2019-2020 Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden Yararlanacak Personelimizin Dikkatine!

Duyuru Tarihi: 2020-04-02 20:13:49

Değerli Personelimiz,

Salgın boyutuna vararak tüm dünyayı olumsuz bir biçimde etkilemeye devam eden COVID-19 virüsü nedeniyle, Erasmus değişim faaliyetleri olağan akışında sürdürülememektedir. Bu hususla ilgili olarak, AB Komisyonu’ndan ve Türkiye Ulusal Ajansı’ndan gelen açıklamalar çerçevesinde, üniversitemiz tarafından aşağıdaki kararlar uygulanacaktır:

 

1. Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle faaliyete katılamamış personelimiz ilgili proje dönemi sonuna kadar faaliyetlerine katılamazsa, bu hakların bir sonraki sözleşme dönemine devri:

İlgili proje döneminde gerçekleştirilememiş değişim faaliyetleri, bir sonraki proje döneminde gerçekleştirilmek üzere ötelenmeyecektir. Faaliyetler ilgili sözleşme döneminin proje bitiş tarihine kadar ötelenebilir. 2019 sözleşme dönemi için proje süresi 31/05/2021 tarihinde tamamlanacak olup; bu tarihe kadar faaliyetini gerçekleştiremeyen personelin, sonraki proje döneminde açılacak çağrılara yeniden başvurması gerekmektedir.

2. COVID-19 nedeniyle faaliyete geç başlanması veya hiç başlanamaması: 

a) Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, mesleki ve akademik etkinliklere ara verilmesi gibi sebeplerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme süresi içerisinde kalmak şartıyla, koşullar düzeldiği zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Geç başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir.

b) Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilemeyecek olması halinde, hakkından feragat etmek isteyen personelin imzalı feragat dilekçelerini birimimize iletmeleri gerekmektedir. Hareketlilik mücbir sebeple iptal edildiği/sonlandığı için, ilgili personelin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde kendisine -10 puan düşümü uygulanmayacaktır.

3. COVID-19 nedeniyle faaliyetini iptal etmiş veya ötelemiş personele bu iptal veya ötelemeden kaynaklı harcamaların geri ödenmesi:

Faaliyetini iptal etmiş ya da ötelemiş tüm personelimizin mücbir sebep harcamaları, bütçe oluşması halinde belirlenecek kriterler doğrultusunda ilgili personele ödenebilir. Hareketlilikle ilgili yapılan harcamalar eğer ötelemeden veya iptalden kaynaklı olarak geri alınamayacak bir harcama niteliğine dönüşmüşse geri alınamadığının ilke olarak belgelenmesi; iadenin kısmen veya tamamen mümkün olmadığının belgelenememesi durumunda ise, katılımcının iadenin mümkün olmadığına yönelik imzalı beyanının alınması ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenecektir. Yatırdığınız seyahat, konaklama, vize ve sigorta harcamaları ödenebilir esaslar niteliğindedir. İlgili personelin harcamaya konu olan hizmet masraflarını gösteren belgelerini bir dilekçeyle birlikte handanerskou@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Lütfen ödemeye esas oluşturan tüm belgelerinizi (bilet/e-bilet/ceza iptal tutarı belgesi gibi) gerektiğinde elden teslim etmek üzere muhafaza ediniz.

 

ÖNEMLİ NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx) duyurusunun 4. maddesine göre, ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programları durdurulmuştur; bu nedenle, değişim faaliyetlerinin tekrar planlanması ve başlaması için yapılacak ikinci duyurunun beklenmesi gerekmektedir. İlgili duyurunun mahiyetine göre sizlere bilgi verilecektir.

 

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü