İletişim

İletişim Formu

Uluslararası İlişkiler Birimi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30, 41380 Kocaeli

intoffice@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 42-43-44-48-95-96

KİŞİLER

Banu İNAN - KARAGÜL

international@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 44


Uluslararası İlişkiler Birimi Kurum Koordinatörü  

Tuba Alkanat Akman

tubaerskou@gmail.com

0 (262) 303 3842


Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı

 

Deniz Çıkılı

denizerskou@gmail.com

0 (262) 303 3895


Erasmus Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci

Erasmus Staj Hareketliliği

Günay Aslan

gunayerskou@gmail.com

0 (262) 303 3848


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci

Sevilcan Birnur Özcan

sevilcanerskou@gmail.com

0 (262) 303 3848


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci

Kurumlararası Anlaşmalar

Yasemin TOKGÖZ

yaseminerskou@gmail.com

0 (262) 303 3843


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci

İdari İşler

Mahmut MERT

mmertkou@gmail.com

0 (262) 303 3844


Muhasebe

Oral SAVAŞ

oralerskou@gmail.com


Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci