Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Personel Hareketliliği Faaliyeti - Staff Mobility

1. Ders Verme Hareketliği (Staff Mobility for teaching assignments / STA)


EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 5 saat ders vermek şartı ile farklı bir Avrupa ülkesindeki EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Hareketliliğin gerçekleşmesi için iki bölüm arasında Erasmus İkili Anlaşma yapılmış olması gereklidir (İkili Anlaşma kontenjanları için bkz. http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?erasmus=ikilian&Anlasma=Verileri).


Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders verilmesi gerekmektedir.
Personel ders verme hareketliliğinde, öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 5 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz sayılır ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.


2. Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:


- Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek

- Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek

- Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak


3. Ders Verme Hareketliliğinin Alt Faaliyetleri


Ders verme hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:


1. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin personelin Avrupa’daki EÜB sahibi anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi,

2. Avrupa’da bir işletmede/eğitim merkezinde/araştırma merkezinde çalışan ya da EÜB sahibi olmayan bir yüksek öğretim kurumunda ders vermekle yükümlü bir personelin Türkiye’deki EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi. Bu faaliyet kapsamında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan personel davet edilebilmesi için davet edilen personelin EÜB sahibi olmayan bir yüksek öğretim kurumunda çalışması gerekmektedir.


4. Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları


1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2. AB üyesi bir ülkedeki EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile personelin görev yaptığı bölüm arasında İkili Anlaşma Anlaşmanın olması,

3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir iş planının/öğretim programının (work plan/teaching programme) olması (Öğretim programı/iş planı personel hareketliliği belgeler kısmındaki forma uygun bir şekilde doldurulmalıdır ve taraflarca imzalanmış olmalı.)

4. Faaliyeti gerçekleştirebilecek düzeyde yabancı dil bilinmesi.


ÖNEMLİ NOT:


Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin personel hareketliliği yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.


Personel ders verme ya da eğitim alma hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan personelin herhangi bir nedenden dolayı faaliyetten yararlanmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumu en kısa zamanda Uluslararası İlişkiler Birimi’ne bildirmesi gerekmektedir. Vazgeçme bildiriminin erken yapılması, yedek olarak seçilen personelimizin zamanında işlemlerine başlayabilmesi ve kurumumuza tahsis edilen hibenin etkin kullanılabilmesi için önem arz etmektedir.

© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr