Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments / STA)

Personel Ders Verme Hareketliliği için Genel Bilgi

Personel ders verme hareketliliği, sadece ders vermekle yükümlü olan akademik personelin (öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi doktor), program ülkelerindeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermeye ilişkin akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders verme faaliyetinden yararlanabilmek için gidilecek kurum/kuruluşun üniversitemizin anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olması zorunludur. Buna istinaden, ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden birini karşılamalıdır:

-Üniversitemizin mevcut anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu (Kurumlararası anlaşma kontenjanları için bknz: Kurumlararası Anlaşma Verileri ); veya

-Mevcut anlaşmamızın olmadığı, bireysel anlaşma yapılarak gidilecek ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu (Bireysel olarak kurumlararası anlaşma yapmak için; sayfamızda yer alan “Erasmus Kurumlararası Anlaşma Formu”nun (Bknz: http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=erasmus-kurumlararasi-anlasmalar-genel-bilgi) hazırlanarak tüm taraflarca imzalı/onaylı belgenin başvuru tarihinden önce birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.)

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla, faaliyet kapsamında hibelendirilecek süre, seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün olarak sınırlandırılmıştır.

Ders verme faaliyetleri, iş planında gün ve saatleri ile birlikte açıkça belirtilmelidir. İş planı için; varış (arrival), kampüs turu (campus tour), tarihi yer/şehir turu (city tour/visiting historical places) ya da ayrılış (departure) gibi konu başlıkları günlük ders verme faaliyeti tanımı içinde yer almamaktadır ve bu faaliyetler hibelendirilmemektedir.

Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Program süresinin gerekçesiz olarak 2 günden az süre ile 8 saatin altında olması halinde, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterir ve verilen hibe aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119 €

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Faaliyetten yararlanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı, Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen  “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Mesafe hesaplayıcısı aracılığıyla, Kocaeli Üniversitesi ile gidilecek kurum arasındaki km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır:

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1500 €

 

Günlük hibe ve mesafe hesaplayıcı kullanılarak belirlenen seyahat gideri dışında, ulaşım (uçak/otobüs bileti, vs.) ya da konaklama için ayrıca bir ödeme yapılmamaktadır.

Faaliyete başlamadan önce, gerekli belgelerin teslimini takiben, günlük hibenin %80’i ve seyahat giderinin tamamı hesabınıza aktarılmaktadır. Faaliyeti tamamlayıp döndükten sonra, gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanması ile günlük hibenin kalan %20’sinin ödemesi yapılmaktadır.

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi ya da asgari süreye riayet edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Seçim komisyonu tarafından belirlenen ve Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından onaylanan değerlendirme ölçütleri ile çalışma takvimimiz her sözleşme dönemi başında resmi sayfamızda ilan edilir. Faaliyet kapsamında alınacak tüm başvurular, çalışma takviminde duyurulan son başvuru tarihine kadar alınır. Seçim sonuçları, şeffaflık ilkesine uygun olarak, değerlendirmeye tabi tutulan ölçütlerden alınan puanlarla birlikte asil/hibeli yararlanıcı listesi halinde ilan edilir. Başvuru şartlarını sağlayan ancak bütçemiz doğrultusunda belirlenen kontenjanın dışında kalan personelimiz ise yedek yararlanıcı listesinde ilan edilir.

 

Ders Verme Hareketliliği Seçme–Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri

 

1-      Eklenecek taban puan (her başvuru sahibi için)

+ 50 puan

2-      Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış ise

+10 puan

3-      Engelli personel

+5 puan

4-      Gazi ve şehit yakınları (eşler ve çocuklar)

+5 puan

5-      Erasmus+ koordinatörlüğü görevi var ise

+5 puan

6-      Daha önceki yılda mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş ise

-20 puan

     7-  Ders verme hareketliliğinden son üç akademik yılda (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) faydalanmış ise

-40 puan

8-      Yabancı dil puanı

Dil puanının %20’si taban puanına eklenir.

9-      Tüm bölümlere eşit fırsat sağlamak amacıyla, her bölümden yalnızca 1 (bir) personel seçimi yapılacaktır.

 

10-  Personel hareketliliği ders verme hibesinin yapılan başvuruları karşılamaya yeterli olmaması halinde, aynı bölümden daha önce ders verme hareketliliğinden yararlanmamış, yüksek puana sahip en fazla 1 (bir) personel yararlanıcı olarak seçilecektir.

 

11-  Doçent ve profesörler, yabancı dil belgesi getirmediği takdirde dil puanları 65 olarak değerlendirilir.

 

 

NOT 1: Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

NOT 2: Yedek listesinde 9. ve 10. madde gözetilmeyecektir. İlgili listede yer alan personel, puan sırasına göre sıralandırılarak; hakkından feragat eden personel olması ya da ek hibe tahsis edilmesine bağlı olarak sırayla hibelendirilecektir.

Daha fazla bilgi edinmek için bknz: 2020 Erasmus+ Uygulama El Kitabı Personel Hareketliliği, sayfa 32-43

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

- Personel en geç 01.01.2022 tarihine kadar faaliyetini tamamlanmış ve dönmüş olmalıdır.

- Başvuran engelli personel değişimden yararlanmada önceliklidir. Engelli personel, ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.

- Faaliyete başvuracak personel yabancı dil belgesini ibraz etmek zorundadır. Dil puanı için taban puan şartı bulunmamaktadır. Dil belgesinin KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den farklı bir sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılmaktadır. (bknz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf)

- Faaliyet ile ilgili gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler