Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgi

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bilgi

Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus kurumlararası anlaşması olması gerekir. EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarının listesi için bakınız. Kurumlararası anlaşmaları incelemek için lütfen web sitemizdeki anlaşma verileri sayfasını ziyaret ediniz.

 

Erasmus öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

 

 

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir, ancak değişim başladığında 1. sınıf öğrencisi olmamaları gerekir (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ise 2012-2013 itibariyle Erasmus programına en erken 2. sınıfta başvurabileceklerdir. Bu uygulama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin akademik tanınma hususunda problem yaşanmamasını temin etmek gerekçesi ile almış olduğu bir karara dayanmaktadır ve Fakülte’nin Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ilettiği 10.11.2011 tarih ve 591 sayılı resmi yazı ile açıklanmıştır. Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar. Başvurunun yapıldığı tarihlerde genel not ortalaması asgari koşulun altında olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

Bu durumda alttan derslerimin hepsini karşı kurumda alabilecek miyim?

Erasmus değişim programı sırasında öğrencinin alabileceği kredi yükü 1 akademik dönem için minimum 30*, maksimum ise 40** AKTS olabilir (KOÜ’deki kredi sayısı) * KOÜ’deki mevcut iş yükü 30’dan az ise Öğrenim Anlaşması 30’dan az AKTS içerebilir. Dolayısıyla öğrenci KOÜ’deki 40 AKTS’ye denk düşen sayıda dersini karşı kurumda alma hakkına sahiptir. Ancak, yönetmeliğin aşağıdaki maddesi uyarınca bu durum bölüm insiyatifine bırakılmıştır:

** Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 17. Maddeye göre Öğrenci kayıtlı olduğu ilgili yarıyıldaki bölüm/program için belirtilen AKTS kredisi kadar ders alır. Akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlığının onayı ile alınacak AKTS kredisi en fazla 1/3 oranında artırılabilir veya azaltılabilir.

 

Son sınıf öğrencisiyim. Ancak okulumu uzattım. Son sınıftayken Erasmus öğrenim hareketliliği başvurusunda bulunup, bir yıl sonra, yani uzattığım akademik yılda Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus öğrenim hareketliliğinden artık yılı olan öğrenciler yararlanamaz.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne nasıl başvurabilirim?

Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda bir kez başvuru ve seçim işlemleri uygulanır. Başvuru tarihleri her yıl farklılık göstermekle birlikte genellikle seçim süreci Ocak ya da Şubat aylarında başlamakta ve bu süreçte bir sonraki akademik yılda güz, bahar, güz+bahar dönemlerinde değişim faaliyetinden yararlanacak öğrenciler belirlenmektedir. Seçim süreciyle ilgili çalışma takvimi Ekim ayında web sitesinde yayınlanmaktadır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde başvurular online olarak alınır. Başvuru dönemlerinde web sayfamızda (http://int.kocaeli.edu.tr) yayınlanan bağlantı aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapabilmeniz için bölümünüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir AB yükseköğretim kurumu arasında ilgili akademik yılda (örn. 2019-2020) geçerli olan bir Erasmus kurumlararası anlaşmasının olması gereklidir. Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları'nın listesi için bkz. 

Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus Kurumlararası Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte (en az 1-2 ay önce) Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz. Erasmus koordinatörlerinin listesi için bkz.  Kurumlararası anlaşma koordinatör ya da bölümde görevli bir öğretim elemanı tarafından yapılabilir. Ancak öğrenciler de Erasmus Üniversite Beyannamesi Sahibi Kurumları inceleyerek, bölümlerinin dengi bölümü bulunan kurumlara ilişkin Erasmus temas kişisinin adı ve e-posta adresi, verilen derslerin isim ve içerikleri gibi bilgileri derlemek ve bu bilgileri bölüm öğretim elemanlarına ya da Erasmus koordinatörlerine iletmek suretiyle kurumlararası anlaşma yapılması sürecine destek olabilirler. Bu şekilde kurumlararası anlaşma yapılması sürecine katkıda bulunan bir öğrenci dolaylı olarak Erasmus programından yararlanma şansını arttırmış olur, ancak yapılan anlaşmadan yararlanabilmek için eksiksiz olarak seçim sürecine dahil olmak zorundadır.

 

Erasmus programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?

Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken genel not ortalamasının % 50'si ve yabancı dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre Kurumlararası Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde http://int.kocaeli.edu.tr/ sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenciler başvuruda tercih ettikleri yükseköğretim kurumunun Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim-öğretim dilinden/dillerinden sınava girmelidir. Kurumlararası Anlaşmalı kurumların Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dilleri/başvuru için sınava girmeleri ya da sertifika getirmeleri gereken diller için bkz. Öğrenci başvurusunda hem eğitim dili İngilizce bir üniversite hem de eğitim dili farklı olan (örn, Almanca) bir üniversite tercih ettiyse, bu öğrencinin her iki dilde de sınava girmesi gerekir. Eğitim dili ifadesi ile kast edilen, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerine rutin olarak uyguladığı resmi eğitim-öğretim dili değil, Erasmus öğrencilerine uygulayacağı eğitim dilidir. Örneğin, Almanya'daki bir yükseköğretim kurumunun eğitim dili Almanca olabilir, ancak Erasmus öğrencilerine İngilizce ders açmak, İngilizce eğitim-öğretim materyali sağlamak ya da sunum yaptırmak suretiyle not vermek gibi yöntemler izlenebilir. Öğrenci sınav yapılacak dillerden birim tarafından bir baraj belirlenmiş ve ilan edilmişse baraj üstü bir puan almak zorunluluğundadır. Erasmus öğrencileri için KOÜ Yabancı Diler Yüksekokulu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde sınav uygulamaktadır. Erasmus programı ile İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde eğitim alacak öğrencilerin seçiminde HİÇBİR ŞEKİLDE KPDS/ÜDS belgeleri kabul edilmeyecektir. Dil barajı bulunup bulunmadığına dair bilgi ilgili akademik yılın başvuru metninde yer alacaktır.

 

Eğitim dili/sınav dili İtalyanca ya da İspanyolca ise hangi dilden sınava girmeliyim?

Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim dili İtalyanca ya da İspanyolca olan yükseköğretim kurumlarını tercih eden öğrencilerimiz başvuru tarihleri içerisinde bu dillerden birinde (eğitim alacakları dil hangisi ise) resmi bir yabancı dil kursundan en az B1 düzeyinde sertifika getirmelidir. Bu öğrencilerimiz sertifika diline göre öncelikli olarak İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurum kontenjanlarına yerleştirileceklerdir.  Ancak bu öğrencilerimizin de İngilizce dil sınavına girip belirlenen baraj notunu almaları zorunludur. İtalyanca ya da İspanyolca eğitim veren kurumlarla yapılmış anlaşmalarda sağlanan bölüm kontenjanının dolmaması halinde İngilizce sınavına girmiş ve barajı geçmiş öğrencilerimizden bu kurumları tercih edenler kontenjana yerleştirileceklerdir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır. 

2018-2019 proje yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci                                   Öğrenim Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Birleşik Krallık, Lihtenştayn, Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Hollanda, Malta, Portekiz

                                             600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye

                                                          

                                             450

 

Not: Yukarıdaki hibeler 2018 sözleşme döneminden itibaren seçilen öğrencilere uygulanacaktır. 

Hibem ne zaman hesabıma yatırılır?

Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce, hak ettiği hibenin % 80'i (hibenin Üniversitemize Ulusal Ajans tarafından gönderilmesini takiben) öğrencinin hesabına yatırılır. Öğrencinin hibesinin yatırılabilmesi için gidiş öncesi işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Gidiş öncesi yapılacak işlemlerle ilgili bkz: Yol Haritası. İşlemini tamamlamış öğrencilerimizin eğitim süreleri misafir olacakları kurumdan gönderilen davetiyeye uygun biçimde kaydedilir ve hibe hesaplaması belirlenen tarihe göre yapılır. Erasmus hibesi genellikle Eylül-Ekim ayı içerisinde Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz hesabına yatırılmaktadır. Bu nedenle Eylül-Ekim aylarında değişim faaliyeti başlayan öğrencilerin hibelerinin % 80’inin hesaplarına aktarımı, öğrencinin yurt dışına çıkışından sonraki bir tarihte gerçekleştirilmektedir.

Hibe Hesaplaması: Örneğin Avusturya’ya 4 ay için gidecek bir öğrenci

Davetiye tarihleri: 1 Eylül 2018 – 1 Ocak 2019

500 (Avusturya için belirlenen aylık hibe)x4 ay (davetiyeye göre kalış süresi) =2000 Avro (davetiyeye göre toplam tutar) x80/100= 1600 Avro (gidiş öncesi hesap edilen %80lik tutar)

 

Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

Öğrenci, değişim sonunda gerekli belgeleri Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim ettikten sonra hakettiği toplam hibeden kalan tutar öğrencinin hesabına yatırılır*. Değişim sonunda teslim edilecek belgeler için bkz: Yol Haritası.  Öğrencinin alacağı ilk hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda yer alan tarihler ve pasaport üzerinde yer alan giriş-çıkış süreleri temel alınarak gerçekleştirilecektir. *

Gidiş öncesinde veya değişim sonunda ödenecek olan hibede kesinti yapılabilir mi?

Evet, aşağıdaki durumlarda hibenizde kesinti yapılır:

  1. Üniversitemizde, Erasmus değişim dönemi süresince derslere devam etmedikleri, sınavlara girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’ den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir.
  2. Bununla birlikte, Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencilerin hibelerinin %10’u ödenmez.
  3. Dönüşte tamamlanması zorunlu olan çevrimiçi dil sınavının süre aşımı dolayısıyla tamamlanamaması halinde toplam hibenin %5’i ödenmez.

Erasmus hibesi yurt dışındaki öğrenim dönemim boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

 

Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

 

Erasmus öğrencisi olmam halinde Türkiye'de aldığım harç kredisi, öğrenim kredisi ve/veya özel burslar kesintiye uğrar mı?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.

 

Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi öğrencilere kalacak yer konusunda destek olur, ancak öğrencinin yerleştirilmesinden tamamen sorumlu değildir. Öğrenciler barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendileri barınma olanaklarını araştırmalıdır. Bu konuda daha önce aynı kuruma giden Erasmus öğrencilerinden destek almak üzere Birimimizden yardım talep edilebilir.

 

Erasmus öğrencisi olduğum zaman Kocaeli Üniversitesi'nde kayıt yenilemem/harç ödemem gerekir mi?

Evet. Öğrencinin harç ödeme yükümlülüğü var ise Kocaeli Üniversitesi’ne dönemlik harcını yatırmalıdır. Ancak öğrenci yurt dışında misafir olacağı kuruma program kuralları gereği hiçbir şekilde harç ödemez. Öğrenci harç ödemesi gerekiyorsa ödedikten sonra Kocaeli Üniversitesi'nde ders seçmeden okul kaydını yaptırmalıdır. Ancak değişim yapacak öğrenci değişim döneminde KOÜ’den ders seçmemeli ve bölüm danışmanı ders kaydını boş olarak onaylamalıdır. Bunun yerine gideceği kurumda alacağı ve Kocaeli Üniversitesi’nde denk sayılacak dersleri ve kredilerini içeren Öğrenim Anlaşması Belgesi’ni bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlamalıdır.

 

Erasmus öğrencisi olarak seçildim. Değişim döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde ders seçecek miyim?

Hayır. Erasmus öğrencileri değişim döneminde Kocaeli Üniversitesi’nde ders seçimi yapmamalıdır. Bunun yerine gideceği kurumda alacağı ve Kocaeli Üniversitesi’nde denk sayılacak dersleri ve kredilerini içeren Öğrenim Anlaşması Belgesi’ni bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlamalıdır. “Öğrenci Bilgi Sistemi’nde, ödenecek harcın görünmesi için ders seçilmelidir” ifadesi yanlış olup UİB’nin tüm bilgilendirmelerine rağmen, bazı akademik danışmanlar tarafından uygulanmaktadır. İdeal olan danışmanın öğrenciye ders seçtirmeden öğrenciyi sistemde onaylaması ve öğrencinin buna istinaden harcını ödemesidir. Şayet, yanlış bir uygulama ile Erasmus öğrencisi için ders seçildi ise, danışmanın bu dersleri daha sonra sistemden silmesi gerekir.

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti süresi ne kadardır?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay (90 gün) en fazla 12 tam ay (365 gün) olabilir. Değişim süresin, bölüm/fakültenin Erasmus Kurumlararası Anlaşması belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Değişim süresinin değişim başladıktan sonra mücbir sebepler dışında 90 günün altına inmesi durumunda öğrencinin durumu birim ve Ulusal Ajans tarafından değerlendirilir. Mücbir sebeple dönüş gerçekleşmişse öğrenciye yurtdışında kaldığı süre kadar hibe ödenir. Mücbir sebep dışında faaliyet tamamlanmadıysa öğrencinin Erasmus değişimi iptal edilir ve öğrenci aldığı tüm hibeyi iade eder.

 

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus Kurumlararası Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli ya da hibesiz olarak Erasmus öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus'tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda öğrenci öncelikle hem Kocaeli Üniversitesi'ndeki bölüm/fakültesinden hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatöründen ilgili akademik yılın ikinci döneminde de Erasmus kapsamında eğitim-öğretim yapmasının uygun olduğunu belirten Erasmus dönem uzatma yazısını Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmelidir (belge için bkz: Erasmus+ Dönem Uzatma Yazısı Örneği.   Üniversitemiz ilgili proje yılındaki bütçe durumuna göre uzatma yapan öğrencileri de hibelendirebilir. Uzatma gerçekleştiren öğrenciler için yeterli hibe  olmaması halinde öğrenci Erasmus programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus programını uzatabilir. Erasmus programını uzatarak bahar döneminde de Erasmus yapan bir öğrenci, tıpkı 1. dönem yaptığı gibi yol haritasına bakarak 2. dönem için de Öğrenim Anlaşması ve Öğrenci Sözleşmesi hazırlamalı ve 2. dönem başlamadan önce ya da başladıktan kısa bir süre sonra (en fazla 1 ay içinde) UİB’ye iletmelidir.

 

Birden fazla kez Erasmus öğrencisi olabilir miyim? / Hibe alabilir miyim?

Bir öğrenci aynı kademe içerisinde birden fazla kez Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanabilir. Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Erasmus+ Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin (öğrenim/staj) toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci aynı kademe içerisinde hareketlilikten faydalanmak istediğinde Erasmus başarı puanından 10 puanlık kesinti yapılarak değerlendirilir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu hareketliliğin bir kısmı öğrenim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet edilmelidir. Tıp eğitimi gibi 2 kademenin birleşik olduğu ve 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı konu alanlarında toplam faaliyet süresi sınırı 24 ay’dır.

 

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın Erasmus değişim öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvuran öğrencilerle beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisi de ASİL öğrenci olarak bir kuruma yerleştirilmiş olup bütçenin yetersiz olması halinde hibelendirilemeyeceği birim tarafından ilan edilen öğrencidir. Hibe hesaplamasına bütçe yetersizliği dolayısıyla dahil edilemeyen öğrenci hibesiz olarak faaliyete katılabilme hakkına sahiptir. GNO ve dil sınavı sonucu ile kriterleri sağlayamayan ya da kurum yerleştirmesi YEDEK olarak yapılan öğrenciler hibesiz dahi olsa programa katılma hakkı elde etmezler.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır. Öğrenim Anlaşması'nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi öğrenci/bölüm koordinatörü tarafından gidilecek üniversitenin web sayfasından ya da Uluslararası İlişkiler Birimi ile yazışılarak içerikleri ile birlikte temin edilmelidir. Ders listesi temin edildikten sonra bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Karşı kurumda alınacak dersler aynı belge üzerinde KOÜ’de muaf olunacak dersler ile eşleştirilir. Karşı kurumda alınacak ve KOÜ’de tanınacak derslerin eşleştirmesi yapılırken bir dönem ya da iki dönemlik minimum/maksimum kredi sayısına riayet edilir. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra KOÜ’de (sending institution) Erasmus bölüm koordinatörü, intibak komisyonu başkanı, bölüm başkanı, dekan/okul müdürü ve Uluslararası İlişkiler Birimi koordinatörünün imzaları ve mühür yer almaktadır. Alıcı kurum (receiving institution) kısmı ise karşı kurumdaki bölüm ve birim koordinatörleri tarafından imzalanıp, mühürlenir. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması'nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir. Öğrenci KOÜ’de imzalar tamamlandıktan sonra belgeyi e-mail yoluyla karşı kuruma iletebilir ve imza/mühür işlemi karşı kurumca tamamlandıktan sonra taranmış kopya belgeyi teslim edebilir. Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda öğrenim anlaşması değişiklik sayfası belgesi ile akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması, yapılacak her türlü değişiklikte KOÜ Erasmus bölüm koordinatörünün bilgilendirilmesi ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı?

Seçilen öğrenci, Erasmus bölüm koordinatörü ile yurt dışında alacağı derslerin (1 akademik dönem için minimum30 maksimum 40 AKTS) Kocaeli Üniversitesi'nde hangi derslere denk sayılacağını gösteren öğrenim anlaşması belgesini yurt dışına çıkmadan önce hazırlar ve belgenin tüm taraflarca imzalanmasını sağlar. Öğrenim anlaşmasının öğreci gitmeden önce hazırlanması, belgenin karşı kurumda alınacak dersler ve KOÜ’deki karşılıklarını düzgün biçimde gösterecek şekilde hazırlanması öğrencinin tanınma konusunda mağduriyet yaşamaması için önem arz etmektedir. Öğrenim süresince Öğrenim Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olması halinde (değişim başlamasını takip eden 1 ay içerisinde) öğrenim anlaşması değişiklik belgesi ile tekrar düzenlenmeli ve tüm tarafların imzalarına sunulmalıdır.

 

Erasmus'tan tez aşamasında yararlanacak olan Yüksek Lisans/Doktora öğrencisiyim. Bu durumda ders almam gerekli mi?

Yüksek lisans ya da doktora kademesi tez aşamasında programdan faydalanacak öğrenciler misafir olacakları kurumda öncelikle çalıştıkları tez konusu ile ilgili çalışma yapabilecekleri bir akademisyen ile bağlantı kurmalı ve değişimini bu akademisyenin danışmanlığında tamamlamalıdır. Değişim sonunda öğrenci karşı kurumda değişim tarihleri süresince tez çalışması yaptığını (tez konusu da belirtilebilir) gösterir bir belgeyi gittiği kurumdan temin etmeli ve değişim sonunda KOÜ Uluslararası İlişkiler Birimi’ne iletmelidir. Ancak bazı kurumlarda öğrenci çalışma yapabileceği bir akademisyen bulamayabilir ya da gidilen kurum öğrenciye ders alma yükümlülüğü getirebilir. Bu da gidilen kurumun öğrenciye tez çalışması yapıldığını gösterir belgeyi sağlamayacağını anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda öğrencinin gittiği kurumda minimum 15 AKTS’lik ders alması beklenmektedir. Gideceği kurumda tez çalışması yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışmalarını “thesis study” olarak öğrenim anlaşmasına yazmalı ve KOÜde karşılığı olarak yine “thesis study” olarak belirtmelidir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine ara verilebilir mi?

Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda Merkez ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Kayıtlı olduğum her iki bölümün anlaşması ile Erasmus programından yararlanabilir miyim?

Evet. Başvurunuz esnasında “bölümünüz” seçeneğinde hangi anadalı seçtiyseniz bizim kayıtlarımızda o bölümden Erasmus öğrencisi olarak görünürsünüz. Her iki bölümden de başvuru yapmanız halinde dilekçe ile tercih ettiğiniz bölümde Erasmus başarı puanınız 10 puan düşürülür.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Öğrenim anlaşmamda seçeceğim ve tanınma formumda KOÜ’deki derslerimle eşleşecek derslerim hangi bölümden olacak?

ÇAP öğrencileri hangi bölümün anlaşması ile Erasmus’tan yararlanmak üzere başvuru yapmış ise öncelikle o bölümün derslerini kapsayan bir Öğrenim Anlaşması hazırlamalıdırlar. Öğrenci Erasmus için seçildiği bölüm dışındaki dersleri de ilgili bölümün koordinatörünün onay vermesi, karşı kurumda uygun içerikte derslerin bulunması ve kredi sayısına dikkat ederek Erasmus dönemi boyunca misafir olduğu kurumda alabilir (bkz. Aşağıdaki madde). Alamaması halinde, öğrenci bu dersleri değişim dönemi bittikten sonra KOÜ’de alttan alabilir.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisiyim. Erasmus dönemim boyunca her iki bölümümün derslerini de alıp KOÜ’de denk saydırabilir miyim?

ÇAP öğrencileri hangi bölümün anlaşması ile Erasmus’tan yararlanmak üzere başvuru yapmış ise öncelikle o bölümün derslerini kapsayan bir Öğrenim Anlaşması hazırlamalıdırlar. Ancak, öğrencinin gideceği kurumda her iki anadaldan da alabileceği dersler mevcutsa ve öğrencinin (aşırı iş yükü yüklenmeden) bu dersleri alması mümkünse, öğrenci her iki anadaldan da ders alabilir. Bu durumda öğrenci, KOÜ’deki her iki anadalın bölüm koordinatörünün desteği ve imzası ile iki adet (her biri bir bölümdeki dersleri ve KOÜde denk sayılacak dersleri içerecek şekilde) Öğrenim Anlaşmasını hazırlar. Her iki bölümün derslerini kapsayan öğrenim anlaşması ayrı ayrı, her iki bölüm İntibak Komisyonu’nun da imzasına sunulur. Ancak değişim dönemi içerisinde her iki anadala ait tüm derslerin karşılıklarının misafir olunacak kurumda bulunması mümkün olmayabilir.