Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar Genel Bilgi

Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) nedir?

Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim kurumları arasında öğrenci/personel değişimi gerçeklestirilebilmesi için bölümler arasında Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) yapılması gerekir. Kurumlararası Anlaşma http://int.kocaeli.edu.tr/index.php?sayfa=page&id=erasmus-kurumlararasi-anlasmalar-genel-bilgi adresinde yer alan Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip yükseköğretim kurumlarından biri ile yapılabilir. http://int.kocaeli.edu.tr adresindeki Erasmus Menüsü’nde yer alan “Kurumlararası Anlaşmalar-Erasmus Kurumlararası Anlaşma Verileri” kısmına tıkladığınızda üniversitemizin hâlihazırda anlaşması olan üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz. Fakat değişimden yararlanabilmeniz için üniversitemizin anlaşması olan yükseköğretim kurumunun bölümünüzle anlaşması olması gerekir.

 

Kurumlararası Anlaşma Nasıl Yapılır?

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) Sahibi Üniversitelerden biri ile bölüm/fakülte Erasmus koordinatörü ya da öğretim elemanları tarafından yapılabilir.

 

Açıklama Dosya
Erasmus Kurumlararası Anlaşma Formu
Erasmus Kurumlararası Anlaşma Formu Örneği

 

Anlaşma hazırlanarak birimimize iletilir.
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Banu İNAN KARAGÜL'ün imzası ile birimimizce ortak üniversiteye gönderilir. Ortak üniversiteden imzalı hali elimize geçtikten sonra yürürlüğe girer. 

Kurumlararası Anlaşma’nın yürürlüğe girebilmesi için her iki kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Anlaşma kontenjanlarının kullanılabilmesi için öğrenci ve/veya personel, ilan edilen tarihlerde başvuru yapar ve açıklanan sonuçlara göre kurumumuza tahsis edilen hibe çerçevesinde değişimden yararlanacak kişi sayısı ve değişim süresi belirlenir.

 

Kurumlararası Anlaşma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Eğitim dili mutlaka belirtilmeli
  • Akademik takvim incelenmeli
  • Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli
  • Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma YAPILMADAN ÖNCE incelenmeli
  • Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalı
  • Gerekirse Kurumlararası Anlaşma'dan yararlanabilecek sınıflar önceden belirlenebilir. Ancak bu bilginin Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi ile paylaşılması gerekir.
  • Öğrenciler mevcut Kurumlararası Anlaşmalar hakkında bilgilendirilmelidir (eğitim dili, geçerli olduğu sınıf, vs.).
  • Kurumlararası Anlaşma yapılırken (Öğretim Elemanları tarafından) Bölüm/Fakülte koordinatörüne bilgi verilmeli
  • Kurumlararası Anlaşma öğrenciler tarafından yapılamaz. Ancak öğrenciler ön araştırma yaparak öğretim elemanlarına, süreci kolaylaştıracak bilgi sağlayabilir.