Erasmus+ Personel Hareketliliği Yol Haritası

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Online başvuru formu

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınıp, fotoğraflı ve imzalı olarak birime teslim edilmelidir.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Teslim edilmesi zorunlu değildir, fakat edilmesi halinde puanlamaya dâhil edilecektir.

3. Davet mektubu

Gidilecek kurumdan alınacak davet mektubu imzalı/mühürlü olmalıdır.

4. Training Mobility Agreement (Hareketlilik planı)

 İlgili belge http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresinde yer almaktadır. Belge eksiksiz doldurulmuş ve tüm taraflarca imzalanmış/mühürlenmiş olmalıdır.

5. Engelli / şehit ya da gazi yakını olduğunu gösterir belge (Engelli/Şehit-Gazi yakını personel için)

Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

 

* Başvuru süresi bittikten sonra, değişimden yararlanacak akademik/idari personel aldıkları puana göre üniversite sıralamasına girecek ve daha önce web sayfamızda ilan edilen çalışma takviminde belirtilen tarihlerde asil ve yedek listesi yayınlanacaktır.

 

FAALİYET BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Training Mobility Agreement (Hareketlilik planı)

Başvuru aşamasında teslim edilmiş olan belgede herhangi bir değişiklik yapılması halinde, hareketlilik planı yeniden hazırlanarak gidilen kuruma imzalatılmalıdır.

2. Görevlendirme belgesi

Değişimden yararlanmaya asil olarak hak kazanan personel yurt dışı görevlendirme için bağlı bulunduğu bölüm/daire başkanlığına bir dilekçe ile başvurmalı ve ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalıdır.

3. Euro hesap cüzdan fotokopisi

Bir zorunluluk bulunmamakla beraber, ilgili bilgi ve işlemlere kolay ulaşabilmeye olanak tanıdığı için Ziraat Bankası tavsiye edilmektedir.

4. Hibe sözleşmesi

Gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra, hibe sözleşmesi UİB personeli tarafından birimde hazırlanmaktadır. Sözleşme UİB koordinatörü tarafından da imzalandıktan sonra 1 hafta içerisinde toplam günlük hibenin %80’i ve seyahat giderinin tamamı personel hesabına yatırılır.

 

FAALİYET TAMAMLANDIKTAN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Katılım sertifikası

İlgili belge  http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresinde yer almaktadır. Belge eksiksiz doldurulmuş ve gidilen kurum tarafından imzalanmış/mühürlenmiş olmalıdır.

2. Seyahat Belgeleri

Pasaport giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi teslim edilmelidir.

3. Personel Anketi (Mobility Tool) 

Faaliyet sonunda e-posta adresinize gönderilecek olan online anket doldurulmalıdır.

 

*Yukarıda belirtilen tüm belge ve işlemlerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından toplam günlük hibenin kalan %20'si personel hesabına yatırılır.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Online başvuru formu

Form doldurulduktan sonra çıktısı alınıp, fotoğraflı ve imzalı olarak birime teslim edilmelidir.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Teslim edilmesi zorunludur.

3. Teaching Mobility Agreement (Hareketlilik planı)

İlgili belge http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresinde yer almaktadır. Belge eksiksiz doldurulmuş ve tüm taraflarca imzalanmış/mühürlenmiş olmalıdır.

4. Davet mektubu

Gidilecek kurumdan alınacak davet mektubu imzalı/mühürlü olmalıdır.

5. Engelli / şehit ya da gazi yakını olduğunu gösterir belge (Engelli/Şehit-Gazi yakını personel için)

Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır.

 

* Başvuru süresi bittikten sonra, değişimden yararlanacak eğitim elemanları aldıkları puana göre üniversite sıralamasına girecek ve daha önce web sayfamızda ilan edilen çalışma takviminde belirtilen tarihlerde asil ve yedek listesi yayınlanacaktır.

 

FAALİYET BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Teaching Mobility Agreement (Hareketlilik planı)

Başvuru aşamasında teslim edilmiş olan belgede herhangi bir değişiklik yapılması halinde, hareketlilik planı yeniden hazırlanarak gidilen kuruma imzalatılmalıdır.

2. Görevlendirme belgesi

Değişimden yararlanmaya asil olarak hak kazanan personel yurt dışı görevlendirme için bağlı bulunduğu bölüm/daire başkanlığına bir dilekçe ile başvurmalı ve ilgili karar Rektörlük onayına sunulmalıdır.

3. Euro hesap cüzdan fotokopisi

Bir zorunluluk bulunmamakla beraber, ilgili bilgi ve işlemlere kolay ulaşabilmeye olanak tanıdığı için Ziraat Bankası tavsiye edilmektedir.

4. Hibe sözleşmesi

Gerekli belgelerin teslim edilmesinden sonra, hibe sözleşmesi UİB personeli tarafından birimde hazırlanmaktadır. Sözleşme UİB koordinatörü tarafından da imzalandıktan sonra 1 hafta içerisinde toplam günlük hibenin %80’i ve seyahat giderinin tamamı personel hesabına yatırılır.

 

FAALİYET TAMAMLANDIKTAN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Katılım sertifikası

İlgili belge  http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresinde yer almaktadır. Belge eksiksiz doldurulmuş ve gidilen kurum tarafından imzalanmış/mühürlenmiş olmalıdır.

2. Seyahat belgeleri

Pasaport giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfaların fotokopisi teslim edilmelidir.

3. Personel anketi (Mobility Tool)

Faaliyet sonunda e-posta adresinize gönderilecek olan online anket doldurulmalıdır.

 

*Yukarıda belirtilen tüm belge ve işlemlerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından toplam günlük hibenin kalan %20'si personel hesabına yatırılır.