2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

11 Ocak 2019

2019-2020 Öğretim yılında kullanılacak Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşmaların (Erasmus+ Inter-institutional Agreement) imzaları tamamlanmış olarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletilmesi

17 Ocak 2019 -15 Şubat 2019

2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvurunun yapılması

19-20 Şubat 2019

Başvuru yapan öğrencilerin genel not ortalamalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınması

25 Şubat 2019

Yabancı Diller Yüksekokulu’na dil sınavına girecek öğrenci listelerin verilmesi

05 Mart 2019

İngilizce sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

                          Saat 13:00

06 Mart 2019

Almanca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

Fransızca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

08 Mart 2019

Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller YO tarafından Uluslar arası İlişkiler Birimi’ne bildirilmesi

11 Mart 2019

Yabancı dil sınavının sonuçlarının ilanı (http://int.kocaeli.edu.tr adresinden)

11-12-13 Mart 2019

Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtiraz dilekçe  ile Yabancı Diller YO’na yapılacaktır.)

15 Mart 2019

Öğrencilerin başarı puanlarına göre listelerin ilanı

19-20-21 Mart 2019

 19-21 Mart 2019 tarihleri arasında yer alan 3 iş günü süresince başvuru yapan öğrencilerimiz ile Uluslararası İlişkiler Birimi personeli ve bölüm Erasmus yerleştirme komisyonu üyeleri belirlenen tarih ve saatte yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Toplantılara tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Bölümlere ait toplantı yer, tarih ve saatler 12 Mart 2019 tarihinde web sitemizde duyurulacaktır.

28 Mart 2019

Nihai yerleştirme sonuçlarının birim web sayfasından duyurulması.

28 Mart 2019’dan itibaren

Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversitelere bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.
(Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır.) Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.

8 Nisan 2019

Öğrenim hareketliliğinden 2019-2020 akademik yılında faydalanmak üzere seçilen öğrenciler için son feragat tarihi/Seçim sonuçlarına itiraz için son tarih

8-10 Nisan 2019

(ORYANTASYON)

2019-2020 Erasmus+ öğrencileri için oryantasyon programı Katılım ZORUNLUDUR. (Yer ve Saati Birimimiz tarafından sayfamızdan duyurulacaktır.)