2019-2020 Güz+Bahar, Bahar Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Öğrencilerinin Dikkatine!

Duyuru Tarihi: 2020-03-25 14:17:14

Değerli Öğrencilerimiz,

Dünya genelinde salgın boyutuna gelen ve bahar döneminde eğitime başlayacak veya başlamış öğrencilerimizin değişim faaliyetlerini olağan akışında tamamlamalarına engel olan Covid-19 Virüsü nedeniyle üniversitemiz Ulusal Ajans’tan gelen bilgi notları doğrultusunda aşağıdaki maddeleri uygulayacaktır.

  1. Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle faaliyete katılamamış öğrencilerimiz proje dönemi sonuna kadar faaliyetlerine katılamamaları halinde, bu hakların bir sonraki sözleşme dönemine devri:

 

Proje döneminde gerçekleştirilememiş öğrenim ya da staj faaliyetleri bir sonraki proje döneminde gerçekleştirilmek üzere ötelenmeyecektir. Projenin bitiş süresi dolmadan faaliyetlerin gerçekleştirilebilecek olması durumunda sadece değişime hiç başlamamış, değişim dolayısıyla hiç hibe kullanmamış öğrencilerin değişim yapması sağlanacaktır.

 

  1. Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle hareketliği iptal etmiş veya ötelemiş öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı harcamaları:

 

Üniversitemiz bahar döneminde faaliyetine başlamış ya da başlayacak tüm öğrencilerimizin ek masraflarla ilgili geri bildirimde bulunması sonrasında bütçe hesabı yapacak ve her katılımcıya sağlanacak bir üst limit belirleyecektir.  Hareketlilikle ilgili yapılan her harcama eğer ötelemeden veya iptalden kaynaklı olarak geri alınamayacak bir harcama niteliğine dönüşmüşse geri alınamadığının ilke olarak belgelenmesi, iadenin kısmen veya tamamen mümkün olmadığının belgelenememesi durumunda, katılımcının iadenin mümkün olmadığına yönelik imzalı beyanının alınması ve hareketlilikle ilgisi kurulması şartıyla geri ödenecektir. Yatırdığınız yurt/kira, vize ve sigorta harcamaları ödenebilir esaslar niteliğindedir. Üniversitemizin üst limiti belirleyebilmesi için bu durumda olan öğrencilerimizden en kısa süre içerisinde bilgi alması gerekmektedir. Bize halen bilgi vermediyseniz en kısa süre içerisinde internationalkou@gmail adresinden e-mailinize yönlendirdiğimiz formu doldurunuz.  Ödemeye esas oluşturan tüm belgelerinizi muhafaza ediniz.

 

  1. Faaliyete geç başlanması ve hiç başlanamaması:

 a) Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, eğitime ara verilmesi gibi sebeplerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme süresi içerisinde kalmak şartıyla, koşullar düzeldiği zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecektir. Geç başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir.

 b) Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, faaliyetin gerçekleştirileceği öngörülerek yapılan ve iadesi alınamayan yukarıda belirtilen harcamalar belirlenen üst limite göre öğrenciye ödenecektir. Öğrencinin daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere başvurması halinde kendisine -10 puan düşümü uygulanmayacaktır.

 

  1. Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesilerek yurda dönülmesi ve faaliyetin sonlandırılması:

Faaliyetini salgın nedeniyle sonlandırıp yurdumuza dönen tüm öğrencilerimizin yurtdışında bulundukları süre standart hibe tutarlarına göre ödenecektir. Bu durumda olan öğrencilerimizin misafir olunan kurumdan katılım sertifikası edinmeleri beklenmektedir. Katılım sertifikasının edinilememesi durumunda ödeme öğrencinin pasaportunda yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanıp yapılacaktır. Katılımcının kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak belirlenen üst limit çerçevesinde 2. maddede belirtilen harcamalar ödenecektir. Faaliyetin sonlandırılmış olması nedeniyle, olağan mücbir sebep hükümleri çerçevesinde, aynı sözleşme dönemi içerisinde faaliyetin tekrar gerçekleştirilmesi mümkündür. Tekrar gerçekleştirilen faaliyet olağan şekilde hibelendirilecektir. Faaliyetin sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilemediği durumda, katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine - 10 puan düşümü uygulanmayacaktır.

 

  1. Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, on-line eğitimle faaliyetin tamamlanması:

 

Katılımcının yurtdışından geri dönmeden, misafir olduğu kurumun on-line eğitimine devam ederek faaliyetini tamamlaması halinde yurtdışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilecektir; ancak seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmeyecektir. Faaliyetin olağan Erasmus şartlarında gerçekleştirilememiş olması nedeniyle katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmayacaktır.

 

  1. Katılımcının yurda dönüş yaparak on-line eğitimle faaliyetini tamamlaması:

 

Öğrencilerimize kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak belirlenen üst limit çerçevesinde 2. maddede belirtilen harcamalar ödenecektir. Faaliyetin tamamlanmış olması nedeniyle, sözleşme dönemi içerisinde katılımcıya yeniden otomatik hareketlilik hakkı tanınmayacaktır. Ancak hareketliliğin olağanüstü koşullarda gerçekleştirilmiş olması nedeniyle katılımcının daha sonraki sözleşme dönemlerinde seçimlere katılması halinde kendisine -10 puan uygulanmayacaktır.

 

  1. Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle kesintiye uğraması, yurda dönülmesi, fiziksel eğitimin tekrar başlaması ile misafir olunan kuruma tekrar gidilerek tamamlanması:

 

Katılımcının salgın nedeniyle eğitimine ara verildiği tarihlerde, ara verilen bu süre resmi tatil hükümlerine göre değerlendirilecek ve hibelendirilecektir. Katılımcıya olağan hibesi dışında (seyahat, vize-sigorta harcaması vb.) hibe verilmeyecektir.

 

  1. Faaliyete başlanması, tamamlanması, uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması nedeniyle yurda dönülememesi:

 

Katılımcının uluslararası seyahatlerin askıya alınması nedeniyle yurda dönemediği süre için aylık Erasmus hibesi ödenmeye devam edilecektir. Öğrencimize geç dönüş ile ilgili ödeme yapılabilmesi için Uluslararası hava ve kara sahalarının ulaşıma kapandığı tarihler birimimizce teyit edilecektir.

 

  1. Mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması gereken mezuniyet sonrası staj hareketliliğinde mücbir sebep ile süre uzatımı:

Mezuniyet sonrası stajı gerçekleştirmek için 6 ay ek süre verilmiştir. Bu durumda; Coronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet sonrası staj faaliyeti proje bitiş süresini geçmeyecek ve mezuniyet sonrasında 18 ay içerisinde gerçekleşme kuralına uyacak şekilde ertelenebilecektir.

 

  1. Öğrenim Anlaşmasında belirlenen program tamamlanamadan yurda dönülmesi halinde akademik tanınmanın sağlanması:

 

Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için uygulanabilecek olası yöntemler aşağıda yer almaktadır.

 a) Bahar dönemini yurtdışında tamamlayamayacak tüm öğrencilerimize KOÜ’de geç kayıt imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan öğrencilerimizin en kısa süre içerisinde intoffice@kocaeli.edu.tr adresine e-mail yollamaları gerekmektedir.

 b) Öğrencilerimiz zaruri sebeplerle yurda döndükten sonra yurtdışındaki üniversitede açılan on-line eğitime katılarak eğitimine devam etmek isteyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerimizin tanınmalarının yapılabilmesi için değişim sonunda karşı kurumdan not dökümü (transkript) almaları gerekmektedir.

 c)Tüm öğrencilerimiz eğitimlerine karşı kurumda veya üniversitemizde devam etme hakkına sahiptir. Uzaktan eğitim üniversitemizde de başladığı için hangisini tercih ettiğiniz ile ilgili en kısa sürede bilgi vermeniz gerekmektedir.

 

 

Lütfen sizlerle iletişim kurduğumuz e-mail adreslerinizi ve web sayfamız duyurularını sıklıkla kontrol ediniz. Sizlerden talep ettiğimiz ancak sağlamadığınız bilgilerin sadece sizin değil tüm öğrencilerimizin değişim sürecini etkilediklerini unutmayınız.