2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listeleri

Duyuru Tarihi: 2020-03-17 16:31:40

Değerli öğrencilerimiz,

2020-2021 akademik yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuran ve başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimiz için düzenlenecek olan yerleştirme toplantıları İPTAL edilmiştir. Gerekli kriterleri sağlayan öğrencilerimizin kurum tercihleri online olarak birim tarafından alınacak ve yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre birim tarafından yapılacaktır. Sizlere 1 hafta içerisinde yerleştirme sistemimiz ile ilgili bilgi vermeyi umuyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle oluşan olağanüstü durum daha önceden belirlemiş olduğumuz çalışma takvimimizi uygulamayı imkansız kılmıştır. Oluşacak değişiklikler dolayısıyla hak kaybı ya da mağduriyet yaşamamanız için lütfen web sitemiz duyurularını, başvuruda bildirmiş olduğunuz e-mail adresini ve Öğrenci Bilgi Sistemindeki duyurularımızı sıklıkla kontrol edin.

 • Ekteki zip dosyasında fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve bölümlere ait Erasmus başarı puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmış öğrencilerin listesi bulunmaktadır.
 • Başvuru yapan öğrencilerimize ait GNO bilgisi 18-19 Şubat 2020 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Genel not ortalaması başvuru yapılan derece için 2.20/4.00 (önlisans/lisans) ya da 2.50/4.00 (yüksek lisans/doktora) altında kalan öğrencilerimiz listeye eklenmemiştir.
 • Yabancı dil sınavından enstitü, fakülte ve yüksekokullarda 60 ve üstü meslek yüksekokullarında 50 puan ve üstü alan öğrenciler listelere dâhil edilmiştir.
 • Yerleştirme listeleri hazırlanırken öğrencilerin akademik ortalamalarının % 50’si, yabancı dil puanlarının % 50’si alınarak Erasmus öğrenim puanları hesaplanmış ve puanlar yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Söz konusu puan ağırlığı (% 50 akademik ortalama, % 50 yabancı dil) Ulusal Ajans tarafından yayınlanan 2019-2020 Uygulama El Kitabı’nda belirtilen Erasmus öğrenim hareketliliği öğrenci seçim kriterlerinden alınmıştır.

 

 • Uygulama el kitabında belirtilen ek kriterler için başvuru süresi içerisinde başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş ve ek kritere uygun puan artırımı uygulanmıştır.
 • Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden daha önce faydalanmış öğrencilerimizden her bir hareketlilik için 10 puan azaltılmıştır.
 • Listelerde açıklama kısmında yer alan semboller aşağıdaki durumları ifade etmektedir ve öğrencinin durumuna göre öğrenim puanında arttırma ya da azaltma uygulanmıştır.

Sembol

Açıklama

*

Hareketlilikten 1 kez faydalanma -10

**

Hareketlilikten 2 kez faydalanma -20

***

Hareketlilikten 3 kez faydalanma -30

****

İki hareketlilik (öğrenim&staj) türüne de başvurma -10

X

Farklı bölümlerden iki kez başvurma -10

&

Engel durumu +10

#

Şehit, gazi yakını +15

 

 • 2020-2021 akademik yılında her iki hareketlilik programına başvuru yapan (öğrenim ve staj) öğrencilerimizden başvuru tarihleri arasında dilekçe bırakan öğrencilerimizin tercihlerine göre istenilen hareketlilik türünden puan azaltımı uygulanmıştır. Her iki hareketliliğe başvuru yapan ancak dilekçe bırakmayan öğrencilerimizden başvuru bilgi metninde bahsedildiği üzere öğrenim hareketliliği puanlarında azaltma uygulanmıştır.

 2020-2021 Öğrenim Hareketliliği faaliyetinde bölümünüze ait Kurumlararası Anlaşma bilgilerini lütfen kontrol ediniz (http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=anlasma-verileri).  Online yerleştirme ile tercihleriniz alınmadan önce anlaşmalı üniversiteler ile ilgili bilgi edinmeniz (eğitim dili, ülke, şehir) ve tercihinizi bu bilgi doğrultusunda yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

 • Tüm diller için kurumlararası anlaşmada karşı kurum tarafından belirlenen dil yeterliliğini gidiş öncesinde sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Yukarıdaki bilgilerin okunup gereğinin yerine getirilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin okunmamasından kaynaklanacak sorunlardan Uluslararası İlişkiler Birimi sorumlu değildir.

 

 • Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Tablolarla ilgili itirazlarınız için en kısa sürede birimimizle iletişime geçiniz. Tablolarda yer alan birim, bölüm ve seviye bilgileri sizlerin başvuruda bizlere sunduğu bilgilerdir. Bilgilerinizde bir yanlışlık olması halinde lütfen en kısa sürede bilgi veriniz.

Telefon: +90 262 303 38 43/44/42

E-mail: intoffice@kocaeli.edu.tr