2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Nihai Seçilen Öğrenci Listeleri

Duyuru Tarihi: 2017-20-03 16:58:54

STAJ HAREKETLİLİĞİ için davet mektubu ve Kurum/Üniversite onayını teslim eden ve ORTAK ANLAŞMA ile staj hareketliliğine başvuru yapıp isimlerini bildiren öğrencilerimizin yer aldığı nihai yerleştirme sonuçlarını ekte bulunan Excel dosyasında bulabilirsiniz.- 2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrenci Yerleştirmesinde Kullanılan Değerlendirme Ölçütleri:


Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirildi. Buna göre, seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan dil sınavından aldığı puanın %50'si toplandı ve elde edilen ağırlıklı not ortalamasına göre öğrenci sıralaması yapıldı. Daha önce öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimizin Erasmus başarı puanları 10 puan düşürüldü.


2017-2018 Akademik Yılı için kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli olmamıştır. Kurumumuz ile yapılacak olan sözleşme tutarının Temmuz ayında netleşmesi beklenmektedir. Staj hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerimizin hibelendirilmesi geçerli başvuru yapan öğrenci sayısının hibelendirmeyi öngördüğümüz öğrenci sayısından fazla olması sebebiyle, hem yerleşme süresinde hem de hibe açısından 'ASİL' yararlanıcı sayımızda kısıtlamaya gidilmiştir. Bu sebeple öğrencilerimiz öncelikle fakülte/okul bazında Erasmus başarı puanlarına göre yüksekten düşüğe göre sıralanmış ve her fakülte veya okuldan Erasmus başarı puanına göre maksimum ilk 5 öğrenci hibelendirme açısından nihai olarak 'ASİL' yararlanıcı seçilmişlerdir. 'ASİL' olarak seçilen öğrencilerin staj hareketliliği süreleri maksimum 5 ay hibelendirileceklerdir (öğrenci hibesiz olarak staj süresini tamamlayabilir). 'YEDEK' olarak seçilen öğrencilerimizin hibesiz olarak programdan faydalanmalarında herhangi bir engel yoktur. Hibenin öngörülenden fazla gelmesi durumunda ileriki süreçte kontenjan sayısında artış yapılabilir.


25 Nisan'da Staj Hareketliliği ile ilgili 'Bilgilendirme Toplantısı' yapılacaktır. Toplantının yapılacağı yer ve saat bilgisi web sitemiz duyurular kısmında paylaşılacaktır. Asil ve Yedek seçilen öğrencilerin toplantıya katılımı zorunludur.


Tablolarla ilgili itirazlarınız için en kısa sürede birimimizle iletişime geçiniz.


Yukarıdaki bilgilerin okunup gereğinin yerine getirilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin okunmamasından kaynaklanacak sorunlardan Uluslararası İlişkiler Birimi sorumlu değildir.