İletişim

İletişim Formu

Uluslararası İlişkiler Birimi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30, 41380 Kocaeli

intoffice@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 43-44

KİŞİLER

Prof.Dr. Ahmet Küçük


Rektör Yardımcısı

Doğan Yüksel

international@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 62


Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü 
ERASMUS+ Gelen Öğrenci

Tuba Akman

tubaerskou@gmail.com

+90(262) 303 38 42


ERASMUS+ Öğrenim Giden Öğrenci
ERASMUS+ Avrupa Ülkeleri İkili Anlaşma
ERASMUS+ Ortak Ülke İkili Anlaşma
İkili Protokol

Hande Uyanık

handeerskou@gmail.com

+90(262) 303 46 08


ERASMUS+ (Staj) Giden Öğrenci
ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci

Sevilcan Birnur Özcan

sevilcanerskou@gmail.com

+90(262) 303 38 47


ERASMUS+ Giden-Gelen Personel
ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci

Deniz Çıkılı

denizerskou@gmail.com

+90(262) 303 38 89


ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci

Günay Aslan Özdemir

gunayerskou@gmail.com

+90(262) 303 38 48


ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci

Ferah Küçükkahyaoğlu

feraherskou@gmail.com

+90(262) 303 38 96


ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci 
YÖS

Refahat Yalçın Öztaş

refahaterskou@gmail.com

+90(262) 303 38 95


ERASMUS+ (Öğrenim) Giden Öğrenci 
YÖS

Mahmut Mert

mmert@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 44


Muhasebe

Yasemin Tokgöz

yasemin.tokgoz@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 43


İdari Personel