Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik AB Beceriler Yarışması

Duyuru Tarihi: 2010-14-05 14:21:18

Sevgili öğrenciler, Ahi Evran Üniversitesi'nden gelen "Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik AB Beceriler Yarışması" hakkındaki duyuru aşağıdadır.

Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi

Değerli arkadaşlar,

2009 yılı itibariyle Polonya, İtalya, Portekiz ve ülkemizden Ahi Evran Üniversitesi'nin katılımıyla AB Yaşam Boyu Öğrenme Programı Erasmus Projeleri başlığında başlatmış olduğumuz Gelecek İçin Beceriler adlı projenin yeni bir aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Projenin amacı üniversitelerin mezunlarına kazandırdığı beceriler ile işverenlerin bu mezunlardan beklentilerini kıyaslamak ve bu faktörler arasındaki boşlukları ortaya çıkararak üniversitelere rehberlik edebilecek bilgiler sunmaktır. Projenin ilk aşamasında işverenlerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ilgili dört ülkede toplam 80 işveren kurum ile anketler yapılmıştır. Bu anketlerden elde edilen bilgiler kapsamında projenin bu aşamasında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının son sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik En İyiyi Seçiyoruz: Avrupa Beceriler Yarışması adlı bir sınav yapılacaktır. Sınav 27 Mayıs 2010 tarihinde saat 14:00’da Ahi Evran Üniversitesi'nde yapılacaktır (Sınav salonları katılımcılara daha sonra duyurulacaktır). Sınav ile ilgili detaylar ve sınavda başarılı olan öğrenciler için sunulacak fırsatlar için ekte yer alan yarışma kuralları formunu inceleyiniz. Sınava Türkiye'deki tüm üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans son sınıf öğrencileri katılabilir. Katılım için ekte yer alan başvuru formunun doldurulup intoffice@ahievran.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvuru Formu
Yarışma Kuralları