2018 - 2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Tarihi: 2018-04-03 16:39:48

Değerli Öğrencilerimiz, 

2018-2019 akademik yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne başvuru yapmış ve anlaşmalı kurumlara yerleşmek üzere bölümlerce düzenlenen toplantılara katılan öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları ekteki zipli dosyada yer almaktadır. 

Yerleştirme sonuçlarına göz atmadan önce lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 

 • Bölümlere ait yerleştirme sonuç tablolarında “Durum”sütununda ASİLYEDEK, toplantıya katılmayan ve toplantıya katılıp hakkından vazgeçen öğrencilerimiz yer almaktadır.

 

 • Tablolarda açıklanan sonuçlar değerlendirme açısından nihai ancak hibelendirme açısından ön seçim sonuçlarıdır.

 

 • Üniversitemize Öğrenim Hareketliliği için tahsis edilecek hibe miktarı (2018 - 2019 Erasmus+ kurumsal sözleşme tutarı) takriben Temmuz 2018itibariyle netleşmiş olacaktır.

 

 • 2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne başvuru yapan ve gerekli kriterleri sağlayan toplam 442 öğrencimiz kurumlararası anlaşma kontenjanlarına yerleşmiş ve seçilmişlerdir.

 

 • Programa olan yoğun ilgi, dil sınavından geçerli not alan öğrenci ve programa dâhil olan bölüm sayısındaki artış, artan bölüm kontenjanları, ülkeye göre verilecek hibe miktarında 1. ve 2. grup ülkelerin birleştirilmesi, çok sayıda öğrencinin iki dönemlik değişimi tercih etmesi gibi sebeplerle değişim için ihtiyaç duyulan bütçe karşılanamayacak ölçüde artmıştır.

 

 • Seçim sonrası muhtemel bütçe değerlendirilmesi yapılarak ve son üç yılın sözleşme tutarları göz önünde bulundurularak yerleştirmesi yapılmış tüm öğrencilerimizin seçtikleri tüm dönemleri kapsayacak hibelendirme yapılamayacağı öngörülmüştür.

 

 • Hibenin yetersiz olması durumunda alınacak önlemler ve hibe kısıtlamasında uygulanacak adımlar tüm öğrencilerimize 16 Ocak 2018-16 Şubat 2018 tarihleri arasında web sitemizde yayınlanan başvuru metninde duyurulmuştur.

 

 • Bu sebeple aşağıda başvuru bilgi metninde verilen kısıtlama ifadelerini ve bu ifadeler neticesinde uygulanacak kısıtlamayı görebilirsiniz.

 

 • Sözleşme tutarına bakılmaksızın bir bölümden maksimum 30 öğrenci asil olarak seçilebilecektir. Bu nedenle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Erasmus başarı puanına göre sadece ilk 30 öğrenci hibelendirilecektir.

 

 • Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan ve bir kuruma yerleştirmesi yapılan; ancak hibe dolayısıyla yedek olan öğrenciler dilerse programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir. Bu durumda olan öğrenciler 30 Nisan 2018’e kadar birime dilekçe ile başvurup hibesiz olarak programdan faydalanabilirler. 30 Nisan 2018 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapmayan öğrenciler hibesiz olmaları nedeniyle vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

 • Kurumlararası anlaşma kontenjanının dolması sebebiyle herhangi bir kuruma yerleştirilmeyen yedek seçilen öğrencilerimiz hibesiz de olsa kontenjan olmaması nedeniyle programdan faydalanamazlar.

 

 • Bütçenin yetersiz olması durumunda bölüm kontenjanına yerleştirilmiş asil öğrencilerin Erasmus haklarından feragat etmeleri halinde boş kalan kontenjanlara yedek öğrenciler asil olarak yerleştirilmeyecektir. Bu kısıtlama nedeniyle bölümlerde vazgeçen öğrenci olması halinde yedek öğrencilerin yerleştirilmesi ancak hibesiz olarak yapılabilecektir. Vazgeçen öğrenciler olması durumunda bölüm yedek öğrencileri yedek öğrenci sıralamasına göre e-mail ve telefon yoluyla bilgilendirilecek ve ancak hibesiz öğrenci olmayı kabul etmeleri halinde programdan faydalanabileceklerdir.

 

 • Bütçenin yetersiz olması nedeniyle daha fazla sayıda öğrencinin programdan faydalanabilmesi için 22-23 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen yerleştirme toplantılarında kurumlararası anlaşma kapsamında iki dönem (güz+bahar) programdan faydalanmayı seçen tüm öğrencilerimizin sadece 1 (bir) dönemi hibelendirilecektir. Yerleştirme toplantılarında iki dönemlik değişim yapmayı seçmiş öğrencilerimiz dilerlerse tek dönemi hibeli olmak üzere iki dönem (güz+bahar) de programdan faydalanabilecekleri gibi tek dönem değişim yapmak isteyen öğrencilerin değişim yapmak istedikleri dönemi (güz ya da bahar) 30 Nisan 2018 tarihine kadar birime dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

 

 • Bir dönem değişim yapacak öğrencilerimizin hibelendirileceği maksimum süre 5 ay ile sınırlandırılmıştır. Gidilen kurumda bir eğitim döneminin 5 ayı geçmesi halinde öğrenciler aşan süre için hibelendirilmeyeceklerdir.

 

 • Yerleştirme toplantılarında tek dönem değişim yapmak üzere seçilmiş öğrencilerimizin dönem değişikliği yapmak istemeleri halinde yine en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar dönem değişikliğine ilişkin dilekçeyi birime iletmeleri gerekmektedir.

 

 • Bölüm koordinatörünüz gideceğiniz kuruma değişim döneminiz ile ilgili bilgi vereceğinden dönem değişikliği yapan öğrencilerin bölüm koordinatörlerini de muhakkak bilgilendirmesi gerekmektedir.

 

 • Yerleştirmesi yapılan tüm öğrenciler için son resmi feragat tarihi ve seçim sonuçlarına itiraz tarihi 10 Nisan 2018’dir. Feragat edecek  öğrencilerimiz http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=ogrenim-hareketliligi-belgeler adresinde yer alan Feragat Dilekçesi’ni doldurup imzalayarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmelidir. Gitmekten vazgeçtiği halde birime dilekçe ile feragatini bildirmemiş öğrencilerimiz Erasmus faaliyetinde bulunacağı öngörülen dönemde KOÜ’de ders kayıtlarını yaptıramayacaklardır. Bu nedenle belirtilen tarihe kadar feragatlerın bildirilmesi zorunlu ve önemlidir.

 

 • Anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna eğitim görmek üzere seçilen öğrencilerimiz kurum değişikliği yapamazlar.

 

 • Güz döneminde değişimden faydalanacak öğrencilerimizin 01 Eylül 2018itibariyle işlemlerine başlamamış, birim danışmanları ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmamış olmaları halinde bu öğrencilerimiz haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. İşlemlerine başlamayan ve birimle irtibat kurmayan öğrencilere 15 Ağustos 2018 tarihinde e-mail yoluyla birimle bağlantı kurmaları konusunda bildirimde bulunulacaktır. Çağrıya cevap vermeyen öğrencilerimiz Eramus Öğrenim Hareketliliği haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

 

 • Yerleştirmesi yapılan öğrencilere süreç boyunca destek vermek amacıyla birimimiz çalışanlarından bir danışman atanacaktır. Bölüm danışmanları tarafından süreç hakkında bilgi vermek amacıyla tüm asil öğrencilerimizin katılması zorunlu olan  oryantasyon toplantıları gerçekleştirilecektir. Birim danışmanınız ve oryantasyon toplantısı ile ilgili duyuru 2 hafta içerisinde web sitemizde yayınlanacaktır.

 

 • Fakülte/bölüm koordinatörlerinin ekteki listede yer alan değişimden yararlanmak üzere ASİL olarak seçilen öğrencileri gidecekleri kuruma 3 Nisan 2018tarihi itibariyle dönem bilgileri ile bildirmeleri gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, Erasmus öğrencilerinin başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Bu sene yapılacak oryantasyon toplantıları geçmiş yıllarda yapılan toplantılardan daha geç tarihlerde düzenleneceğinden güz döneminde değişim yapacak öğrencilerimizin, bölüm koordinatörleri kurumlara bildirim yaptıktan (3 Nisan 2018 itibariyle) sonra karşı kurumun başvuru tarihlerini kaçırmamak için kurum sayfalarını ivedilikle ziyaret etmeleri ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir. Karşı kurumca kabul alındıktan sonra da vize için zorunlu belge olan davetiyelerini istemeleri gerekmektedir.

 

Birimimizin programdan faydalanmak isteyen her öğrencimize eşit imkânlar sunmak için titiz bir çalışma sonucunda bu kararları aldığını bildirir, anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Tüm öğrencilerimize süreç boyunca başarılar dileriz.