Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments / STA)

 • Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğinden, sadece resmi olarak ders vermekle yükümlü olan öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar) yararlanabilirler.

 • Önemli hatırlatmalar:
  • Personel en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar faaliyetini tamamlanmış ve dönmüş olmalıdır.
  • Faaliyetin süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla, Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibelendirilecek süreyi, seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün olarak sınırlandırmıştır.
  • Bir ders verme faaliyeti, en az 8 saati kapsamalıdır. Program süresinin gerekçesiz olarak 8 saatin altında olması halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
  • Ders verme hareketliliğine başvuran personel aynı başvuru döneminde eğitim alma hareketliliğine başvuramaz.
  • Engelli personel, ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.
  • İsteyen personel, hibe almaksızın değişim faaliyetinde bulunabilir.
  • Faaliyet ile ilgili gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
   http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?pgerekli=Belge
  • Ders verecek personel bir yabancı dil belgesi getirmek zorundadır (*). KPDS, ÜDS veya YDS’den farklı bir sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılır.(bknz:http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf)
  • (*) Doçent ve profesörler, yabancı dil belgesi getirmediği takdirde puanı 65 olarak değerlendirilir.

 • Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
  • Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu (İkili Anlaşma kontenjanları için bkz. İkili Anlaşma Verileri )*; veya
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş (yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu, ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar, Araştırma enstitüsü, vakıf, kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK, kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme merkezleri, vb.)**
  * Üniversitemizin anlaşmalı olmadığı ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi halinde, başvuran personelin söz konusu kurum ile bireysel bir anlaşma yapması gerekmektedir.
  ** Yukarıda belirtilen kurumlara gidilmesi halinde, personelin karşı kurumdan davet mektubu edinmesi gerekmektedir.


 • Hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
  Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (€)
  Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık 144
  Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye 126
  Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108
  Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90
 • Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen "Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
  Mesafe Verilecek Hibe Miktarı
  100-499 KM arası 180 €
  500-1999 KM arası 275 €
  2000-2999 KM arası 360 €
  3000-3999 KM arası 530 €
  4000-7999 KM arası 820 €
  8000 ve daha fazla KM arası 1.100 €
 • Ders Verme Hareketliliği Seçme – Değerlendirmede Kullanılacak olan Puanlandırma Kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
  Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 50 puan
  Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış ise +10 puan
  Engelli Personel +5 puan
  Erasmus+ Koordinatörlüğü göreviniz var ise +5 puan
  Personel üç akademik yıl önce programdan faydalanmış ise -40 puan
  Daha önceki yılda mücbir sebepler(ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma -20 puan
  Yabancı dil puanı Dil puanının %20’si taban puanına eklenir
 • ÖNEMLİ!

  Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten aza doğru sıralama yapılacaktır.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr