2011 - 2012 Erasmus Staj Hareketliliğinden Faydalanmak İsteyen 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Duyuru Tarihi: 01.01.1970 03:00:00

2011 - 2012 Erasmus Staj Hareketliliğinden Faydalanmak İsteyen 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine,

Ulusal Ajans ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde; bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci olarak 30 ECTS kredi yükü bulunması gerektiği ve uzatma döneminde bir veya birkaç dersi kalmış öğrencilerin faaliyet için uygun olmadığına karar verilmiştir. Kredi yükü 10 ECTS olan bir öğrenci tam zamanlı öğrenci olarak kabul edilememekte, dolayısıyla uzatma döneminde 1 veya birkaç dersi kalmış öğrenciler de staj hareketliliği faaliyetinden yararlandırılamamaktadır.

Ancak zorunlu stajı olan 4. Sınıf öğrencileri bu uygulamadan muaftır.