2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

13 Ocak 2017

2017-2018 Öğretim yılında kullanılacak Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşmaların (Erasmus+ Inter-institutional Agreement) imzaları tamamlanmış olarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletilmesi

01-24 Şubat 2017

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvurunun yapılması

28 Şubat 2017

Başvuru yapan öğrencilerin genel not ortalamalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınması

02 Mart 2017

Yabancı Diller Yüksekokulu’na dil sınavına girecek öğrenci listelerin verilmesi

07 Mart 2017

İngilizce sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

                          Saat 13:00

8 Mart 2017

Almanca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

Fransızca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

10 Mart 2017

Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller YO tarafından Uluslar arası İlişkiler Birimi’ne bildirilmesi

14 Mart 2017

Yabancı dil sınavının sonuçlarının ilanı (http://int.kocaeli.edu.tr adresinden)

15-16-17 Mart 2017

Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtiraz dilekçe  ile Yabancı Diller YO’na yapılacaktır.)

20 Mart 2016

Öğrencilerin başarı puanlarına göre listelerin ilanı

22-23-24-27-28 Mart 2017

 22-28 Mart 2017 tarihleri arasında yer alan 5 iş günü süresince başvuru yapan öğrencilerimiz ile Uluslararası İlişkiler Birimi personeli ve bölüm Erasmus yerleştirme komisyonu üyeleri belirlenen tarih ve saatte yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Toplantılara tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Bölümlere ait toplantı yer, tarih ve saatler 10 Mart 2017 tarihinde web sitemizde duyurulacaktır.

03 Nisan 2017

Nihai yerleştirme sonuçlarının birim web sayfasından duyurulması.

03 Nisan 2017’den itibaren

Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversitelere bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.
(Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır.) Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.

10 Nisan 2017

Öğrenim hareketliliğinden 2016-2017 akademik yılında faydalanmak üzere seçilen öğrenciler için son feragat tarihi

12-13-14 Nisan 2017

(ORYANTASYON)

2017-2018 Erasmus+ öğrencileri için oryantasyon programı Katılım ZORUNLUDUR. (Yer ve Saati Birimimiz tarafından sayfamızdan duyurulacaktır.)