Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training / STT)

 • Bu hareketlilikten idari personel (memurlar ve uzmanlar) ve öğretim elemanları (araştırma görevlileri, okutmanlar, uzmanlar ve öğretim görevlileri) faydalanabilir.
 • Hareketlilikten adil bir şekilde faydalanılması için, gelen bütçe ikiye bölünür ve idari ve akademik personeller iki ayrı listede değerlendirilir. Fakat, Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde, Ulusal Ajans’ın önerisi uyarınca, araştırma görevlileri/uzman ve idari personele öncelik tanındığı unutulmamalıdır.

 • Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
  • Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu (İkili Anlaşma kontenjanları için bkz. İkili Anlaşma Verileri )*; veya
  • Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. * Üniversitemizin anlaşmalı olmadığı ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi halinde, başvuran personelin söz konusu kurum ile bireysel bir anlaşma yapması ya da kurumdan kendi adına değişim tarihlerini ve kuruma kabulunü gösteren bir davetiye alması gerekmektedir. ** Eğitim alma faaliyetinde gidilecek yğkseköğretim kurumu ile kurumlararası anlaşma yapılmış olması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Kurumlararası anlaşmanın olmadığı kuruma eğitim almak üzere gidecek personelin davetiye temini yeterli olacaktır. Kurumlararası anlaşma kapsamında eğitim alma faaliyetine başvuran personelin de gideceği kurumdan davetiye edinmesi gerekmektedir.

 • Önemli hatırlatmalar:
  • Personel en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar faaliyetini tamamlanmış ve dönmüş olmalıdır.
  • Faaliyetin süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla, Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibelendirilecek süreyi, seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün olarak sınırlandırmıştır.
  • Faaliyet ile ilgili gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
   http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?pgerekli=Belge

 • İsteyen personel, hibe almaksızın değişim faaliyetinde bulunabilir.
 • Eğitim alma hareketliliğine başvuran personel, aynı başvuru dönemi içerisinde ders verme hareketliliğine başvuramaz.
 • İdari personel için yabancı dil belgesi getirmek zorunlu değildir, fakat getirenler puanlamaya girer. Dil belgesinin KPDS, ÜDS veya YDS’den farklı bir sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılır. (bknz:http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf)
 • Engelli personel, ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.

 • Hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
  Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (€)
  1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda 144
  2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan 126
  3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
  4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90
 • Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen "Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir:
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
  Mesafe Verilecek Hibe Miktarı
  100-499 KM arası 180 €
  500-1999 KM arası 275 €
  2000-2999 KM arası 360 €
  3000-3999 KM arası 530 €
  4000-7999 KM arası 820 €
  8000 ve daha fazla KM arası 1.100 €
 • Eğitim Alma Hareketliliği Seçme – Değerlendirmede Kullanılacak olan Puanlandırma Kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
  Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 50 puan
  Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış ise +10 puan
  Erasmus+ Koordinatörlüğü göreviniz var ise +5 puan
  Engelli Personel +5 puan
  Kocaeli Üniversitesi'ndeki hizmet yılı Her bir yıl için +1 puan
  Daha önceki yılda mücbir sebepler(ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma -20 puan
  Personel üç akademik yıl önce programdan faydalanmış ise -40 puan
  Yabancı dil puanı Dil puanının %20’si taban puanına eklenir
 • ÖNEMLİ! Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten aza doğru sıralama yapılacaktır.
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr