Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Personel Hareketliliği Faaliyeti - Staff Mobility

1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff mobility for training / STT)

EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin gerçekleşeceği üniversite ile Erasmus İkili Anlaşması’nın yapılmış olduğu EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ya da faaliyetten faydalanmak isteyen personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerde yapılabilir. Mevcut İkili Anlaşmalar’da sunulan kontenjanlar ile faaliyetten faydalanmak isteyen personel tarafından bulunan işletmelerde eğitim almak üzere yapılan başvurular aynı değerlendirme sürecine tabiidir.

*İkili Anlaşma kontenjanları için bkz. İkili Anlaşma Verileri

Eğitim alma hareketliliğinin faaliyet süresi en az 5 iş günü olmalıdır. Ancak personelin zaman darlığı ve iş yoğunluğu nedeniyle 5 iş günü yurtdışında bulunmasının mümkün olmadığı hallerde, 5 iş gününden kısa süreli eğitim alma hareketliliği faaliyet dönemleri de kabul edilebilir. Ancak bu durumun yükseköğretim kurumu tarafından gerekçelendirilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 5 iş gününün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez.

2. Eğitim Alma Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

- Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek,

- Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermek,

- Eğitim alma faaliyeti kapsamında kısa süreli görevlendirme, işbaşı eğitimi alma, çalışma ziyareti gerçekleştirme gibi faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Faaliyet kapsamında dil eğitimi alınması, seminer ve konferanslara katılım sağlanması da mümkün olabilmekle birlikte, bu çeşit faaliyetlerin, yükseköğretim kurumunun hibelendirdiği eğitim alma faaliyetleri arasında çoğunluğu oluşturmaması gerekmektedir.

3. Eğitim Alma Hareketliliğinin Alt Faaliyetleri

Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

a. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurt dışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi. Bu faaliyet kapsamında gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yüksek öğretim kurumu olabilir.
İşletme kapsamında değerlendirilen, eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun EÜB sahibi olması zorunlu değildir.

b. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurt dışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

4. Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

a. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir.

b. İlgili bölüm/birimin Erasmus İkili Anlaşması'nın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),

c. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir eğitim planının (training programme) olması. Eğitim planı (training programme) için personel hareketliliği belgeler kısmındaki eğitim planı formu kullanılmalı ve taraflarca imzalanmış olmalıdır.

d. Faaliyeti gerçekleştirebilecek düzeyde yabancı dil bilinmesi.

ÖNEMLİ NOT:

Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin personel hareketliliği yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

Personel ders verme ya da eğitim alma hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan personelin herhangi bir nedenden dolayı faaliyetten yararlanmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumu en kısa zamanda Uluslararası İlişkiler Birimi’ne bildirmesi gerekmektedir. Vazgeçme bildiriminin erken yapılması, yedek olarak seçilen personelimizin zamanında işlemlerine başlayabilmesi ve kurumumuza tahsis edilen hibenin etkin kullanılabilmesi için önem arz etmektedir.

 
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr