2023-2024 Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Metni

2023 – 2024 yılında Erasmus staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 17 Ocak 2023 TSİ 10:00 – 15 Şubat 2023 TSİ 17:00 tarihleri arasında erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresi üzerinden e-devlet girişi yapılarak online olarak alınacaktır.

2023–2024 proje dönemi için yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de uyruklarına ve daimî oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.

EK KISITLAMALAR

Tıp Fakültesinin 03.08.2022 tarih 2022/02 sayılı Fakülte Kurulunun 02 No'lu kararı gereği Tıp Fakültesi eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında Erasmus Programından yararlanacak öğrencilerin Uluslararası mevzuatlardaki uyumsuzluk nedeniyle Adli Tıp stajını yurt dışında alamayacaklarına ve Tıp Fakültesi öğrencileri için öğrenim ve staj hareketliliği dahil tüm Erasmus program sürelerinin Tıp eğitim süresi boyunca (6 yıl) toplamda 6 (altı) aydan fazla olamayacağına karar verilmiştir. Bu kapsamda daha önce Erasmusdan yararlanmış ve 6 ayı aşacak süre ile değişim planlayan Tıp fakültesi Öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ASGARİ BAŞVURU ŞARTLARI

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir.

1. Öğrencinin üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması.

2. Önlisans ve lisans düzeylerindeki öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması.

3. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2. sınıfta olmaları şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

4. Mezun durumundaki son sınıf öğrencileri, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde faaliyetten faydalanabilir.

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce staj ya da öğrenim faaliyetlerinden yararlanmışsa yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması ve yeni değişimin faaliyet türü için minimum süreyi karşılaması.

Örneğin; lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmus’tan faydalanmış ve 6 aylık değişim ya da staj yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir (aynı seçim kriterlerine tabi tutularak). Ancak aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans/yüksek lisans/doktora) birden fazla kez yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi her bir faaliyet için toplam puanlarından 10 puan düşürülerek yapılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ

Genel Not Ortalaması: %50

Dil Puanı: Dil sınavı %50 (Lisans ve lisansüstü için baraj 60, önlisans için baraj 50’dir.)

E-devlet üzerinden başvuru yaparken Eğitim Bilgileri sayfasında sistemde kayıtlı eğitim bilgileriniz “Üniversite”,” Fakülte”, “Bölüm”, “Mezuniyet Tarihi”, “Sınıf”, “Not Ortalaması”, “Eğitim Durumu” alanlarında listelenmektedir. Lütfen ÖBS’de “YÖKSİS/E-DEVLET” kısmından “Bilgi Güncelle” butonuna tıklayınız ve güncel bilgilerinizi kullandığınızdan emin olunuz. Eğitim bilgilerinizin güncellenmemesi, bilgilerinizde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda bağlı olduğunuz Öğrenci İşleri bürosu ile en kısa sürede iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bilgilerin güncel ve doğru olup olmadığını kontrol etmek ve bu bilgileri başvuru süresi içerisinde sağlamak öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

Eğer sisteme giriş yaptığınızda “Başvurularım” sekmesinde Kocaeli Üniversitesi öğrenim ve/veya staj hareketliliği başvurularını göremiyorsanız en kısa sürede erasmusbasvurukou@gmail.com adresine mail atınız.

SEÇİM ÖLÇÜTLERİ

Seçim ölçütleri için lütfen bk. 2022 Erasmus Uygulama El Kitabı (s. 12-13)

2023-2024 Erasmus Uygulama El Kitabı Ulusal Ajans tarafından henüz yayınlanmamıştır. 2023-2024 proje yılına ait uygulama el kitabının yayınlanması ile bölümlere göre Erasmus başarı puanları yayınlanmadan önce ek kriterler değişiklik olması halinde güncellenecek ve Erasmus başarı puanları güncel kriterlere göre oluşturulacaktır.

Hem öğrenim hareketliliğine hem de staj hareketliliğine başvuru yapan ve seçilecek öğrencilerden faaliyet türlerinden birinden 10 puan düşürülür. Her iki faaliyete de başvuru yapan ve dil sınavında başarılı olan öğrencilerimizin hangi faaliyet türünde puanının düşürülmesini istediğini başvuru esnasında belirtir. Başvuru esnasında bu bilgiyi sağlamayan ve her iki hareketlilik türüne başvuran öğrencilerin öğrenim hareketliliği puanı düşürülecektir.

Seçim kriterlerini karşılamayan veya başvuru koşullarını sağlayamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak öğrencilerin kurum tercihlerine göre Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

NOT DÖKÜMÜ (TRANSKRİPT) VE GENEL NOT ORTALAMASI (%50)

e-devlet başvuru sisteminin açık olacağı 17 Ocak 2023 10:00 - 15 Şubat 2023 17:00 tarihleri arasında, “Not Ortalamanız” sistem tarafından otomatik eklenmiş biçimde getirilecektir. Başvuruda 2023 - 2024 güz dönemi ortalaması değil kümülatif genel not ortalamanız dikkate alınacaktır. Önlisans/lisans için 2.20, yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2.50 GNO’yu sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamayacaklardır.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde bahar yarıyılında eğitimlerine başlayacak öğrencilerimizin henüz KOÜ’de transkriptleri oluşmadığından bir önceki eğitim düzeyine ait transkriptlerindeki genel not ortalaması sistemde görüntülenecektir ve lisans (YL öğrencileri için) veya yüksek lisans (Doktora öğrencileri için) genel not ortalamalarının minimum 2.50 olması  gerekmektedir. Yatay ve dikey geçişle üniversitemize gelen ve transkript notu henüz oluşmayan öğrencilerimizin de geldikleri kurumdaki transkriptte yer alan GNO’ları kullanılacaktır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin değerlendirilmesinde lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki 3 grupta sıralanan öğrencilerimizin değerlendirme için gerekli olan genel  not ortalamalarının sisteme tanımlı olmaması halinde bu öğrencilerimizin başvuru tarihleri arasında GNO için kullanılacak notu gösterir belgeyi en geç 15 Şubat 2023 saat 17:00’ye kadar e-devlet başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Genel not ortalaması tespit edilemeyen öğrencilerinin başvuruları değerlendirme ölçütü sağlanamadığından geçersiz sayılacaktır.

YABANCI DİL SINAVI (%50)

2023 - 2024 akademik yılında staj hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak dil sınavına girmek zorundadırlar.

Ancak 2022-2023 Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğine başvuru yaparak YDYO tarafından yapılan Erasmus dil sınavına katılan ve yazılı+sözlü sınav ortalaması minimum 60 üzerinde olan öğrenciler dil sınav sonuçlarını 2023-2024 staj hareketliliği başvurularında kullanabilirler. Ayrıca 2020-2021 Erasmus staj hareketliliği 2. seçim kapsamında yine YDYO tarafından 19 Aralık 2022 tarihinde yapılan sınava katılan öğrenciler de yabancı dil puanlarını 2023-2024 staj hareketliliği başvurularında kullanabileceklerdir.

1. 2022-2023 Erasmus İngilizce sınav sonucu dosyası için lütfen tıklayınız.

2. 2022-2023 Erasmus Almanca sınav sonucu dosyası için lütfen tıklayınız.

3. 2021-2022 Erasmus Staj (2. Seçim) sınav sonucu dosyası için lütfen tıklayınız.

Öğrencinin birden fazla aynı dilde sınav sonucu bulunması halinde yüksek olan dil puanı değerlendirmede kullanılacaktır.

Dil sınavları çoktan seçmeli olacaktır. Sınavda baraj tüm diller için 100 üzerinden önlisans öğrencileri için 50, diğer öğrenciler için 60 puandır. Staj hareketliliğinden yararlanabilmesi için öğrencinin İngilizce dil sınavına girmesi yeterlidir.

Erasmus Dil sınavı ile ilgili bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) web sitesi duyurular sayfasında (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/duyurular.php) yayınlanacaktır. İngilizce dil sınavı 21 Şubat 2023 Salı günü Almanca ve Fransızca Dil sınavı 22 Şubat 2023 Çarşamba günü YDYO Körfez Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. İngilizce sınavına girecek öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle İngilizce sınavı birden fazla oturumda ve saatte gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınava girecekleri oturum ve saatler YDYO web sayfasında duyurulacaktır.

Lütfen herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına bu süre zarfında YDYO duyurular sayfasını ve birimimiz duyurularını titizlikle takip ediniz.

Erasmus staj hareketliliği öğrenci seçiminde YDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi dil sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir.

Başvuran öğrencilerimizin geçerli 2022-2023 Erasmus dil sınavı ya da 2020-2021 Erasmus staj 2. seçim dil sınav sonucu yok ise YDYO’nun yapacağı dil sınavına girmesi zorunludur.

Baraj olarak belirlenen notun altında puan alan başvuru sahibi öğrencilerimizin  programdan faydalanması mümkün olmayacaktır.

Başvuru yapan ancak başvuru tarihleri arasında programdan faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerimizin yaptıkları başvuruları iptal etmeleri önemle rica olunur. Başvuru yapan öğrencilerimizin başvuruda belirttikleri dil sınavı tercihlerine göre Yüksekokulumuza öğrenci listeleri verilmektedir ve her bir öğrenci için sınav planlaması yapılmaktadır. Vazgeçildiği halde sistemden silinmeyen başvurular programdan faydalanabilecek öğrencilerin faydalanamamasına, emek, zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır.

Herhangi bir sebeple ders notu girişi yapılmamış öğrencilerin genel not ortalamasında oluşacak kayıplarından birim sorumlu değildir. Lütfen not ortalamanızı kontrol ediniz ve eksik not girişi olması halinde bölümünüzle iletişime geçip GNO’nun düzeltilmesini sağlayınız.

BAŞVURU

Bireysel Anlaşmalar için;

Öncelikle öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Bundan dolayı başvuru tarihleri arasında aşağıda belirtilen üç belgeyi portal üzerindeki “Kabul Mektubu” sekmesine PDF formatında EKSİKSİZ bir şekilde yüklemelisiniz. Aksi halde başvurunuz dikkate alınmayacak ve sınava giremeyeceksiniz.

1. Kabul Mektubu (Kabul mektubu için linkte yer alan formatı kullanabilirsiniz.)

2. Karşı Kurum Onayı (Belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız.)

3. Üniversite Onayı (Belgeyi indirmek için lütfen tıklayınız.)

Başvuru formunuzu Erasmus bölüm koordinatörünüze imzalatmanıza, çıktısını alıp birime teslim etmenize gerek yoktur. Başvuru formunda yanlış ya da eksik bilgi doldurmanız halinde oluşacak sıkıntılardan birimimiz sorumlu değildir.

Başvuru yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri kayıtlı oldukları program için uygun enstitü ve program üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. Ancak kayıtlı oldukları programa ait anlaşma verileri için enstitüler ya da programlar adına ortak anlaşma bulunmadığından uygun fakülte ve bölümün ortak anlaşma verilerinde yer alan yüksek lisans ve doktora kontenjanlarını kullanacaklardır.

Başvuru kriterlerine uygun olmayan başvurular ve eksik belge ile yapılmış başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuru yapan öğrencilerimiz dil sınavına giremeyeceklerdir.

2023-2024 akademik yılı staj hareketliliği başvuru ve seçim süreci çalışma takvimini lütfen inceleyiniz.

HİBELENDİRME

Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2023 – 2024 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı yaklaşık olarak Haziran - Temmuz 2023 tarihlerinde netleşecektir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli öğrenci olacağı garantisini sunmamaktadır. 2023 – 2024 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilecek bütçenin yeterli olmaması durumunda hibelendirme koşulları ve alınacak önlemler sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Sözleşme tutarına bakmaksızın bir yüksekokuldan/fakülteden/enstitüden ilk 5 öğrencimiz asil olarak seçilecek ve hibelendirilecektir. Hibenin öngörülenden fazla gelmesi durumunda kontenjan sayısında değişiklik yapılabilir.

2. Programa başvuru yapıp gerekli kriterleri sağlayan her öğrencimiz dilerse programdan hibesiz faydalanma hakkına sahiptir.

3. Bütçenin yetersiz olması durumunda asil öğrencilerimiz Erasmus haklarından feragat ettiklerinde yedek öğrencimiz yerleştirilmeyecektir.

4. Asil olarak seçilen her bir öğrencimiz maksimum üç ay hibelendirilecektir. Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından yararlanıcılara verilen hibe destek niteliğindedir.

Öğrencinin değişim süresince tüm masraflarını karşılamayı taahhüt etmez. Değişimden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimiz için hibelendirme aşağıdaki tabloda yer alan ülke grupları esas alınarak yapılacaktır. 2023-2024 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda hibe tutarları ya da ülke gruplarında değişiklik olması halinde web sitemizden 2023-2024 akademik yılında Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz için yenilenen hibe tutarları yayınlanacaktır.

2023 - 2024 staj hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilen öğrenciler için staj tarih aralığı 1 Haziran 2023 - 1 Ocak 2025'tir. Ancak üniversitemiz hesaplarına faaliyet süresine ait hibe ödeneği takriben Eylül ayı sonu yada Ekim ayı ortaları gibi yatırıldığından, faaliyet başlangıç tarihi olan 1 Haziran 2023 tarihinde staj hareketliliğini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimize ödemeleri genel olarak faaliyetleri bitiminde yapılır.

HİBE MİKTARLARI

NOT: 2023 - 2024 Erasmus+ Staj Hareketliliği'nde Uluslararası Hareketlilik kapsamında İngiltere'de staj faaliyeti gerçekleştirilebilir; ancak Staj Hareketliliği için İngiltere'ye ayrılan kontenjan 5'tir.