2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Tarihi: 2021-04-19 14:18:06

2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

 

2021-2022 akademik yılında faydalanmak üzere Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne başvuru yapmış ve anlaşmalı kurumlara yerleşmek üzere dilekçe ile tercihini bildirmiş (14 Nisan 2021 09:45’e kadar internationalkou@gmail.com adresine e-mail yoluyla) ya da 14-15 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan birim/bölüm yerleştirme toplantısına katılarak tercihlerini yapmış  öğrencilerimiz için yerleştirme sonuçları ekteki zipli dosyada yer alan birim/bölüm tablolarında yer almaktadır. Yerleştirme sonuçlarına göz atmadan önce lütfen AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 • Erasmus öğrenim hareketliliğinden asil olarak faydalanmaya hak kazanmış öğrencilerimizin hareketlilik faaliyetini fiilen gerçekleştirebilmeleri salgının gidişatına ve bu gidişata göre hem Türkiye’nin hem de öğrencimizin gitmek üzere seçildiği ülkece ve/veya kurumca alınan önlem ve tedbirlere bağlıdır.  Bu sebeple değişimle ilgili herhangi bir harcama yapmamanız gerekmektedir. Harcama yapılması halinde harcamalarınız mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecek ve sizlere ödeme yapılması mümkün olmayacaktır. Bu aşamada değişimle ilgili harcama yapmanızı gerektirecek herhangi bir işlem ya da planlama yapmamanızı önemle rica ederiz. 

 

 • Hareketlilik faaliyetini ülkemizce ya da gidilecek ülke ve/veya kurum tarafından alınan tedbirler dolayısıyla gerçekleştiremeyen öğrencilerimizin maalesef Erasmus faaliyetleri iptal olacaktır. 2021-2022 proje yılı için edinilen Erasmus hakkı bir sonraki eğitim yılına devredilemeyecektir. Faaliyeti fillen gerçekleştiremeyen öğrencilerimizden bir sonraki başvuru döneminde puan kesintisi yapılmayacaktır.

 

 • Birim/bölümlere ait yerleştirme sonuç                                          tablolarında  “Durum”sütununda seçildikleri kurum ve faydalanmak istedikleri dönem bilgisi ile ASİL öğrencilerimiz, YEDEK öğrencilerimiz belirtilmiştir. Dilekçe ile tercih bildirmeyen veya 14-15 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan birim/bölüm toplantılarına katılmayan öğrencilerimiz “Katılmadı” olarak belirtilmiş ve 2021-2022 Öğrenim Hareketliliği haklarından feragat etmişlerdir.

 

 • Kurumlara yerleştirme yaparken öncelikle öğrencinin başarı sıralaması ve sonrasında tercihi göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmıştır.

 

 • Programdan faydalanmak üzere toplam 365 öğrencimizin anlaşmalı kurumlara tek dönem ya da iki dönem olarak yerleştirmesi yapılmıştır (kurumlar arası anlaşmalarda yer alan eğitim süresine göre).

 

 • 2021-2022 proje yılında kurumumuza tahsis edilecek hibe kuvvetle muhtemel tüm öğrencilerimizin eğitim sürelerinin tamamını hibelendirmeye yeterli olmayacağından hibe konusunda iki temel kısıtlama uygulanacaktır.  
 1. Uluslararası İlişkiler Bölümü listesinde yer alan ilk 30 öğrenci tek dönem için programdan asil ve hibeli öğrenci olarak yararlanmaya hak kazanmıştır. Listede yer alan bir kuruma yerleştirmesi yapılmış öğrencilerimiz dilerlerse programdan hibesiz öğrenci olarak faydalanma hakkına sahiptir. Hibeli ya da hibesiz öğrencilerimiz 30 Nisan 2021 tarihine kadar Erasmus haklarından feragat edebilirler.

 

 1. Diğer bölümlerdeki bir kuruma asil olarak yerleştirilmiş öğrencilerimizin tümü tek dönemlik hibelendirilmiştir. Kurumlararası anlaşmaya göre eğitim süresi iki dönem olan öğrencilerimiz dilerlerse hibelendirilmeyen dönemlerini hibesiz öğrenci olarak tamamlayabilirler. Hibesiz faaliyet gerçekleştirmek istemeyen ve iki dönem için yerleştirmesi yapılmış öğrencilerimiz faaliyet dönemlerini tek dönem gerçekleştirebilirler. Bu öğrencilerimizin birim danışmanlarına ve bölüm koordinatörlerine hibeli olarak faydalanmak istedikleri dönemi bildirmeleri gerekmektedir.  Öğrencilerimiz için resmi feragat tarihi 30 Nisan 2021’dir.
 • Üniversitemize öğrenim hareketliliği için tahsis edilecek hibe miktarı takriben Temmuz 2021 itibariyle netleşmiş olacaktır.
 • Birimimiz Eylül 2021 itibariyle feragat eden öğrencileri ve tahsis edilen hibe tutarını göz önünde bulundurarak tekrar bütçe değerlendirmesi yapacak ve hibe olması durumunda  hibe dağıtım kriterleri belirlenerek hibe öğrencilerimize tahsis edilecektir.
 • Yerleştirmesi yapılan tüm öğrenciler için son resmi feragat tarihi 30 Nisan 2021’dir. Feragat dilekçeleriniz birim danışmanlarınıza yollanacak e-posta yoluyla kabul edilecektir. 
 • Feragat edecek öğrencilerimizin Feragat Dilekçesi’ni doldurup imzalayarak e-posta yoluyla birim danışmanlarına yollamaları gerekmektedir. Gitmekten vazgeçtiği halde birime dilekçe ile feragatini bildirmemiş öğrencilerimiz Erasmus faaliyetinde bulunacağı öngörülen dönem ya da dönemlerde KOÜ’de ders kayıtlarını yaptıramayacaklarından, belirtilen feragat tarihine kadar feragatlarını bildirmesi zorunlu ve önemlidir.

 

 • “Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Sözkonusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve hareketlilik sürelerinde değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

 

 

 • 2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce staj, öğrenim ve personel hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.
 • Anlaşmalı bir yükseköğretim kurumuna eğitim görmek üzere seçilen öğrencilerimiz kurum değişikliği yapamazlar. 
 • Şuan değişim süreci konusundaki belirsizlik dolayısıyla değişimlerini güz, güz+bahar dönemlerinde gerçekleştirecek öğrencilerimiz gidişata göre değişim dönemlerini bahar olarak değiştirme hakkına sahiptir. Dönem değişikliği yapabilmek için son tarih 01 Eylül 2021’dir. Değişim dönemi güz, güz+bahar  olarak gözüken ve 01 Eylül 2021 itibariyle hiçbir işleme başlamayan, dönem değişikliği konusunda (değişim dönemini bahara erteleme) danışmanlarına ve bölüm koordinatörlerine bilgi vermeyen öğrencilerimiz değişim haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Lütfen asil olarak seçilen öğrencilerimizin değişim ile ilgili alacağı kararlarda birimimize, bölüm koordinatörlüğüne ve gidilecek kuruma karşı sorumlu olduğunu ve olası değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmalarının zorunlu olduğunu unutmayınız.
 • Yerleştirmesi yapılan öğrencilere süreç boyunca destek vermek amacıyla birimimiz çalışanlarından bir danışman atanacaktır. Bölümünüzden sorumlu birim danışmanı 21 Nisan 2021 tarihinde web sitemizde duyurulacaktır. Birimimiz danışmanları süreç hakkında bilgi vermek amacıyla tüm asil öğrencilerimize e-mail yoluyla sunum ve bilgi yollayacaklardır.
 • Fakülte/Bölüm koordinatörlerinin ekteki listede yer alan değişimden yararlanmak üzere ASİL olarak seçilen öğrencileri gidecekleri kuruma 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle dönem bilgileri ile bildirmeleri gerekmektedir. Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin gidecekleri üniversitenin web sayfasını ziyaret etmeleri, Erasmus öğrencilerinin başvuruları için belirlenen SON TARİHLERİ ve gerekli işlemleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Karşı kurumdan kabul alındıktan sonra da vize için zorunlu belge olan davetiyelerini istemeleri gerekmektedir.

Değişimle ilgili harcama yapmanızı gerektirecek herhangi bir planlama yapmamanızı önemle rica eder, tüm öğrencilerimize süreç boyunca başarılar dileriz.