2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Tarihi: 2017-03-04 13:40:54

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

2017-2018 akademik yılında Erasmus Öğrenim hareketliliği’ne başvuru yapmış ve anlaşmalı kurumlara yerleşmek üzere bölümlerce düzenlenen toplantılara katılan öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları ekteki zipli dosyada yer alan bölüm tablolarında yer almaktadır. Yerleştirme sonuçlarına göz atmadan önce lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

-? Bölümlere ait yerleştirme sonuç tablolarında “Durum” sütununda ASİL öğrencilerimiz, YEDEK öğrencilerimiz, toplantıya katılmayan, dilekçe ile yerleştirilmeyi talep etmeyen ve bazı sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan öğrencilerimiz, toplantıya katılıp hakkından vazgeçen öğrencilerimiz yer almaktadır.

-?  Tablolarda açıklanan sonuçlar değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır. Anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği belirtilen öğrencilerden kaç tanesinin HİBELİErasmus öğrencisi olacağı üniversitemize tahsis edilen hibe tutarına bağlıdır. Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır.

-? Üniversitemize öğrenim hareketliliği için tahsis edilecek hibe miktarı takriben Temmuz 2017 itibariyle netleşmiş olacaktır.

Hibenin yeterli olması durumunda:

-? Öncelikle -her bölümden maksimum 30 öğrenciye kadar- tüm öğrenciler kurumlararası anlaşmaya göre tek dönem ya da iki dönem hibelendirileceklerdir.

-? 30 öğrencinin altında ASİL öğrenciye sahip bölümlerde feragat eden öğrenciler olması durumunda YEDEK öğrenciler hibelendirilecektir.

-? 30 öğrencinin üstünde kontenjana sahip olup hibe dağılımı dolayısıyla YEDEK olan öğrenciler hibelendirilecektir.

-? Kurumlararası anlaşması tek dönem olup bahar döneminde uzatma işlemini gerçekleştiren öğrenciler hibelendirilecektir.

 

Hibenin yetersiz olması durumunda:

-? Sözleşme tutarına bakılmaksızın bir bölümden maksimum 30 öğrenci asil olarak seçilebilecektir. Kontenjan olmasına rağmen bir kuruma yerleştirilmesi yapılan ancak hibe dolayısıyla yedek olan öğrenciler birime dilekçe ile başvurup hibesiz olarak programdan faydalanabilirler.

-? Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan ve bir kuruma yerleştirmesi yapılan her öğrencimiz dilerse programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir. Kurumlararası anlaşma kontenjanının dolması sebebiyle yedek seçilen öğrencilerimiz hibesiz de olsa kontenjan artırımı yolu ile programdan faydalanamazlar.

-? Bütçenin yetersiz olması durumunda maksimum 30 öğrenciyi aşan bölümlerin bir üniversiteye yerleştirmesi yapılmış YEDEK öğrencileri hibelendirilemeyecektir.

-?  Bütçenin yetersiz olması durumunda bölüm kontenjanına yerleştirilmiş asil öğrenciler Erasmus haklarından feragat ettiklerinde boş kalan kontenjanlara yedek öğrenci yerleştirilmeyecektir.

-? Bütçenin yetersiz olması durumunda kurumlararası anlaşmada eğitim süreleri iki dönem olarak belirtilen öğrenciler daha fazla sayıda öğrencinin programdan faydalanabilmesi için sadece tek dönem için hibelendirileceklerdir.

-? Bütçenin yetersiz olması durumunda her bölüme eşit şekilde hibe dağıtılarak kurumlara ASİL olarak yerleştirilen öğrencilerde Erasmus başarı puanına göre kısıtlamaya gidilecektir.

-? Yerleştirmesi yapılan tüm öğrenciler için son resmi feragat tarihi 10 Nisan 2017’dir. Feragat edecek öğrencilerimiz http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?gerekli=Belge adresinde yer alan Feragat Dilekçesi’ni doldurup imzalayarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmelidir. Gitmekten vazgeçtiği halde birime dilekçe ile feragatini bildirmemiş öğrencilerimiz Erasmus faaliyetinde bulunacağı öngörülen dönem ya da dönemlerde KOÜ’de ders kayıtlarını yaptıramayacaklarından, belirtilen feragat tarihine kadar feragatlerin bildirilmesi zorunlu ve önemlidir. Ayrıca zorunlu bir sebep olmaksızın resmi feragat tarihleri dışında feragat eden öğrencilerimizin Erasmus başarı puanı tekrar başvuru yapmaları halinde 10 puan azaltılacaktır.

-? Anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna eğitim görmek üzere seçilen öğrencilerimiz kurum değişikliği yapamazlar. Öğrencilerimiz dönem değişikliği yapabilirler. Dönem değişikliği yapacak öğrencilerimizin 15 Temmuz 2017 tarihine kadar birime dilekçe ile dönem değişikliklerini bildirmeleri gerekmektedir.

-? Güz, güz+bahar dönemlerinde değişimden faydalanacak öğrencilerimizin 01 Eylül 2017 itibariyle işlemlerine başlamamış, birim danışmanları ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmamış olmaları halinde bu öğrencilerimiz haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. İşlemlerine başlamayan ve birimle irtibat kurmayan öğrencilere 15 Ağustos 2017 tarihinde e-mail yoluyla birimle bağlantı kurmaları konusunda bildirimde bulunulacaktır. Çağrıya cevap vermeyen öğrencilerimiz Eramus öğrenim hareketliliği haklarını kaybetmiş sayılacak olup, bir sonraki akademik yılda tekrar başvuru yapmaları halinde Erasmus başarı puanlarından 10 puan kesinti yapılacaktır.

-? Yerleştirmesi yapılan öğrencilere süreç boyunca destek vermek amacıyla birimimiz çalışanlarından bir danışman atanacaktır. Bölüm danışmanları tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla tüm asil ve yedek öğrencilerimizin katılması zorunlu olan  oryantasyon toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar vize sınavları sebebiyle daha önce çalışma takvimimizde belirlenen tarihlerde yapılamayacaktır. Oryantasyon toplantımız 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00-16.30 saatleri arasında Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi ana salonda yapılacaktır.

-?  Fakülte/bölüm koordinatörlerinin ekteki listede yer alan değişimden yararlanmak üzere ASİL olarak seçilen öğrencileri gidecekleri kuruma 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle dönem bilgileri ile bildirmeleri gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, Erasmus öğrencilerinin başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Bu sene yapılacak oryantasyon toplantıları geçmiş yıllarda yapılan toplantılardan daha geç tarihlerde düzenleneceğinden güz, güz+bahar döneminde değişim yapacak öğrencilerimizin, bölüm koordinatörleri kurumlara bildirim yaptıktan (3 Nisan 2017 itibariyle) sonra karşı kurumun başvuru tarihlerini kaçırmamak için kurum sayfalarını ivedilikle ziyaret etmeleri ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.

Karşı kurumca kabul alındıktan sonra da vize için zorunlu belge olan davetiyelerini istemeleri gerekmektedir.

-? Tüm öğrencilerimize süreç boyunca başarılar dileriz.