2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Birim/Bölüm Başarı Listeleri

Duyuru Tarihi: 2021-04-06 15:49:48

Değerli öğrencilerimiz,

2021-2022 akademik yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuran ve başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimizin kurum tercihlerini belirlemek ve kurumlara yerleştirmelerini yapmak üzere 14-15 Nisan 2021 tarihlerinde her bir birim/bölüm için belirlenen saatte online yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Online yerleştirme toplantılarına bölüm koordinatörlerimiz ve birimimiz personelleri katılacaktır.

Yerleştirme anında sorularınızı yanıtlayabilmek ve daha sağlıklı verilerle yerleştirmenin yapılabilmesini sağlamak üzere Tercihlerin online form ile alınmasından vazgeçilmiştir. Birim/bölümlere ait toplantı gün, saat ve bağlantı bilgisi 9 Nisan 2021 tarihine kadar web sitemiz duyurularında yayınlanacaktır.

Toplantıya herhangi bir sebeple katılamayacak öğrencilerimizin yerleştirmelerinin yapılabilmesi için üniversite tercihlerini sıraladıkları dilekçeyi en geç 14 Nisan 2021 günü TSİ 09:45’e kadar internationalkou@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir. Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız. Tercih sayısında kısıtlama yoktur. Bölüm olarak kurumlararası anlaşmanızın bulunduğu her kurumu tercih önceliğinize göre sıralamaya ekleyebilirsiniz. Toplantıya katılmayan ve dilekçe ile tercihlerini bildirmeyen öğrencilerimiz değişim haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 • Ekteki zip dosyasında fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve bölümlere ait Erasmus başarı puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmış öğrencilerin listesi bulunmaktadır.
 • Başvuru yapan öğrencilerimize ait GNO bilgisi 17 Mart 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmıştır. Genel not ortalaması başvuru yapılan derece için 2.20/4.00 (önlisans/lisans) ya da 2.50/4.00 (yüksek lisans/doktora) altında kalan öğrencilerimiz listeye eklenmemiştir.
 • Yazılı ve sözlü yabancı dil sınavlarından baraj notunun altında puan alan öğrencilerimiz listeye dahil edilmemiştir.
 • Yerleştirme listeleri hazırlanırken öğrencilerin akademik ortalamalarının % 50’si, yabancı dil puanlarının % 50’si alınarak Erasmus öğrenim puanları hesaplanmış ve puanlar yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Söz konusu puan ağırlığı (% 50 akademik ortalama, % 50 yabancı dil) Ulusal Ajans tarafından yayınlanan 2020-2021 Uygulama El Kitabı’nda belirtilen Erasmus öğrenim hareketliliği öğrenci seçim kriterlerinden alınmıştır.
 • Uygulama el kitabında belirtilen ek kriterler için başvuru süresi içerisinde başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş ve ek kritere uygun puan artırımı uygulanmıştır.
 • Erasmus+ öğrenim ya da staj hareketliliğinden daha önce faydalanmış öğrencilerimizden her bir hareketlilik için 10 puan azaltılmıştır.
 • Listelerde açıklama kısmında yer alan semboller aşağıdaki durumları ifade etmektedir ve öğrencinin durumuna göre öğrenim puanında arttırma ya da azaltma uygulanmıştır.

 

 

Sembol

Açıklama

*

Hareketlilikten 1 kez faydalanma -10

**

Hareketlilikten 2 kez faydalanma -20

***

Hareketlilikten 3 kez faydalanma -30

****

İki hareketlilik (öğrenim&staj) türüne de başvurma -10

&

Engel durumu +10

#

Şehit, gazi yakını +15

 

 • 2021-2022 akademik yılında her iki hareketlilik programına başvuru yapan (öğrenim ve staj) öğrencilerimizden 24 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe bırakan öğrencilerimizin tercihlerine göre istenilen hareketlilik türünden puan azaltımı uygulanmıştır. Her iki hareketliliğe başvuru yapan ancak dilekçe bırakmayan öğrencilerimizden başvuru bilgi metninde bahsedildiği üzere öğrenim hareketliliği puanlarında azaltma uygulanmıştır.

2021-2022 Öğrenim Hareketliliği faaliyetinde bölümünüze ait Kurumlararası Anlaşma bilgilerini lütfen duyuru ekinde yer alan excel dosyasından kontrol ediniz. Formdaki bilgilerle ilgili açıklama yine duyuru ekindeki word dosyasında bulunmaktadır. Online yerleştirme ile tercihleriniz alınmadan önce anlaşmalı üniversiteler ile ilgili bilgi edinmeniz (eğitim dili, ülke, şehir) ve tercihinizi bu bilgi doğrultusunda yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

 

Lütfen dikkat! “Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Söz konusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 • Tüm diller için kurumlararası anlaşmada karşı kurum tarafından belirlenen dil yeterliliğini gidiş öncesinde sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Yukarıdaki bilgilerin okunup gereğinin yerine getirilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin okunmamasından kaynaklanacak sorunlardan Uluslararası İlişkiler Birimi sorumlu değildir.
 • Oluşacak değişiklikler dolayısıyla hak kaybı ya da mağduriyet yaşamamanız için lütfen web sitemiz duyurularını, başvuruda bildirmiş olduğunuz e-mail adresini ve Öğrenci Bilgi Sistemindeki duyurularımızı sıklıkla kontrol ediniz.
 • Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Tablolarla ilgili itirazlarınız için en kısa sürede birimimizle iletişime geçiniz. Tablolarda yer alan birim, bölüm ve seviye bilgileri sizlerin başvuruda bizlere sunduğu bilgilerdir. Bilgilerinizde bir yanlışlık olması halinde lütfen en kısa sürede bilgi veriniz.

Telefon: +90 262 303 38 43/44/42

E-mail: intoffice@kocaeli.edu.tr