2016-2017 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibesi | (ÖNEMLİ)

Duyuru Tarihi: 08.11.2016 12:20:00

Değerli öğrencilerimiz,
2016-2017 akademik yılı için kurumumuza Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için tahsis edilecek hibe Ulusal Ajans tarafından bildirilmiştir. Kurumumuza program çerçevesinde kullanılmak üzere toplam 611.800 Avro hibe gönderilecektir. Bu tutarın 489.600 Avrosu Erasmus+ öğrenim hareketliliği için kullanılmak üzere ayrılmıştır. 5 Nisan 2016 tarihinde ilan ettiğimiz sonuçlara göre feragat eden öğrencilerimiz dışında 294 öğrencimizin 2016-2017 akademik yılında öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanması öngörülmektedir. 294 öğrencimizin seçim sonuçlarına göre belirtilen süreler için (güz, bahar, güz+bahar) değişim yapabilmesi için gereken toplam hibenin 634.000 Avro olması öngörüldüğünden ve bütçe yetersiz olduğundan değişimden 2 dönem faydalanmak üzere seçilmiş öğrencilerimiz sadece tek dönem için hibelendirileceklerdir. 2 dönemlik değişim yapmaktan vazgeçmek ya da ikinci dönemde hibesiz olarak değişim yapmak öğrencilerimizin inisiyatifindedir. 2 dönem değişim yapacak öğrencilerimizin durumlarında değişiklik olması halinde (tek dönem faydalanmaya karar verme) güncel değişim durumlarını birim danışmanlarına, bölüm koordinatörlerine ve gidecekleri kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Bütçe yetersizliği dolayısıyla feragat eden öğrencilerimizin olduğu bölümlerde yedek öğrencilerin de boşalan kontenjanlara yerleştirilmesi yapılamayacaktır. 2016-2017 akademik yılında değişim yapacak öğrencilerimizin dikkatine önemle sunulur.