2019-2020 Bahar Dönemi Öğrencilerinin Dikkatine! (Corona Virüs Salgını)

Duyuru Tarihi: 2020-03-10 13:52:37

Sevgili öğrencilerimiz,

Corona Virüs (COVID-19) salgını sebebiyle 2019-2020 bahar döneminde faaliyete devam eden öğrencilerimiz bazı ülkelerdeki önlemler dolayısıyla ya da kişisel kaygılardan eğitim ya da staj faaliyetlerini sürdürememektedirler.

Erasmus faaliyetinizi salgın dolayısıyla sonlandırmanız halinde maalesef Erasmus hakkınız bir sonraki proje yılına aktarılamayacak. Faaliyetten vazgeçen öğrencilerimiz zaten bahar döneminde olduğumuz için farklı bir ülkedeki üniversiteye ya da hak kazandıkları kurumda tekrar faaliyete başlamak üzere değişimlerini öteleyemeyecekler. Öte yandan faaliyetini tamamlamadan dönen öğrencilerimizin yurtdışında kalış süreleri pasaportlarındaki tarihlere göre “erken dönüş” kapsamında değerlendirilerek hibelendirilecek. Toplam davetiye sürelerinin %80’ine göre hibe ödemesi yapılmış olan öğrencilerimiz kalış sürelerini aşan tutarı proje hesabımıza iade edeceklerdir.

2019-2020 akademik yılı bahar döneminde Erasmus+ Öğrenim&Staj Hareketliliği kapsamında halihazırda İtalya veya virüsten etkilenen/etkilenebilecek diğer program ülkelerinde bulunan öğrencilerimizden Corona virüsü sebebiyle faaliyeti sonlandırmak ve Türkiye'ye dönmek isteyenlerin talepleri mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamda yurtdışındaki eğitimini yarıda bırakan öğrencilerimizin ani gelişen bu durum nedeniyle ara sınav tarihinde veya sonrasında Türkiye'ye dönseler dahi Üniversitemizde eğimlerine devam etmelerine yönelik karar alınmıştır. Alınan bu karar gereği; virüs nedeniyle dönen öğrencilerimizin mağdur olmamaları adına ders kayıtlarının yapılarak ara sınav veya mazeret sınavı haklarının saklı kalması planlanmaktadır.

Bu şartlar altında bahar döneminde yurtdışında bulunan öğrencilerimizin eğitimlerine yurtdışında devam edip etmeyeceklerine ivedilikle karar vermeleri gerekmektedir. Bahar dönemini üniversitemizde tamamlamaya karar veren öğrencilerimizin uçuş için bir mani yoksa en kısa sürede dönüş biletlerini almalarını ve dönüş tarihi konusunda hem birim danışmanlarını hem de Fakülte veya Okulda görevli Erasmus Bölüm Koordinatörlerini bilgilendirmelerini rica ediyoruz.

 

Tüm öğrencilerimize sağlıklı, güzel günler dileriz.

 

Kocaeli Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Birimi