Not Dönüşüm Tabloları

Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu

Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu

Katsayı

Not Aralığı

Derece

A

AA

4,00

90-100

Mükemmel

B

BA

3,50

85-89

Pekiyi

C

BB

3,00

80-84

İyi

D

CB

2,50

75-79

Başarılı

E

CC

2,00

65-74

Yeterli

FX*

DC

1,50

58-64

Başarısız

FX*

DD

1,00

50-57

Başarısız

F*

FD

0,50

40-49

Başarısız

F*

FF

0,00

39 ve Altı

Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.

 

Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu

Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu

Katsayı

Not Aralığı

Derece

A

AA

4,00

90-100

Mükemmel

B

AA

4,00

90-100

Pekiyi

C

BA

3,50

85-89

İyi

D

BA

3,50

85-89

Başarılı

E

BB

3,00

80-84

Yeterli

FX*

CB

2,50

75-79

Başarısız

FX*

CC

2,00

65-74

Başarısız

F*

DC

1,50

58-64

Başarısız

F*

DD

1,00

50-57

Başarısız

F*

FD

0,50

40-49

Başarısız

F*

FF

0,00

39 ve Altı

Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.

 

Kocaeli Üniversitesi Doktora Düzeyi Erasmus Öğrencileri İçin Not Dönüşüm Tablosu

AKTS Notu

Kocaeli Üniversitesi
Harf Notu

Katsayı

Not Aralığı

Derece

A

AA

4,00

90-100

Mükemmel

B

AA

4,00

90-100

Pekiyi

C

BA

3,50

85-89

İyi

D

BA

3,50

85-89

Başarılı

E

BB

3,00

80-84

Yeterli

FX*

CB

2,50

75-79

Başarısız

F*

CC

2,00

65-74

Başarısız

F*

DC

1,50

58-64

Başarısız

F*

DD

1,00

50-57

Başarısız

F*

FD

0,50

40-49

Başarısız

F*

FF

0,00

39 ve Altı

Başarısız

* Bu notlar için Kocaeli Üniversitesi not dönüşümünde en yüksek harf notu ve sayısal not esas alınır.

FX Öğrencinin yarıyıl ortalamasına göre Kocaeli Üniversitesi'nde karşılığı "Koşullu Başarılı" olarak kabul edilir.