İkili İşbirliği Anlaşmaları ile Değişim Yapılabilmesi İçin Başvuru Kriterleri

Önemli Not: Kocaeli Üniversitesi'ne yapılacak başvurular için aşağıdaki kriterler geçerlidir. Ancak başvurmak istediğiniz üniversitenin kabul kriterleri farklılık gösterebilir. Bunun için karşı kurumla yapılan anlaşma metni ve karşı kurum web sayfası ve/veya karşı kurum kontak kişisinden gerekli bilgiler edinilebilir.

 

Kocaeli Üniversitesi'ne Yapılacak Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler

 

Öğrenci başvurusu:

 

İstenilen belgeler:
1- Başvuru Formu
2- Transkript belgesi (güncel ve İngilizce)
3- Geçerli Dil Belgesi/Belgeleri (min: 500 PBT Toefl)
4- Motivasyon Mektubu (neden başvurduğunu ve hedeflerini açıklayan)
5- 2 adet Akademik Referans ve Referans Sahibinin İletişim Bilgileri
6- Gideceği Bölümün Kurs Katalogu
7- 3 adet fotoğraf

 

Başvuru Yol Haritası:
Öğrenci başvurusunu Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edecektir.
Uluslararası İlişkiler Birimi yazılı olarak Bölümüne söz konusu değişim için görüşlerini bildirmelerini ister. Cevap olumlu ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı da eklenerek bildirilmesi talep edilir. 
Cevap olumsuz ise başvuru karşı kuruma bildirilmeden reddedilir.
Cevap olumlu ise ;Karşı Kuruma öğrencinin başvurusu bildirilecek ve karşı kurumdan gelen yanıt da Bölümüne ve öğrenciye bildirilecek. 

 

Personel başvurusu:

 

İstenilen belgeler:
1- Başvuru Formu
2- İş Planı
3- Geçerli Dil Belgesi/Belgeleri (min: 500 PBT Toefl)

 

Başvuru Yol Haritası:
Personel başvurusunu Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edecektir.
Uluslararası İlişkiler Birimi yazılı olarak Bölümüne söz konusu değişim için görüşlerini bildirmelerini ister. Cevap olumlu ise Fakülte Yönetim Kurulu kararı da eklenerek bildirilmesi talep edilir. 
Cevap olumsuz ise başvuru karşı kuruma bildirilmeden reddedilir.
Cevap olumlu ise ;Karşı Kuruma personelin başvurusu bildirilecek ve karşı kurumdan gelen yanıt da Bölümüne ve personele bildirilecek.Açıklama Dosya
Ek2 Öğrenci Başvuru Formu
Ek2 Personel Başvuru Formu
Öğretim Programı - İş Planı