Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 


2013-2014 Erasmus Personel Hareketliliği 2. Başvuruları

Başvuru Başlama Tarihi: 03.02.2014
Başvuru Bitiş Tarihi: Online Başvuru için: Saat 12.00 / 28.02.2014
Son Belge Teslimi için: Saat 17.00 / 28.02.2014
Hareketliliğin Geçerli Olduğu Tarih Aralıkları: 01.06.2013 – 30.09.2014

Yukarıda belirtilen tarih aralıklarında gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Birimimiz tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.

Başvuru adresi: int.kocaeli.edu.trBaşvuru için Gerekli Belgeler:


- Fotoğraf yapıştırılmış Online Başvuru Formu’nun imzalı çıktısı
- Öğretim Programı (Teaching Programme) /Eğitim Programı (Training Programme) (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü - orijinal belgegeçer ya da taranmış olabilir. Başvuru sırasında belgegeçer ya da taranmış belge teslim edilmesi halinde öğretim programı/eğitim programının orijinali değişim sonunda UİB’ye iletilmelidir). Bknz: int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?pgerekli=Belge
- ÜDS/KPDS/YDS sonuç belgesinin aslı ya da ÖSYM'nin sitesinden sağlanmış bir nüshası (Ders Verme Hareketliliğine başvuran adaylardan istenecektir).
- Değişim üniversitemizden işletmeye personel gitmesi şeklinde gerçekleşecekse ilgili işletmeden davetiye.

Başvuru tarihleri dışında ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Genel Bilgi:


Başvuruda bulunacak personelimizin web sitemizde yer alan “2013-2014 Erasmus Personel Hareketliliği ON-LINE BAŞVURU FORMU”nu doldurması gerekmektedir. On-line Başvuru Formu, başvuru sahibine ait kişisel bilgileri, misafir olmak istenen kuruma ait bilgileri içermektedir. Formdaki bilgiler gerek değerlendirme aşamasında gerekse seçilen personelin sonraki işlemlerinde kullanılacağı için, on-line başvuru formunun başvuru sahibi tarafından kesinlikle eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Görevlendirme ile kendi kadrosu dışında bir birimde çalışan personel kadrosunun bulunduğu ya da çalıştığı birimin ikili anlaşma kontenjanları üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği'ne, akademik bölümünde resmi olarak derse giren öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilirler. Ders verme yükümlüğü olmayan öğretim elemanları Ders Verme faaliyetinden yararlanamaz. Ders verme hareketliliği ile gidilmek istenen kurum başvuru formunda otomatik olarak sunulacak seçenekler arasından yapılacaktır.

(Ayrıntılı bilgi: http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?phdv=bilgi1314)


Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, faaliyetinden akademisyen olarak araştırma görevlileri ve idari Personele öncelik verilmekle birlikte yeterli hibe olması durumunda öğretim üyelerimiz de yararlanabilmektedir. Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyenler on-line personel başvuru formunda otomatik olarak sunulacak seçenekler dışında AB üyesi ülkelerden kendilerinin buldukları enstitü ve işletmelere de bu faaliyet kapsamında gidebilirler. Ancak, gidilmek istenen kurum bir Yükseköğretim Kurumu ise, bu mutlaka başvuru formundaki seçeneklerde yer alan, Üniversitemizin Erasmus anlaşması olan kurumlardan birisi olmalıdır.

(Ayrıntılı bilgi: http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?phea=bilgi1314)

Mevcut İkili Anlaşmalar: Program kapsamında misafir olunmak istenen yurtdışı yükseköğretim kurumu tercihleri, puanlandırmaya dâhil olacağı ve değerlendirme listesindeki sıralamayı etkileyeceği için, Online Başvuru Formu’nda belirtilen gidilmek istenen kurum tercihinin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir.

İkili Anlaşmalara http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri adresinden ulaşılabilir.

Hibe Durumu:

Eğitim Alma Hareketliliği: Üniversitemiz ile Ulusal Ajans arasında imzalanan sözleşmeye göre; eğitim alma hareketliliğinin hibe tutarı 13.600 Avro iken ek hibe talebinde bulunulmuş ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen 16.400 Avro ile toplam hibe miktarı 30.000 Avro olmuştur. 1. Seçimler sonucunda yedek olarak seçilen personeller gelen ek hibe sonucunda asil listesiye alınmıştır. Böylelikle toplam harcanan hibe tutarı 18.002,50 Avro’dur. 2. Seçimlerde kullanıma hazır olan hibe miktarı ise; 11.997,50 Avro’dur.

Ders Verme Hareketliliği: Üniversitemiz ile Ulusal Ajans arasında imzalanan sözleşmeye göre; ders verme hareketliliğinin hibe tutarı 29.50,00 Avro iken ek hibe talebinde bulunulmuş ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen 2.000 Avro ile toplam hibe miktarı 31.050 Avro olmuştur. 1. Seçimler sonucunda harcanan hibe tutarı 20.213,00 Avro’dur. 2. Seçimlerde kullanıma hazır olan hibe miktarı ise; 10.837,00 Avro’dur.

Hibe Hesaplamaları ve Ödemeler ile ilgili http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?ph=hibelendirme1314 adresini ziyaret edebilirsiniz.

İsteyen personelimiz faaliyetten hibesiz olarak da yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

Hareketlilik Süresi: Personel hareketliliği en az 1, en fazla 6 haftadır. Ancak, birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibelendirilecek süreyi 5 iş günü (+gidiş ve dönüş 1,5 gün yol, toplamda en fazla 6,5 gün) olarak sınırlandırmıştır.


Değerlendirme Ölçütleri

Eğitim Alma Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri için bknz:
http://int.kocaeli.edu.tr/dosyalar/2013-14kriterler_egitim%20alma_.pdf

Ders Verme Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri için bknz:
http://int.kocaeli.edu.tr/dosyalar/2013-14Kriterler_Ders%20Verme_.pdf

İtiraz Hakkı: Sonuçlara dair yapılacak itirazların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 07 Mart 2014 tarihine (Saat 17.00) kadar Uluslararası İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Erasmus Hakkından Feragat: Sonuçların açıklanmasının ardından Erasmus Personel Hareketliliği’nden yararlanmaya hak kazanan personelin bu hakkından feragat etmesi için belirlenen son tarih 07 Mart 2014’tür (Saat 17.00). Feragat dilekçeleri, Uluslararası İlişkiler Birimi’ne imzalı olarak elden, e-posta (intoffice@kocaeli.edu.tr) ya da belgegeçer (+90 262 303 10 44) yoluyla iletilebilir. Dilekçenin ulaştığına dair teyit alınması rica olunur.

Personelin değişim hakkından vazgeçmesini gerektirecek zorunlu hallerin 07 Mart 2014’ten sonraki herhangi bir tarihte ortaya çıkması durumunda, hak sahibi personelin Erasmus hakkından yararlanmaktan vazgeçtiğini başvurusunda belirttiği değişim başlangıç tarihinden en az 1 ay önce yukarıda belirtilen şekilde Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmesi gerekmektedir.
Başvuru ve Seçim Süreci ile ilgili önemli tarihleri takip etmek için sayfamızda yer alan Çalışma Takvimi’ni inceleyebilirsiniz. Bknz: http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/?ph=onSayfa

İletişim:
Öğr. Gör. Handan Özdemir
handan.ozdemir@kocaeli.edu.tr
Okt. Çiğdem Biber
cigdem.biber@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 13 24

Muhasebe İşlemleri için:
Resul Özkan
resul.ozkan@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 12 31

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve kabul ediyorum. Başvuru için tıklayınız.

2013-2014 Personel Hareketliliği 2. Seçim başvurunuzu görüntülemek ya da silmek için buraya tıklayınız.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr