2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Toplantıları ve Öğrenci Listeleri

Duyuru Tarihi: 2019-03-15 14:41:04

Değerli öğrencilerimiz,

 • Ekteki zip dosyasında fakülte/okul/bölümlere ait Erasmus başarı puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmış öğrencilerin listesi bulunmaktadır.
 • Başvuru yapan öğrencilerimize ait GNO bilgisi 19-20 Şubat 2019 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Genel not ortalaması başvuru yapılan derece için 2.20/4.00 (önlisans/lisans) ya da 2.50/4.00 (yüksek lisans/doktora) altında kalan öğrencilerimiz listeye eklenmemiştir.
 • Yabancı dil sınavından enstitü, fakülte ve yüksekokullarda 60 ve üstü meslek yüksekokullarında 50 puan ve üstü alan öğrenciler listelere dâhil edilmiştir.
 • Yerleştirme listeleri hazırlanırken öğrencilerin akademik ortalamalarının % 50’si, yabancı dil puanlarının % 50’si alınarak Erasmus öğrenim puanları hesaplanmış ve puanlar yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Söz konusu puan ağırlığı (% 50 akademik ortalama, % 50 yabancı dil) Ulusal Ajans tarafından yayınlanan 2019-2020 Uygulama El Kitabı’nda belirtilen Erasmus öğrenim hareketliliği öğrenci seçim kriterlerinden alınmıştır.
 • Uygulama el kitabında belirtilen ek kriterler için başvuru süresi içerisinde başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş ve ek kritere uygun puan artırımı uygulanmıştır.
 • Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden daha önce faydalanmış öğrencilerimizden her bir hareketlilik için 10 puan azaltılmıştır.  
 • 2019-2020 akademik yılında her iki hareketlilik programına başvuru yapan (öğrenim ve staj) öğrencilerimizden başvuru tarihleri arasında dilekçe bırakan öğrencilerimizin tercihlerine göre istenilen hareketlilik türünden puan azaltımı uygulanmıştır. Her iki hareketliliğe başvuru yapan ancak dilekçe bırakmayan öğrencilerimizden başvuru bilgi metninde bahsedildiği üzere öğrenim hareketliliği puanlarında azaltma uygulanmıştır.
 • Ekteki ikinci dosyada listelerdeki öğrencilerin fakülte/okul/bölümlerine göre katılacakları yerleştirme toplantısı çizelgesi yer almaktadır. Yerleştirme toplantısı çizelgesi 12 Mart 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Liste güncellenmiştir. Lütfen tekrar duyuruyu okuyup, toplantı gün ve saatinize bakınız.  

(http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=duyuru&id=2019-2020-erasmus-ogrenim-hareketliligi-yerlestirme-toplantilari-onemli)

 • Yerleştirme toplantısına katılmayan öğrencilerin asil ya da yedek olarak yerleştirmesi yapılmayacaktır.
 • Yerleştirmeye katılacak öğrencilerin kendi bölümlerine tahsis edilen yerleştirme saatinin başında belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi Erasmus başarı puanına göre sıra ile yapılacak olup, yerleştirmenin zamanında tamamlanabilmesi için geç  kalan öğrenciler beklenmeyecektir. Kontenjan dolduktan sonra, puanı daha yüksek dahi olsa geç kalan öğrenci yerleştirilemeyeceğinden geç gelmemeniz büyük önem arz etmektedir.
 • Toplantıya zaruri sebeplerle katılamayacak öğrencilerimizin Uluslararası İlişkiler Birimi’ne tercih ettikleri kurumları ve dönemleri belirten dilekçe bırakmaları zorunludur. Dilekçeler için son tarih 18 Mart 2019 17:00’dır.
 • Toplantıya katılamayacak öğrencilerimiz dilekçelerinde gitmek istedikleri kurumları dönemleri belirterek tercih sırasına göre sıralamalıdır. Tercih sayısında sınırlama yoktur.

 

 • Dilekçeler Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilebilir veya internationalkou@gmail.com mail adresine taranarak yollanabilir. 18 Mart 2019 tarihinden sonra teslim edilecek ya da e-mail yoluyla yollanacak dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Mazeret bildirmeksizin birime dilekçeyle başvurmayan ve bölümüne ait toplantıya katılmayan adaylar hareketlilik hakkından vazgeçmiş sayılacak olup (Yedek öğrenci de olamayacaklardır), hareketlilikten faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimizin başvuru ve seçim süreci gerekliliklerini yerine getirmesi önemlidir. Lütfen web sayfamızın duyurular bölümünü dikkatlice takip ediniz.
 • 2019-2020 Öğrenim Hareketliliği faaliyetinde bölümünüze ait Kurumlararası Anlaşma bilgilerini lütfen kontrol ediniz (http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=anlasma-verileri).  Yerleştirme toplantısına katılmadan önce anlaşmalı üniversiteler ile ilgili bilgi edinmeniz (eğitim dili, ülke, şehir) ve tercihinizi bu bilgi doğrultusunda yapmanız sizin yararınıza olacaktır.
 • Yerleştirme toplantısı esnasında tercih ettiğiniz kurumu, gideceğiniz kurumdan kaynaklı mücbir sebep olmadıkça değiştiremeyeceğinizden toplantıya kurumlarla ilgili bilgi edinmiş ve karar vermiş olarak gelmeniz gerekmektedir.
 • Asil olarak bir kuruma yerleştirmesi yapılan öğrenci yerleştirme sonrasında kurum değişikliği yapamaz, yedek öğrenci olamaz. Yerleştirildiği kuruma gitmek istemeyen öğrenci Erasmus hakkından vazgeçmiş olur.
 • Yerleştirmelerde İspanyolca ve İtalyanca dil sertifikası getirenler İspanya ve İtalya’daki eğitim dili İspanyolca ve İtalyanca olan üniversitelere öncelikli olarak yerleştirileceklerdir. Almanca ve Fransızcadan sınava girip 60 barajını geçen öğrenciler eğitim dili Almanca ve Fransızca olan üniversitelere öncelikli olarak yerleştirileceklerdir.
 • Yerleştirme toplantısında İspanyolca ve İtalyanca dil sertifikası getiren öğrencilerin olmaması durumunda İngilizce dil puanına göre söz konusu üniversitelere yerleştirme yapılacaktır.
 • Tüm diller için kurumlararası anlaşmada karşı kurum tarafından belirlenen dil yeterliliğini gidiş öncesinde sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Yerleştirme toplantısına katılan tüm öğrenciler asil ya da yedek olması farketmeksizin katılımcı listesini imzalayacaklardır. Ayrılmadan önce bölümünüze ait katılımcı listesini imzaladığınızdan emin olunuz. 
 • Yukarıdaki bilgilerin okunup gereğinin yerine getirilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin okunmamasından kaynaklanacak sorunlardan Uluslararası İlişkiler Birimi sorumlu değildir.
 • Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Tablolarla ilgili itirazlarınız için en kısa sürede birimimizle iletişime geçiniz.

Telefon: +90 262 303 38 43/44/42

E-mail: intoffice@kocaeli.edu.tr

internationalkou@gmail.com