2018-2019 Erasmus+ Dil Sınavları Hk. (ÖNEMLİ)

Duyuru Tarihi: 2018-02-23 16:05:58

Değerli öğrencilerimiz,

2018-2019 akademik yılında Erasmus+ öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 16 Ocak 2018-16 Şubat 2018 tarihlerinde alınmıştır. Öğrencilerimizin başvuruları programa başvuru için gerekli minimum genel not ortalaması ve öğrenim hareketliliğinde değişim yapabilmeyi sağlayacak bölümler arası bir kurumlararası anlaşmanın var olması, staj hareketliliğinde ortak anlaşma, ortak anlaşmada uygun eğitim seviyesi kontenjanı ve bireysel olarak yapılan anlaşmalarda gerekli dokümanların 14 Şubat 2018 tarihine kadar sağlanması kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Duyuru ekinde yer alan excel belgesinde başvuru sahibi öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan 4lük ve 100lük sistemde notları görülmektedir.

Açıklama kısmında verilen bilgilere göre:

GNO başvuru için uygun değil ifadesi öğrencinin öğrenim gördüğü derecenin programa başvuru için gerekli minimum GNO kriterini karşılamadığını (önlisans/lisans: 2,20/4:00   yüksek lisans/doktora: 2,50/4:00),

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora düzeyinde ortak anlaşma yok ifadesi sadece staj hareketliliğine başvuru yapan, bireysel anlaşma sağlamamış ve bölüm ortak staj anlaşmasında öğrencinin öğrenim gördüğü derece kontenjanının bulunmadığını,

Geçerli anlaşma yok ifadesi öğrenim hareketliliğine başvuru yapan ancak bölümce yapılmış kurumlararası anlaşması bulunmayanları,

GNO bilgisi bulunmamaktadır ifadesi genel not ortalaması çeşitli sebeplerle oluşmamış öğrencileri,

Ortak anlaşması olmadığı için sınava alınmayacak ifadesi sadece staj hareketliliğine başvuru yapan, bireysel anlaşma yapmayan, bölüm ortak anlaşması bulunmayan öğrencileri,

İfade etmektedir.

Açıklama kısmında yukarıdaki ifadelerden biri ya da birkaçı yer alan öğrencilerin başvuruları geçersiz olduğundan başvuru esnasında belirttikleri dil sınavı listesine dâhil edilmeyeceklerdir.

Ekli listeye itiraz etmek isteyen öğrencilerimizin, itirazlarını bir dilekçe ile en geç 28 Şubat 2018 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimine iletmeleri gerekmektedir.