2023-2024 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Metni

2023-2024 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

(17 Ocak 2023 – 15 Şubat 2023)

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

 EK KISITLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ:

Tıp Fakültesi intörn öğrencilerinin 12 ayı kapsayan stajlarını 1 aylık seçmeli stajları dışında yurt içindeki ya da yurt dışındaki tıp eğitimi kurumlarında yapmaları Tıp Fakültesi Dekanlığı’nca uygun bulunmamaktadır.

Tıp Fakültesinin 11.01.20223 tarih 2023/01 sayılı Fakülte Kurulunun 01 No'lu kararı gereği Tıp Fakültesi eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında Erasmus Programından yararlanacak öğrencilerin Uluslararası mevzuatlardaki uyumsuzluk nedeniyle Adli Tıp stajını yurt dışında alamayacaklarına ve Tıp Fakültesi öğrencileri için öğrenim ve staj hareketliliği dahil tüm Erasmus program sürelerinin Tıp eğitim süresi boyunca (6 yıl) toplamda 6 (altı) aydan fazla olamayacağına karar verilmiştir. Bu kapsamda daha önce Erasmus’tan yararlanmış ve 6 ayı aşacak süre ile değişim planlayan Tıp Fakültesi öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

MİMARLIK BÖLÜMÜ:

Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri bir sonraki sene mimarlık eğitiminde almaları ve başarı ile geçmeleri gereken MİM201 ve MİM202 kodlu projeleri nedeniyle 2. sınıfta hareketlilikten faydalanmak üzere başvuru yapamazlar.

Programa 2. ve 3. sınıf öğrencileri başvuru yapabilirler. 2. sınıf öğrencilerinin başvuru kapsamında eğitim alacakları döneme kadar MİM201 ve MİM202 kodlu projeleri başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. 3. sınıfta başvurup 4. Sınıfta değişimden yararlanacak öğrenciler ise 4. Sınıf eğitim programı kapsamında bulunan bitirme projelerini yurtdışında alamazlar. İlgili bölüm öğrencilerinin başvuru ve tercih aşamasında bu bilgiyi dikkate almaları rica olunur.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İnşaat Mühendisliği 2. ve 3. Sınıfa kayıtlı lisans öğrencileri programa başvuru yapabilirler. Yani ilgili bölümde 1. ve 4. sınıfa kayıtlı öğrenciler başvuru yapamazlar.

HUKUK FAKÜLTESİ:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde yıllık ders planları uygulandığından ve bu sebeple 1. sınıfa kayıtlı öğrencilerin genel not ortalamaları güz döneminde aldıkları seçimlik dersler ile oluştuğundan Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin başvuruları Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nca uygun bulunmamaktadır.

 

 Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam faydalanma süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez faaliyete katılmak isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim kriterlerine tabi olacaklardır.

Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir. Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam Erasmus başarı puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.

KURUMLARARASI ANLAŞMALAR

Erasmus programına yapacağınız başvurunun geçerli olabilmesi, dil sınavına girebilmeniz ve Erasmus öğrencisi olarak bir kuruma yerleştirmenizin yapılabilmesi için lütfen öncelikle “Ek Kısıtlılıklar” bilgisini okuyunuz ve kısıtlılıkların sizi kapsamadığını teyit ediniz. İkinci olarak öğrenim gördüğünüz bölümün sizin eğitim seviyenize uygun (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ve girmiş olduğunuz dil sınavı ile yerleştirme yapılabilecek bir kurum ile anlaşması olması gerekmektedir.

2023-2024 akademik yılında bölümlerimizin kurumlararası anlaşmalarının bulunduğu ve öğrenci kabul edebilecek kurumların listesine, anlaşma kontenjan ve sürelerine, gerekli dil becerisi bilgisine aşağıdaki excel dosyasından ulaşabilirsiniz.

Lütfen kurum tercihlerinizi yapmadan önce Kurumlararası anlaşma bilgi metnini okuyunuz ve sonrasında listeyi inceleyiniz.

Anlaşma listesinde kendi bölüm/program ve eğitim seviyenize ait kontenjan görünmesine rağmen başvuru sisteminde tercih listesi boş görüntüleniyorsa ya da var olan anlaşmalar eksik haldeyse lütfen en kısa sürede eğitim seviyeniz ve bölüm/program bilginizi vererek erasmusbasvurukou@gmail.com  adresinden bizimle iletişim kurunuz.

KURUMLARARASI ANLAŞMALAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SEÇİM KRİTERLERİ

Genel Not Ortalaması: %50 (Önlisans/lisans:2.20 Yüksek lisans/doktora: 2.50)

Dil Puanı: Dil sınavı %50 (lisans ve lisansüstü için baraj 60, önlisans için baraj 50)

4lük sistemdeki genel not ortalamanız YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” belgesine göre (bknz.) 100lük sisteme dönüşecektir. 100’lük sistemde olan genel not ortalaması ve Erasmus dil puanının %50’si alınarak Erasmus başarı puanı oluşturulur. Örneğin bir öğrencinin genel not ortalaması 100 puan üzerinden 82, dil sınav sonucu 100 puan üzerinden 76 ise öğrencinin Erasmus başarı puanı aşağıdaki gibi olacaktır.

GNO 82 %50= 41

Sınav sonucu: 76 %50=38

Erasmus dil sınav sonucu %50+genel not ortalaması %50= Erasmus Başarı Puanı

Erasmus Başarı Puanı: 41+38= 79

E-devlet üzerinden başvuru yaparken Eğitim Bilgileri sayfasında sistemde kayıtlı eğitim bilgileriniz “Üniversite”,” Fakülte”, “Bölüm”, “Mezuniyet Tarihi”, “Sınıf”, “Not Ortalaması”, “Eğitim Durumu” alanlarında listelenmektedir. Lütfen ÖBS’de “YÖKSİS/E-DEVLET” kısmından “Bilgi Güncelle” butonuna tıklayınız ve güncel bilgilerinizi kullandığınızdan emin olunuz.

Eğitim bilgilerinizin güncellenmemesi, bilgilerinizde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda bağlı olduğunuz Öğrenci İşleri bürosu ile en kısa sürede iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bilgilerin güncel ve doğru olup olmadığını kontrol etmek ve bu bilgileri başvuru süresi içerisinde sağlamak öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

Eğer sisteme giriş yaptığınızda “Başvurularım” sekmesinde Kocaeli Üniversitesi öğrenim ve/veya staj hareketliliği başvurularını göremiyorsanız en kısa sürede erasmusbasvurukou@gmail.com adresine mail atınız.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Seçim ölçütleri için lütfen bakınız 2022 Erasmus Uygulama El Kitabı sayfa 12,13

2023-2024 Erasmus Uygulama El Kitabı Ulusal Ajans tarafından henüz yayınlanmamıştır. 2023-2024 proje yılına ait uygulama el kitabının yayınlanması ile bölümlere göre Erasmus başarı puanları yayınlanmadan önce ek kriterler değişiklik olması halinde güncellenecek ve Erasmus başarı puanları güncel kriterlere göre oluşturulacaktır.

Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de başvuru yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde puanının düşürülmesini istediğini başvuru esnasında belirtir. Başvuru esnasında bu bilgiyi sağlamayan ve her iki hareketlilik türüne başvuran öğrencilerin öğrenim hareketliliği puanı düşürülecektir

Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak öğrencilerin kurum tercihlerine göre Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

NOT DÖKÜMÜ (TRANSKRİPT) VE GENEL NOT ORTALAMASI (%50)

E-devlet başvuru sisteminin açık olacağı 17 Ocak saat 10:00-15 Şubat 2023 saat 17:00 tarihleri arasında, “Not Ortalamanız” sistem tarafından otomatik eklenmiş biçimde getirilecektir. Başvuruda 2023-2024 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. Önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNO’yu sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamayacaklardır.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması sistemde görüntülenecektir ve lisans (YL öğrencileri için) veya yüksek lisans (Doktora öğrencileri için) genel not ortalamalarının minimum 2.50 olması  gerekmektedir. Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu henüz oluşmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdaki transkriptte yer alan GNO’ları kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel  not ortalamalarının sisteme tanımlı olmaması halinde bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri arasında GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi en geç 15 Şubat 2023 saat 17:00’ye kadar E-devlet başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir

Genel not ortalaması tespit edilemeyen öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır.

Herhangi bir sebeple ders notu girişi yapılmamış öğrencilerin genel not ortalamasında oluşacak kayıplarından birim sorumlu değildir. Lütfen not ortalamanızı kontrol ediniz ve eksik not girişi olması halinde bölümünüzle iletişime geçip GNO’nun düzeltilmesini sağlayınız.

YABANCI DİL SINAVI (%50)

2023-2024 akademik yılında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar.

Ancak 2022-2023 Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğine başvuru yaparak YDYO tarafından yapılan Erasmus dil sınavına katılan ve yazılı+sözlü sınav ortalaması minimum 60  üzerinde olan öğrenciler dil sınav sonuçlarını 2023-2024 öğrenim hareketliliği başvurularında kullanabilirler. Ayrıca 2020-2021 Erasmus staj hareketliliği 2. seçim kapsamında yine YDYO tarafından 19 Aralık 2022 tarihinde yapılan sınava katılan öğrenciler de yabancı dil puanlarını 2023-2024 öğrenim hareketliliği başvurularında kullanabileceklerdir.

Öğrencinin birden fazla aynı dilde sınav sonucu bulunması halinde yüksek olan dil puanı değerlendirmede kullanılacaktır.

İngilizce, Almanca ve Fransızca sınavları çoktan seçmeli olacaktır. Sınavda baraj tüm diller için 100 üzerinden önlisans öğrencileri için 50, diğer öğrenciler için 60 puandır.

Erasmus Dil sınavı ile ilgili bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) web sitesi duyurular sayfasında (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php) yayınlanacaktır. İngilizce dil sınavı 21 Şubat 2023 Salı günü Almanca ve Fransızca Dil sınavı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü YDYO Körfez Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. İngilizce sınavına girecek öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle İngilizce sınavı birden fazla oturumda ve saatte gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınava girecekleri oturum ve saatler YDYO web sayfasında duyurulacaktır.

Lütfen herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu süre zarfında YDYO duyurular sayfasını ve birimimiz duyurularını titizlikle takip ediniz.

Öğrencilerimizin farklı dillerde eğitim veren kurumları tercih etmesi halinde birden fazla dil sınavına girmeleri mümkündür. Bu durumda öğrencilerimizin girecekleri sınavları seçmeleri gerekmektedir. (Örn. İngilizce ve Almanca) Mekatronik Mühendisliği bölümüne kayıtlı öğrenciler İngilizce dili ile yerleştirme yapılacak kurum olmadığından İngilizce sınavına girmeyeceklerdir. İlgili bölüm öğrencilerinin başvuru sisteminde “Almanca” sınavını seçmeleri gerekmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (YDYO) düzenlenecek sınava girecek öğrencilerin listesi online başvuruda “Dil Sınavına Gireceğim” kısmında işaretlenen dile göre düzenleneceğinden öğrencilerimizin öncelikle 2023-2024 öğrenim hareketliliği anlaşmaları dosyasında yer alan bölüm anlaşmalarını ve eğitim dillerini kontrol etmeleri ve sonrasında tercih edecekleri kuruma göre doğru dil sınavı tercihinde bulunmaları gerekmektedir.

Misafir olunacak kuruma yerleştirme aşamasında hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih edecekseniz her iki dilde de sınava girmeniz gerekir.

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrenci seçiminde YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir.

Başvuran öğrencilerimizin geçerli 2022-2023 Erasmus dil sınavı ya da 2020-2021 Erasmus staj 2. seçim dil sınav sonucu yok ise YDYO’nun yapacağı dil sınavına girmesi         zorunludur.

Baraj olarak belirlenen notun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin  programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

 

 

Sınav Tarihi

Sınav

Sınav Yeri

Saat

21 Şubat 2023 Salı

İngilizce Sınav

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Körfez Yerleşkesi)

YDYO

sayfasında duyurulacak

22 Şubat 2023 Çarşamba

Almanca

Fransızca

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Körfez Yerleşkesi)

YDYO sayfasında duyurulacak

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin yaptıkları başvuruları iptal etmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin başvuruda belirttikleri dil sınavı tercihlerine göre Yüksekokulumuza öğrenci listeleri verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav planlaması yapılmaktadır. Vazgeçildiği halde sistemden silinmeyen başvurular programdan faydalanabilecek öğrencilerin faydalanamamasına, emek, zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır.

Eğitim dili sadece İtalyanca, İspanyolca ya da Portekizce olan kurumlar için:

Eğitim dili sadece İtalyanca, İspanyolca yada Portekizce olan kurumlara yerleştirilmek üzere başvuracak öğrencilerimizin, başvuru tarihleri içerisinde 17 Ocak -15 Şubat 2023 saat 17:00 söz konusu dil ya da dilleri minimum orta düzeyde (B1)bildiklerini gösteren sertifika ya da sertifikaları e-devlet başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip geçer not almaları zorunludur. B1 düzeyinden düşük dil belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim dili sadece İspanyolca, İtalyanca ya da Portekizce olan kurumlara sadece İngilizce sınavını geçen ve sisteme tercih edilen kurumun eğitim dilinde minimum B1 düzeyinde (İspanyolca, İtalyanca ya da Portekizce) sertifika yükleyen öğrenciler yerleşebileceklerdir. Sertifikanızı yüklemeden önce ‘sınav yılı kısmına’ 2022, ‘sınav sonucu kısmına’ B1 için 70, B2 için 80 yazınız ve sertifikanızı yükleyiniz.  Lütfen bu dillerden birinde sertifikanız yoksa bu kurumları tercih listesine eklemeyiniz.

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca, İspanyolca ya da Portekizce olan yükseköğretim kurumlarına ait kontenjanların İtalyanca, İspanyolca ya da Portekizce sertifika getiren öğrenciler tarafından doldurulamaması durumunda bu kurumlara yerleştirme yapılmayacaktır.

BAŞVURMAK İÇİN:

2023-2024 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma  takvimini lütfen inceleyiniz.

HİBELENDİRME

DİKKAT! Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2023-2024 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran-Temmuz 2023 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir.

Yurtdışındaki kurumlara yerleştirilen öğrencilerimizin değişim dönem ya da dönemlerinin hibelendirilip hibelendirilmediği 15 Mart 2023 tarihinde nihai yerleştirme sonuçlarının web sitemizde ilan edilmesiyle kesinlik kazanacaktır. Yerleştirilen öğrenci sayısına göre hibelendirilen öğrenci sayısı ve süresinde kısıtlamalar yapılabilir.

Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir. Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez. Değişimden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için hibelendirme aşağıdaki tabloda yer alan ülke grupları esas alınarak yapılacaktır. 2023-2024 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda hibe tutarları ya da ülke gruplarında değişiklik olması halinde web sitemizden 2023-2024 akademik yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz için yenilenen hibe tutarları yayınlanacaktır.

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık                          Öğrenci

Öğrenim Hibesi (€)

 

1      ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa,

İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Hollanda, Malta, Portekiz

 

600

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye

 

 

450