Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training / STT)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Genel Bilgi

Personel eğitim alma hareketliliği, tüm akademik ve personelin mevcut iş alanıyla ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere eğitim (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Eğitim Alma hareketliliğinden tam zamanlı/yarı zamanlı/ sözleşmeli tüm idari ve akademik personel faydalanabilir.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır;

-Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu (Kurumlararası anlaşma kontenjanları için bknz:  “Kurumlararası Anlaşma Verileri”)

-Yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla, faaliyet kapsamında hibelendirilecek süre, seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün olarak sınırlandırılmıştır.

Eğitim alma faaliyetleri, iş planında tarihleri ile birlikte açıkça belirtilmelidir. İş planı için; varış (arrival), kampüs turu (campus tour), tarihi yer/şehir turu (city tour/visiting historical places) ya da ayrılış (departure) gibi konu başlıkları günlük eğitim alma faaliyeti tanımı içinde yer almamaktadır ve bu faaliyetler hibelendirilmemektedir.

Program süresinin gerekçesiz olarak 2 günden az olması halinde, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterir ve verilen hibe aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119 €

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Faaliyetten yararlanacak personele ödenecek seyahat gideri miktarı, Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığıyla, Kocaeli Üniversitesi ile gidilecek kurum arasındaki km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır:

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1500 €

 

Günlük hibe ve mesafe hesaplayıcı kullanılarak belirlenen seyahat gideri dışında, ulaşım (uçak/otobüs bileti, vs.) ya da konaklama için ayrıca bir ödeme yapılmamaktadır.

Faaliyete başlamadan önce, gerekli belgelerin teslimini takiben, günlük hibenin %80’i ve seyahat giderinin tamamı hesabınıza aktarılmaktadır. Faaliyeti tamamlayıp döndükten sonra, gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanması ile günlük hibenin kalan %20’sinin ödemesi yapılmaktadır.

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi ya da asgari süreye riayet edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Seçim komisyonu tarafından belirlenen ve Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından onaylanan değerlendirme ölçütleri ile çalışma takvimimiz her sözleşme dönemi başında resmi sayfamızda duyurulur. Faaliyet kapsamında alınacak tüm başvurular, çalışma takviminde duyurulan son başvuru tarihine kadar alınır. Seçim sonuçları, şeffaflık ilkesine uygun olarak, değerlendirmeye tabi tutulan ölçütlerden alınan puanlarla birlikte asil/hibeli yararlanıcı listesi halinde ilan edilir. Başvuru şartlarını sağlayan ancak bütçemiz doğrultusunda belirlenen kontenjanın dışında kalan personelimiz ise yedek yararlanıcı listesinde ilan edilir.

Hareketlilikten adil bir şekilde faydalanılması için, birimimize tahsis edilen bütçe ikiye bölünür; idari ve akademik personel olarak iki ayrı listede değerlendirilir. Fakat Ulusal Ajans’ın önerisi uyarınca, personel eğitim alma hareketliliğinde araştırma görevlileri ve idari personele öncelik tanınmaktadır.

 

Eğitim Alma Hareketliliği Seçme–Değerlendirmede Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri

 

 

1-    Eklenecek taban puan (her başvuru sahibi için)

+ 50 puan

2-    Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış ise

+10 puan

3-    Engelli personel

+5 puan

4-    Gazi ve şehit yakınları (eşler ve çocuklar)

+5 puan

5-    Erasmus+ koordinatörlüğü görevi var ise

+5 puan

6- Daha önceki yılda mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında

     hakkından vazgeçmiş ise

-20 puan

7- Eğitim alma hareketliliğinden son üç akademik yılda (2017-2018,

     2018-2019, 2019-2020) faydalanmış ise

-40 puan

8- Yabancı dil puanı

Dil puanının %20’si taban puanına eklenir.

9- Tüm bölümlere eşit fırsat sağlamak amacıyla, her birim/bölümden (idari personel hariç olmak üzere) yalnızca 1 (bir) personel seçimi yapılacaktır.

 

10-Personel hareketliliği eğitim alma hibesinin yapılan başvuruları karşılamaya yeterli olmaması halinde, aynı birim/bölümden (idari personel hariç olmak üzere) daha önce eğitim alma hareketliliğinden yararlanmamış yüksek puana sahip en fazla 1 (bir) personel yararlanıcı olarak seçilecektir.

 

 

NOT 1: Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

NOT2: Yedek listesinde 9. ve 10. madde gözetilmeyecektir. İlgili listede yer alan personel, puan sırasına göre sıralandırılarak; hakkından feragat eden personel olması ya da ek hibe tahsis edilmesine bağlı olarak sırayla hibelendirilecektir.

Daha fazla bilgi edinmek için bknz.:  2020 Erasmus+ Uygulama El Kitabı Personel Hareketliliği, sayfa 32-43

 

 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

- Personel en geç 01.01.2022 tarihine kadar faaliyetini tamamlanmış ve dönmüş olmalıdır.

- Başvuran engelli personel değişimden yararlanmada önceliklidir. Engelli personel, ihtiyacı doğrultusunda ve Ulusal Ajans’a yapılan başvuru neticesinde, hareketlilik toplam hibesini geçmeyecek şekilde ek hibe alabilir.

- Faaliyete başvuracak personel yabancı dil belgesi ibraz etmek zorunda değildir; ancak dil puanı, başvuruda ek puan getirmektedir. Dil puanı için taban puan şartı bulunmamaktadır. Dil belgesinin KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den farklı bir sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılmaktadır. (bknz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf)

- Konferans katılımları personel eğitim alma hareketliliği için uygun bir faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

- Personel Haftasına (Staff Week) katılım, personel eğitim alma hareketliliği kapsamında uygun bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. İlgili haftaların etkinlik takvimine http://staffmobility.eu/staff-week-search bağlantısından ulaşabilirsiniz.

- Faaliyet ile ilgili gerekli belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler