2019-2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Tarihi: 2019-03-28 14:30:59

Değerli öğrencilerimiz,

2019 – 2020 akademik yılında Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında gerekli kriterleri sağlayan (bireysel anlaşma için davet mektubu, karşı kurum onayı ve üniversite onayını online olarak sisteme yükleyen ve ortak anlaşmaya başvuran) öğrencilerimizin yer aldığı nihai yerleştirme sonuçlarını ekteki Excel dosyasında bulabilirsiniz.

2019 - 2020 Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrenci Yerleştirmesinde Kullanılan Değerlendirme Ölçütleri:

Öğrencilerimizin yerleştirmeleri; Erasmus başarı (GNO %50+İngilizce Dil Sınavı %50) puanlarına göre başvuru formunda belirttikleri tercih üzerinden yapılmıştır. Daha önce öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz ile 2019 – 2020 Erasmus+ Hareketliliği kapsamında hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuran öğrencilerimizin Erasmus başarı puanlarından 10 puan düşürüldü.

2019 - 2020 akademik yılı için kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmamıştır. Kurumumuz ile yapılacak olan sözleşme tutarının Temmuz ayında netleşmesi beklenmektedir.

1. Geçerli başvuru yapan öğrenci sayısının hibelendirmeyi öngördüğümüz öğrenci sayısından fazla olması sebebiyle, staj faaliyet süresinde kısıtlamaya gidilmiştir. Bu sebeple asil olarak seçilen öğrencilerimizin maksimum 3 ay hibelendirilmesi kararlaştırılmıştır.

2. Ortak anlaşma kontenjanının dolması dolayısıyla yedek olan öğrencilerimizin yerleştirmesi yapılmayacaktır.

3. Hibenin öngörülenden fazla gelmesi durumunda ileriki süreçte staj faaliyet süresinde artış yapılabilir.

1 Nisan 2019 saat 10:00’da Uluslararası İlişkiler Birimi toplantı salonunda Staj Hareketliliği ile ilgili 'Oryantasyon Toplantısı' yapılacaktır. Asil olarak seçilen öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur.

Tablolarla ilgili itirazlarınız ve sorularınız için 1 Nisan 2019 tarihine kadar denizerskou@gmail.com adresine mail göndererek birimimizle iletişime geçiniz.

Yukarıdaki bilgilerin okunup gereğinin yerine getirilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır.

Bu bilgilerin okunmamasından kaynaklanacak sorunlardan Uluslararası İlişkiler Birimi sorumlu değildir.