Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training / STT)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Genel Bilgi

 

Başvuru Tarihleri:

Başvurular 17 Haziran 2022 – 14 Temmuz 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir:

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ne üniversitemizin tam zamanlı/yarı zamanlı/ sözleşmeli tüm idari ve akademik personeli başvuru yapabilir. Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır;

Başvuru Yapmak için;

Şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapınız. Arama butonuna Erasmus yazarak, Erasmus+ ve ESC Başvuruları’na tıklayınız. Sağ üst kısımda yer alan Yeni Başvuru butonuna tıklayınız. İlan listesinde Üniversitemiz adına açılan ilanlardan, başvuru yapmak istediğiniz hareketlilik türüne ait ilanı seçiniz. Seçilen ilanda haketlilkle ilgili detaylı bilgiyi okuyunuz ve sekmeleri tamamlayarak başvurunuzu tamamlayınız. Başvuru sonucunda bilgi formunuzu kaydetmeyi unutmayınız.

Başvuru Belgeleri:

2021-2022 Personel Hareketliliği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Belirtilen başvuru tarihi/saati dışında ve/veya eksik evrakla ve/veya elden yapılan başvurular kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  1. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Eğitim Alma Hareketliliğine başvuruda bulunacak personelde yabancı dil şartı aranmamakla birlikte dil belgesini sunan personele toplam dil puanının %20 eklenmektedir. Yabancı dil sınav sonuç belgesinin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

Belge sunan personelimizin KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL’den farklı bir yabancı dil sınav sonucu olması halinde, puanlama ÖSYM’nin eş değerlik tablosuna göre yapılır.

  1. Training Mobility Agreement (Eğitim Alma İş Planı)

http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=personel-hareketliligi-belgeler adresindeki belge eksiksiz olarak doldurulacaktır. Gidilecek kurum tarafından imzalanmış belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Davet Mektubu

Personelin eğitim alma faaliyetini yürüteceği kurumdan kendi adına düzenlenmiş, söz konusu faaliyet tarihlerinde kabul edildiğini gösterir imzalı resmi belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Dezavantajlı Personel

Son 3 ay içinde alınmış kişinin dezavantaklı olduğunu gösteren belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

  1. Şehit ya da Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

Şehit-Gazi yakınlığını gösteren belgenin e-devlet platformuna yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

2021-2022 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru şartlarını sağlayan personelimiz aşağıdaki tabloda yer alan değerlendirme ölçütleri esas alınarak, yüksek puandan düşük puana göre sıralanacaktır. Hareketlilikten idari ve akademik personelimizin adil bir şekilde ve eşit ölçüde faydalanabilmesi için idari ve akademik personel aynı değerlendirme ölçütlerine bağlı olarak iki ayrı listede değerlendirilip seçim gerçekleştirilecektir.

2021-2022 Personel Eğitim Alma Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda 9 idari, 9 akademik toplam 18 personelimiz asil ve hibeli yararlanıcı olarak seçilecektir. Başvuru şartlarını sağlayan ancak puanlamada 18 kişilik kontenjan dışında kalan personelimiz yedek yararlanıcı olarak belirlenecektir.

Asgarî ve Azamî Hareketlilik Süresi:

Personel eğitim alma hareketliliği yasal süresi minimum ardışık 2 gün maksimum 2 aydır. Ancak hibe kısıtlılığı nedeniyle asil yararlanıcı olarak seçilen personelimiz maksimum 5 günlük faaliyet için hibelendirilecektir. İsteyen yedek personel, hibe almaksızın değişim faaliyetinde bulunabilir. Hibesiz olarak personel hareketliliği eğitim alma faaliyetinden yararlanabilmek için de başvuru gerekliliklerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

Hibe Desteği:

Hareketlilikten asil olarak yararlanmaya hak kazanmış personelimize gidilen ülkeye göre belirlenmiş gündelik tutar ödenecektir. Personelin toplam yararlanma süresi (gün sayısı) gündelik hibe tutarı ile çarpılarak toplam gündelik miktarının %80’i gidiş öncesi evrak ve işlemlerin tamamlanmasından sonra; kalan %20 gündelik tutarı ise, dönüş evrak ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra ödenir. Personelin seyahat ücreti de gidiş öncesi işlemler tamamlandıktansonraödenir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

126 €

 

Personel Hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri yolculuk için yapılan harcamalara göre değil Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen “Mesafe Hesaplayıcı”ya göre standart olarak belirlenmektedir. Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu yer; varış noktasının ise, faaliyetin gerçekleştirileceği ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır.

Mesafeye göre Seyahat Ücretleri

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km arası

23 €

 

100 - 499 km arası

180 €

210

500 - 1999 km arası

275 €

320

2000 - 2999 km arası

360 €

410

3000 - 3999 km arası

530 €

610

4000 - 7999 km arası

820 €

 

8000 km ve üzeri

1500 €

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği Seçme – Değerlendirmede  Kullanılacak olan Puanlandırma Kriterleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1-    Eklenecek taban puan (her başvuru sahibi için)

+ 50 puan

2-    Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış ise

+10 puan

3-    Dezavantajlı personel

+5 puan

4-    Gazi ve şehit yakınları (eşler ve çocuklar)

+5 puan

5-    Erasmus+ koordinatörlüğü görevi var ise

+5 puan

6-    Hareketlilikte dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunanlar

+5 puan

7- Daha önceki yılda mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında

     hakkından vazgeçmiş ise

-20 puan

8- Eğitim alma hareketliliğinden son üç akademik yılda (2017-2018,

     2018-2019, 2019-2020) faydalanmış ise

-40 puan

9- Yabancı dil puanı

Dil puanının %20’si taban puanına eklenir.

10- Tüm bölümlere eşit fırsat sağlamak amacıyla, her birim/bölümden (idari personel hariç olmak üzere) yalnızca 1 (bir) personel seçimi yapılacaktır.

 

11-Personel hareketliliği eğitim alma hibesinin yapılan başvuruları karşılamaya yeterli olmaması halinde, aynı birim/bölümden (idari personel hariç olmak üzere) daha önce eğitim alma hareketliliğinden yararlanmamış yüksek puana sahip en fazla 1 (bir) personel yararlanıcı olarak seçilecektir.

 

12-     Vatandaşı olunan ülkeye hareketliliklere düşük öncelik verilir.

-5 puan

 

NOT 1: Yukarıdaki kriterler doğrultusunda birden fazla personelin eşit puana sahip olması halinde başvuru yapan personelin üniversitemizde çalışma yılı dikkate alınarak yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

NOT 2: Yedek listesinde 9. ve 10. madde gözetilmeyecektir. İlgili listede yer alan personel, puan sırasına göre sıralandırılarak; hakkından feragat eden personel olması ya da ek hibe tahsis edilmesine bağlı olarak sırayla hibelendirilecektir.

NOT3: Yukarıdaki kriterlerden 6. Maddeye istinaden iş planını onaylatıp ek puan alan personel bu madde kapsamında “dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetini” kanıtlayıcı belge ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda faaliyet geçersiz sayılacak veya %20 hibe kesintisi yapılacaktır. Karşı kurumdan matbu belge temin edilememesi durumunda web sayfamızda bulunan örnek form imzalatılabilir.

Önemli Hatırlatmalar: