2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

2020-2021 Proje Yılı Erasmus+ Öğrenim Haraketliliği Çalışma Takvimi

15 Ocak 2020

2020-2021 Öğretim yılında kullanılacak Erasmus+ Kurumlar arası Anlaşmaların (Erasmus+ Inter-institutional Agreement) imzaları tamamlanmış olarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletilmesi

20 Ocak 2020 -14 Şubat 2020

2020-2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Online Başvurunun yapılması

18-19 Şubat 2020

Başvuru yapan öğrencilerin genel not ortalamalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınması

25 Şubat 2020

Yabancı Diller Yüksekokulu’na dil sınavına girecek öğrenci listelerin verilmesi

03 Mart 2020

İngilizce sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

                          Saat daha sonra duyurulacaktır

04 Mart 2020

Almanca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

Fransızca sınavı Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu

Saat 13:00

06 Mart 2020

Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller YO tarafından Uluslararası İlişkiler Birimi’ne bildirilmesi

10 Mart 2020

Yabancı dil sınavının sonuçlarının ilanı (http://int.kocaeli.edu.tr adresinden)

10-11-12 Mart 2020

Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtiraz dilekçe  ile Yabancı Diller YO’na yapılacaktır.)

16 Mart 2020

Öğrencilerin başarı puanlarına göre listelerin ilanı

19-20 Mart 2020

 19-20 Mart 2020 tarihlerinde yer alan 2 iş günü süresince başvuru yapan öğrencilerimiz ile Uluslararası İlişkiler Birimi personeli ve bölüm Erasmus yerleştirme komisyonu üyeleri belirlenen tarih ve saatte yerleştirme toplantısı yapacaktır. Toplantılara tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Bölümlere ait toplantı yer, tarih ve saatler 12 Mart 2020 tarihinde web sitemizde duyurulacaktır.

26 Mart 2020

Nihai yerleştirme sonuçlarının birim web sayfasından duyurulması.

26 Mart 2020’den itibaren

Fakülte/bölüm Koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversitelere bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.
(Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır.) Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir.

6 Nisan 2020

Öğrenim hareketliliğinden 2020-2021 akademik yılında faydalanmak üzere seçilen öğrenciler için son feragat tarihi/Seçim sonuçlarına itiraz için son tarih

8-10 Nisan 2020

(ORYANTASYON)

2020-2021 Erasmus+ öğrencileri için oryantasyon programı Katılım ZORUNLUDUR. (Yer ve Saati Birimimiz tarafından sayfamızdan duyurulacaktır.)