Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments / STA)

Personel Ders Verme Hareketliliği için Genel Bilgi

 

Başvuru Tarihleri:

Başvurular 17 Haziran 2022 – 14 Temmuz 2022  tarihleri arasında alınacaktır.

2021-2022 Personel Hareketliliği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir:

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine sadece resmi olarak ders vermekle yükümlü olan akademik personel  (Öğretim Üyesi,  Dr. Öğr.  Üyesi,  Öğretim Görevlisi,  Dr. Araştırma Görevlisi) başvuru yapabilir. Başvuruda            bulunacak personelin bağlı olduğu bölümün, gidilmesi planlanan yükseköğretim kurumu       ile 2021-2022 akademik yılı için geçerli olan kurumlararası anlaşmasının olması ve anlaşmada personel ders verme hareketliliği için ayrılmış kontenjan olması zorunludur. 2021-2022 akademik yılında geçerli olan ders verme kontenjanları için lütfen bakınız.)

Başvuru Yapmak için;

Şifrenizle e-devlet sistemem giriş yapınız. Arama butonuna erasmus yazınız, (Erasmus+ ve ESC Başvuruları) tıklayınız. Sağ üst kısımda yer alan yeni başvuru butonuna tıklayınız. İlan listesinde Üniversitemiz adına açılan ilanlardan, başvuru yapmak istediğiniz hareketlilik türüne ait ilanı seçiniz. Seçilen ilanda haketlilkle ilgili detaylı bilgiyi okuyunuz ve sekmeleri tamamlayarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru sonucunda bilgi formunuzu kaydetmeyi unutmayınız.

Başvuru Belgeleri:

2021-2022 Personel Hareketliliği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Belirtilen başvuru tarihi/saati dışında ve/veya eksik evrakla ve/veya elden yapılan başvurular kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  1. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Ders Verme Hareketliliğine başvuruda bulunacak personelin yabancı dil şartını karşılaması gerekmektedir. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

Belge sunan personelimizin KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den farklı bir yabancı dil sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılır.

  1. Teaching Mobility Agreement (Ders Verme İş Planı)

http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresindeki belge eksiksiz olarak doldurulacaktır. Gidilecek kurum tarafından imzalanmış belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Davet Mektubu

Personelin ders verme faaliyetini yürüteceği kurumdan kendi adına düzenlenmiş, söz konusu faaliyet tarihlerinde kabul edildiğini gösterir imzalı resmi belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Dezavantajlı Personel

Son 3 ay içinde alınmış kişinin dezavantaklı olduğunu gösteren belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Şehit ya da Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

Şehit-Gazi yakınlığını gösteren belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

2021-2022 Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru şartlarını sağlayan personelimiz aşağıdaki tabloda yer alan değerlendirme ölçütleri esas alınarak, yüksek puandan düşük puana göre sıralanacaktır.

2021-2022 Personel Ders Verme Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda toplam 13 personelimiz asil ve hibeli yararlanıcı olarak seçilecektir. Başvuru şartlarını sağlayan ancak puanlamada 13 kişilik kontenjan dışında kalan personelimiz yedek yararlanıcı olarak belirlenecektir.

Asgarî ve Azamî Hareketlilik Süresi:

Personel ders verme hareketliliği yasal süresi minimum ardışık 2 gün maksimum 2 aydır. Ancak hibe kısıtlılığı nedeniyle asil yararlanıcı olarak seçilen personelimiz maksimum 5 faaliyet günü için hibelendirilecektir. İsteyen yedek personel, hibe almaksızın değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz olarak personel hareketliliği ders verme faaliyetinden yararlanabilmek için de başvuru gerekliliklerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Bir ders verme faaliyeti, en az 8 saati kapsamalıdır. İş planlarında günlük ve toplam ders verme saati belirtilmelidir. Program süresinin gerekçesiz olarak 8 saatin altında olması halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hibe Desteği:

Hareketlilikten asil olarak yararlanmaya hak kazanmış personelimize gidilen ülkeye göre belirlenmiş gündelik tutar ödenecektir. Personelin toplam yararlanma süresi (gün sayısı) gündelik hibe tutarı ile çarpılarak toplam gündelik miktarının %80’i gidiş öncesi evrak ve işlemlerin tamamlanmasından sonra; kalan %20 gündelik tutarı ise, dönüş evrak ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra ödenir. Personelin seyahat ücreti de gidiş öncesi işlemler tamamlandıktan sonra ödenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

126 €

 

Personel Hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri yolculuk için yapılan harcamalara göre değil Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen “Mesafe Hesaplayıcı”ya göre standart olarak belirlenmektedir. Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu yer; varış noktasının ise, faaliyetin gerçekleştirileceği ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır.

Mesafeye göre Seyahat Ücretleri

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km arası

23 €

 

100 - 499 km arası

180 €

210

500 - 1999 km arası

275 €

320

2000 - 2999 km arası

360 €

410

3000 - 3999 km arası

530 €

610

4000 - 7999 km arası

820 €

 

8000 km ve üzeri

1500 €

 

 

Ders Verme Hareketliliği Seçme – Değerlendirmede Kullanılacak olan Puanlandırma Kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1-       Eklenecek taban puan (her başvuru sahibi için)

+ 50 puan

2-       Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış ise

+10 puan

3-       Dezavantajlı personel

+5 puan

4-       Gazi ve şehit yakınları (eşler ve çocuklar)

+5 puan

5-       Erasmus+ koordinatörlüğü görevi var ise

+5 puan

6-       Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında Yapay Zeka ile ilgili faaliyetler

+5 puan

7-       Daha önceki yılda mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş ise

-20 puan

8-       Ders verme hareketliliğinden son üç akademik yılda (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) faydalanmış ise

-40 puan

9-       Yabancı dil puanı

Dil puanının %20’si taban puanına eklenir.

10-   Tüm bölümlere eşit fırsat sağlamak amacıyla, her bölümden yalnızca 1 (bir) personel seçimi yapılacaktır.

 

11-   Personel hareketliliği ders verme hibesinin yapılan başvuruları karşılamaya yeterli olmaması halinde, aynı bölümden daha önce ders verme hareketliliğinden yararlanmamış, yüksek puana sahip en fazla 1 (bir) personel yararlanıcı olarak seçilecektir.

 

12-   Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

-5 puan

 

NOT 1: Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

NOT 2: Yedek listesinde 9. ve 10. madde gözetilmeyecektir. İlgili listede yer alan personel, puan sırasına göre sıralandırılarak; hakkından feragat eden personel olması ya da ek hibe tahsis edilmesine bağlı olarak sırayla hibelendirilecektir.

Önemli Hatırlatmalar: