2021-2022 Erasmus+ Programı Dezavantajlı Katılımcılara İlave Hibe Desteği Hk

Duyuru Tarihi: 2021-06-29 14:43:00

Sevgili Öğrenciler,

 

2021-2022 akademik yılında Erasmus+ Programından faydalanmaya hak kazanan dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak ilave hibe desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır:

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

3) Şehit/Gazi çocukları 

4) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

 

Hareketlilik türü: 2-12 ay arası Öğrenci Hareketliliği

İlave hibe desteği miktarı:  Aylık 250 Avro  

 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, aşağıdaki formu 30 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

 

2021-2022 Erasmus+ Değişim Programı Dezavantajlı Öğrenci Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/182yXRVIEuxQOjgpZzkr4MsMv9of4qFD-Cy1wIqfbElc/edit