2016 – 2017 Erasmus+ Staj Hareketliliği 2. Seçim Başvuruları

2016 – 2017 Erasmus+ Staj Hareketliliği 2. Seçim Başvuruları

(11 Ekim 2017 – 27 Ekim 2017)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

 

2017 – 2018 akademik yılında Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 11- 27 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Online başvuru yapan öğrenciler başvuru tarihleri arasında başvuru yapmak için gerekli belgeleri EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelidir. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. Online başvuru sistemi 27 Ekim 2017 tarihinde saat 12:00’de kapanacaktır. Başvuru evraklarının teslimi aynı gün saat 17:00’a kadar tamamlanmalıdır.

Başvuru Koşulları:

Aşağıda sizlere verilen link üzerinden başvuru formunu dolduran öğrencilerimizin başvuruları öğrenim kademesi için belirlenen genel not ortalamasına uygun olması halinde (ön-lisans/lisans:2.20/4.00, yüksek lisans/doktora: 2.50/4.00) geçerli olacaktır. Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersi bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.

Mezun durumundaki son sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde faaliyetten faydalanabilir.

2017-2018 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır. Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmus’dan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi toplam puanlarından puan düşürülerek yapılacaktır. (Daha önce bir kez faydalanan öğrencilerden -10 / iki kez faydalanan öğrencilerden -20)

Buna ek olarak,

  1. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

 

  1. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!

27.09.2013 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın almış olduğu karara göre; yalnızca Dönem IV ve Dönem V öğrencileri Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvuruda bulunabilir.

 

  1. Başvuran tüm öğrencilerimiz, gidilecek kurum veya üniversitedeki eğitim diline göre Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan uygun dil sınavına gireceklerdir. Tercih edilen kurumlar ile ilgili anlaşma metni üzerinde yer alan ek koşullar ve/veya dil kriterlerini bilmek ve sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

 

Tarih

Sınav

Yer

Saat

8 Kasım 2017

İngilizce

Almanca

Fransızca

Kocaeli Universitesi   Yabancı Diller Yüksekokulu

13:30

 

 

Yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen web sayfamızı düzenli olarak kontrol ediniz.


 2016-2017 Staj Hareketliliği 2. seçime başvuran tüm öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı sınava belirtilen tarihte girebilir ya da KPDS \ ÜDS\ YDS belgeleri ile başvuru yapabilirler. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava girmeyecek, dil belgesi teslim edecek öğrencilerimiz belgelerini başvuru tarihleri arasında birime iletmek zorundadır. 

 

Fakülte Öğrencileri için:

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için:

KPDS\ÜDS\YDS: 60

KPDS\ÜDS\YDS: 50

 

2016 – 2017 Akademik Yılı yabancı dil sınavı geçme notu aşağıdaki gibidir:

 

Fakülte Öğrencileri için:

Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için:

                                60

                                  50

 

 

Seçim Kriterleri:

 

Seçim sürecinde öğrencinin akademik başarı düzeyinin %50'si ile yapılan yabancı dil sınavından aldığı puanın %50'si toplanır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılır.

 

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

  Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencinin, süreç boyunca üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği ya da staj süresinin bitiminde eksik belgesi olduğu tespit edildiği takdirde hak ettiği toplam hibenin %20’si ödenmez.

 

 

 

Başvuru ve Gerekli Belgeler

 

 

 

 

 

Online başvuru yapan ve başvuru belgelerini birime teslim eden öğrenciler başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri de EKSİKSİZ OLARAK Birimimize teslim etmelidir. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır ve sınava giremeyecektirler.

 

 

 

 

 

 

 

*Kurum ve Üniversite Onayı belgelerini web sayfamızdan indirebilirsiniz:  http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=staj-hareketliligi-belgeler 

BAŞVURU YAP.