2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Tarihi: 2020-05-06 22:00:27

2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

 

2020-2021 akademik yılında faydalanmak üzere Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne başvuru yapmış ve anlaşmalı kurumlara yerleşmek üzere 16 Nisan 2020-03 Mayıs 2020 tarihleri arasında yerleştirme tercihlerini yapmış  öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları ekteki zipli dosyada yer alan bölüm tablolarında yer almaktadır. Yerleştirme sonuçlarına göz atmadan önce lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 • Öğrenim hareketliliğini gerçekleştirebilmeniz salgının gidişatına ve YÖK’ün ikinci duyurusunda değişim faaliyetlerinin tekrar başladığını bildirmesine, uluslararası seyahatlerin ve yüz yüze eğitimlerin açılmasına bağlıdır. Bu sebeple değişimle ilgili herhangi bir harcama yapmamanız gerekmektedir. Harcama yapılması halinde harcamalarınız mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve sizlere ödeme yapılması mümkün olmayacaktır. Değişimle ilgili harcama yapmanızı gerektirecek herhangi bir planlama yapmamanızı önemle rica ederiz. 

 

 • Bölümlere ait yerleştirme sonuç tablolarında “Durum”sütununda ASİL öğrencilerimiz, YEDEK öğrencilerimiz belirtilmiştir. 16 Nisan 2020-03 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih formunu doldurmayan öğrencilerimiz “Katılmadı” olarak belirtilmiş ve 2020-2021 Öğrenim Hareketliliği haklarından feragat etmişlerdir.

 

 • Kurumlara yerleştirme yaparken öncelikle öğrencinin başarı sıralaması ve sonrasında tercih sırası göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmıştır.

 

 • Eşit öğrenim puanına sahip öğrencilerin yerleştirmesi yapılırken kontenjan bulunan kurumu öncelikle tercih eden öğrenci yerleştirilmiştir.

 

 • Programdan faydalanmak üzere toplam 364 öğrencimizin anlaşmalı kurumlara tek dönem ya da iki dönem olarak yerleştirmesi yapılmıştır (kurumlar arası anlaşmalarda yer alan eğitim süresine göre).

 

 • 2020-2021 proje yılında kurumumuza tahsis edilecek hibe kuvvetle muhtemel tüm öğrencilerimizin eğitim sürelerinin tamamını hibelendirmeye yeterli olmayacağından hibe konusunda iki temel kısıtlama uygulanacaktır.  
 1. Uluslararası İlişkiler Bölümü listesinde yer alan ilk 30 öğrenci tek dönem için programdan asil ve hibeli öğrenci olarak yararlanmaya hak kazanmıştır. Listede yer alan bir kuruma yerleştirmesi yapılmış öğrencilerimiz dilerlerse programdan hibesiz öğrenci olarak faydalanma hakkına sahiptir. Hibeli ya da hibesiz öğrencilerimiz 22 Mayıs 2020 tarihine kadar Erasmus haklarından feragat edebilirler.

 

 1. Diğer bölümlerdeki bir kuruma asil olarak yerleştirilmiş öğrencilerimizin tümü tek dönemlik hibelendirilmiştir. Kurumlararası anlaşmaya göre eğitim süresi iki dönem olan öğrencilerimiz dilerlerse hibelendirilmeyen dönemlerini hibesiz öğrenci olarak tamamlayabilirler. Öğrencilerimiz için resmi feragat tarihi 22 Mayıs 2020’dir.

 

 • Üniversitemize öğrenim hareketliliği için tahsis edilecek hibe miktarı takriben Temmuz 2020 itibariyle netleşmiş olacaktır.

 

 • Birimimiz Ağustos 2020 itibariyle feragat eden öğrencileri ve tahsis edilen hibe tutarını göz önünde bulundurarak tekrar bütçe değerlendirmesi yapacak, boşalan kontenjanlar tespit edilecek ve yeterli hibe olması durumunda bölümlerde boşalan kontenjanlara tüm bölümler için Erasmus başarı puanına bakarak yedek öğrencilerin yerleştirmesi yapılacaktır. Yani YEDEK öğrencilerimiz bölümlerde feragat olması halinde değil, Temmuz ayı sonrasında oluşacak bütçe durumuna göre programdan faydalanmaya hak kazanabileceklerdir. Bu belirsizlik dolayısıyla YEDEK olan öğrencilerin değişimden faydalanma şansı sadece 2020-2021 bahar dönemi için geçerli olacaktır.

 

 • Yeterli hibe olması durumunda hibe dağıtımı aşağıdaki gibi yapılacaktır:
 1. Birimimiz Eylül ayında feragat eden öğrencilerden boşalan kontenjanları ilan ederek yedek öğrencileri yerleştirecek, bu duyuru öncesinde hiçbir yedek öğrenci boşalan kontenjanlara hibesiz faydalanmayı istese de yerleşemeyecektir. Yerleştirmesi yapılan öğrencilere hibe tahsisi Erasmus başarı puanı dikkate alınarak yapılacaktır.
 2. Uluslararası İlişkiler Bölümünde olup yerleştirmesi yapılmış hibesiz öğrencilere Erasmus başarı puanına göre hibe aktarılacaktır.
 3. Kurumlararası anlaşmada değişim süresi iki dönem olup tek dönem hibelendirilen öğrencilerin bahar dönemleri hibelendirilecektir.
 4. Güz döneminde değişime başlayıp bahar dönemine değişimlerini uzatan öğrencilerin bahar dönemleri hibelendirilecektir.

 

 • Yerleştirmesi yapılan tüm öğrenciler için son resmi feragat tarihi 22 Mayıs  2020’dir. Feragat dilekçeleriniz e-posta yoluyla kabul edilecektir. 

 

 • Feragat edecek öğrencilerimizin Feragat Dilekçesi’ni doldurup imzalayarak e-posta yoluyla birim danışmanlarına yollamaları gerekmektedir. Gitmekten vazgeçtiği halde birime dilekçe ile feragatini bildirmemiş öğrencilerimiz Erasmus faaliyetinde bulunacağı öngörülen dönem ya da dönemlerde KOÜ’de ders kayıtlarını yaptıramayacaklarından, belirtilen feragat tarihine kadar feragatlarını bildirmesi zorunlu ve önemlidir.
 • Anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna eğitim görmek üzere seçilen öğrencilerimiz kurum değişikliği yapamazlar. 

 

 • Şuan değişim süreci konusundaki belirsizlik dolayısıyla değişimlerini güz, güz+bahar dönemlerinde gerçekleştirecek öğrencilerimiz gidişata göre değişim dönemlerini bahar olarak değiştirme hakkına sahiptir. Dönem değişikliği yapabilmek için son tarih belirlenmemiştir. YÖK’ün ikinci bir duyuru ile değişim programlarını başlatması halinde dönem değişikliği için son tarih belirlenecek ve birim danışmanlarınızca sizlere bildirilecektir.

 

 • Güz, güz+bahar dönemlerinde değişimden faydalanacak öğrencilerimizin 01 Eylül 2020 itibariyle işlemlerine başlamamış, dönem değişikliği yapmamış, birim danışmanları ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmamış olmaları halinde bu öğrencilerimiz haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. İşlemlerine başlamayan ve birimle irtibat kurmayan öğrencilere 15 Ağustos 2020 tarihinde e-mail yoluyla birimle bağlantı kurmaları konusunda bildirimde bulunulacaktır. Çağrıya cevap vermeyen öğrencilerimiz Erasmus öğrenim hareketliliği haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 • Yerleştirmesi yapılan öğrencilere süreç boyunca destek vermek amacıyla birimimiz çalışanlarından bir danışman atanacaktır. Bölümünüzden sorumlu birim danışmanı 8 Mayıs 2020 tarihinde web sitemizde duyurulacaktır. Birimimiz danışmanları süreç hakkında bilgi vermek amacıyla tüm asil öğrencilerimize e-mail yoluyla sunum ve bilgi yollayacaklardır.

 

 • Fakülte/Bölüm koordinatörlerinin ekteki listede yer alan değişimden yararlanmak üzere ASİL olarak seçilen öğrencileri gidecekleri kuruma 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle dönem bilgileri ile bildirmeleri gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, Erasmus öğrencilerinin başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Karşı kurumdan kabul alındıktan sonra da vize için zorunlu belge olan davetiyelerini istemeleri gerekmektedir.

Değişimle ilgili harcama yapmanızı gerektirecek herhangi bir planlama yapmamanızı önemle rica eder, tüm öğrencilerimize süreç boyunca başarılar dileriz.