Erasmus+ Dashboard

Değerli Koordinatörlerimiz,

2021-2027 Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında yapılacak kurumlar arası anlaşmalar ve giden/gelen öğrenim ve staj hareketliliği öğrencilerimiz için gerekli olan öğrenim anlaşmaları dijital olarak Erasmus+ Dashboard sisteminde hazırlanacak ve dijital olarak imzalanacaktır. Tüm birim ve bölüm koordinatörlerimize kurumlar arası anlaşma oluşturmak ve sorumlu olunan öğrencilerin öğrenim anlaşması belgelerini kontrol edebilmek ve imzalayabilmek amacıyla sistemde tanımlama yapılacak ve bu tanımlama sonrasında koordinatörlerimiz kendi kişisel bilgileri ile sisteme erişebileceklerdir.