Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments / STA)

 

 ÖNEMLİ!

Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten aza doğru sıralama yapılacaktır.