2023-2024 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Öğrencilerinin Dikkatine!

Duyuru Tarihi: 16.10.2023 14:03:15

Ek Hibe Destekleri (Dezavantajlı Geçmiş-Yeşil Seyahat)-Additional Grant Support

Dezavantajlı Öğrenciler Ve Ek Hibe

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

 

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olmayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi sağlamaya yöneliktir.

 

Bütün yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla, tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt ederler. Bu nedenle, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.

  

Ek Hibe

 

Hareketlilik sürecince özel erişim ihtiyacı olan öğrencilerin Erasmus+ öğrenim ve staj hibesine ilave olarak (fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenciler) başvuru yapmaları halinde hibe desteği tahsis edilecektir.

 

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

 

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.

 

 

Nasıl Başvurulur?

 

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği için ekte yer alan formun eksiksiz bir şekilde doldurularak Uluslararası İlişkiler Birimin’deki bölümünüzden sorumlu olan danışmanınıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Ayrıca özel ihtiyaç desteği talebinize sebep olan durum ile ilgili tüm kanıtlayıcı belgeleri de bu forma ek olarak danışmanınıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Öğrenim Hareketliliği:

Hüseyin Eren Kül erenerskou@gmail.com

Yasemin Korap yaseminerskou@gmail.com

 

Staj Hareketliliği:

Filiz Kavak erskoufiliz@gmail.com  

 

Özel ihtiyaç desteğine başvuru yapan öğrencilerin formları öncelikle birimimiz tarafından değerlendirilecek ve sonrasında nihai karar için Türkiye Ulusal Ajansı’na gönderilecektir.

 

Başvuru formu ve kanıtlayıcı belgelerin eksiksiz halde en son 30 Ekim 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar birim danışmanına yollanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ekonomik Yetersizlik ve Diğer Dezavantajlı Geçmişler

 

 

Hibenin verilebilmesi için aşağıda tanımlanan dezavantaj türlerinden en az birine sahip olmanız gerekmektedir. Dezavantajlı öğrenci, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

  1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
  2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
  3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
  4. Şehit/Gazi çocukları
  5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus+ başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.
  6. Engelliler
  7. Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

 

Engelli öğrenciler özel ihtiyaç desteğine diğer dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerse ek hibe desteğine başvurabilirler. Ek Hibe Desteği talep etmeleri halinde 2-12 ay arası öğrenci hareketlilikleri için Aylık 250 €'dur. Özel ihtiyaç desteği için öğrencilerle ihtiyaçları doğrultusunda Erasmus Ofisi ile birlikte bir rakam belirlenir ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulur.

 

Ekonomik yetersizlik için muhtarlıklardan alınan yazılar geçerli değildir.

 

 

Not: Yukarıda belirtilen destekler  hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.

İletişim: Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi bölümünüzden sorumlu danışmanınız.

 

Yeşil Seyahat

 

Yeşil seyahati tercih eden öğrencilere tek seferlik 50 Avro yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.

 

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir. İtalik yazılar 2023-2024 akademik yılı için geçerlidir.

 

Örneğin Almanya'ya giden bir öğrenci için seyahat 2 tam gün sürecek ise ilk olarak 50 Euro ilave olarak 40 Euro daha hibe desteği alır. Almanya'nın aylık hibesi 600 Euro'dur. Günlük hibe 600/30=20 Euro olarak hesaplanır. Toplamda öğrenciye 90 Euro Yeşil Seyahat Desteği sağlanır.

 

Yeşil seyahatı tercih eden öğrnecilerin evraklarını Erasmus ofisindeki (dilekçe ve bilet) bölümünüzden sorumlu danışmanına iletleri gerekmektedir.

 

Not: Yeşil seyahat desteği hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.