ile gidilmek istenen kurum başvuru formunda otomatik olarak sunulacak seçenekler arasından yapılacaktır. Değişime ilişkin kontenjanlar için web sayfamızdaki Erasmus sayfasında yayımlanan kontenjan tablosundan da incelenebilir).

Bölümlerin anlaşmalar üzerinde belirtilen mevcut kontenjanları ve daha sonra başvuru formunda alınan puanlar dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

Mevcut İkili Anlaşma kontenjanlarına başvuru formunun dışında ayrıca int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri adresinden de ulaşılabilir. Bkz. 2012-2013 Erasmus İkili Anlaşma Verileri Personel Değişimi

Ayrıca Ders Verme Hareketliliği'ne başvuracak akademik personelin ÜDS/KPDS Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesini Birimimize teslim etmesi gerekmektedir (Sonuç belgesinin, ÖSYM'nin sitesinden sağlanmış bir nüshası da geçerlidir).


Başvuru için Gerekli Belgeler:


- Fotoğraf yapıştırılmış Online Başvuru Formu’nun imzalı çıktısı
- Öğretim Programı(teaching programme) (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü - orijinal faks ya da taranmış olabilir. Başvuru sırasında faks ya da taranmış belge teslim edilmesi halinde öğretim programının orijinali değişim sonunda UİB’ye iletilmelidir).
- ÜDS/KPDS sonuç belgesinin aslı
- Değişim üniversitemizden işletmeye personel gitmesi şeklinde gerçekleşecekse ilgili işletmeden davetiye.

Belgelerin Birimimize teslim edilmesi için son tarih: 26 Nisan 2013

Başvuru tarihleri dışında ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ders verme Öğretim Programı(teaching programme) ve diğer belgeler için bkz. int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?pgerekli=Belge

Personel hareketliliği en az 1, en fazla 6 haftadır. Ancak, birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibelendirilecek süreyi 5 iş günü (+gidiş ve dönüş 1,5 gün yol, toplamda en fazla 6,5 gün) olarak sınırlandırmıştır.

Üniversitemiz ile Ulusal Ajans arasında imzalanan sözleşmeye göre ders verme hareketliliğinin hibe tutarı 33.800 Avro olduğundan, bu faaliyetten yararlanması öngörülen toplam personel sayısı 30 (29 ders verme + 1 işletmeden gelen personel) olarak belirlenmiştir. Hedeflenen yerleştirme sayısına ulaşmak için 3. başvuru alınacak ve kullanılacak hibe miktarı 6.547,01 Avro’dur.


Değerlendirme Ölçütleri


Ders Verme Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri
int.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Ders verme Hareketliligi Puanlandirma Kriterleri.pdf

Değerlendirme sonuçları 03 Mayıs 2013 tarihine kadar http://int.kocaeli.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


İtiraz Hakkı


Sonuçlara dair yapılacak itirazların sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 03 Mayıs 2013 tarihine (saat 17:00) kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.


Erasmus Hakkından Feragat


Sonuçların açıklanmasının ardından Erasmus Personel Hareketliliği’nden yararlanmaya hak kazanan personelin bu hakkından feragat etmesi için belirlenen son tarih 10 Mayıs 2013’tür (17:00). Feragatler, Uluslararası İlişkiler Birimi’ne dilekçe ile (yazılı ve imzalı olarak) elden, e-posta (intoffice@kocaeli.edu.tr) ya da faks (+90262 303 10 44) yoluyla iletilebilir. Dilekçenin ulaştığına dair teyit alınması rica olunur.

Personelin değişim hakkından vazgeçmesini gerektirecek zorunlu hallerin 10 Mayıs 2013 ‘ten sonraki herhangi bir tarihte ortaya çıkması durumunda, hak sahibi personelin Erasmus hakkından yararlanmaktan vazgeçtiğini başvurusunda belirttiği değişim başlangıç tarihinden en az 1 ay önce yukarıda belirtilen şekilde Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmesi gerekmektedir.Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve kabul ediyorum. Başvuru için tıklayınız.

2012-2013 Personel Hareketliliği Ders Verme 2. Seçim başvurunuzu görüntülemek ya da silmek için buraya tıklayınız.


© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr