2021-2022 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden Faydalanan Öğrencilerin Dikkatine

Duyuru Tarihi: 20.11.2023 15:48:04

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında faaliyetten yararlanan bütün öğrencilerimiz ile hibe durumunlarını konuşmak üzere tüm öğrencilerimizle 22 Kasım 2023 saat: 13:00'da online toplantı yapılacaktır. Bu nedenle toplantıya katılmanız önemle rica olunur.

 Toplantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg5NWM0NGMtZTYyZi00Njg3LTg2YmUtNjUwMmIyODc0YWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268d9f29c-e6b8-49ae-98bc-46af9b6f9a9d%22%2c%22Oid%22%3a%2290e68055-c11d-4a12-8e9d-516c17b0147c%22%7d