Öğrenim Hareketliliği Belgeler

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Değişiklik Sayfası : Öğrenim anlaşması öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri gösteren belgedir.
Bu belgenin, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce öğrenci, ev sahibi kurum ve misafir olunacak kurum tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Öğrenci değişim öncesinde tüm taraflarca imzalı orijinal ya da kopya belgeyi birime teslim etmek zorundadır. Öğrencinin yurt dışına çıktıktan sonra ders değiştirmesi halinde (eğitimin başlangıcını takiben 1 ay içerisinde) öğrenim anlaşması değişiklik sayfasını çıkarılan ya da eklenen dersleri açıkça gösterecek biçimde doldurması ve yine tüm taraflarca imzalandıktan sonra birime orijinal ya da kopya nüshanın teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme Örneği : Bu belge öğrenci ile ev sahibi kurum arasında imzalanır. Öğrencinin, vizesini aldıktan sonra belgenin düzenlenmesi ve imzalanması için birimimizi ziyaret etmesi gerekmektedir.

Katılım Sertifikası (Certificate of attendance) : Bu belge misafir olunan kurum tarafından doldurulucak olup öğrencinin değişim süresini teyit eden ve öğrencinin değişim sonunda hak ettiği toplam hibenin hesaplanmasını sağlayan belgedir. Öğrencinin toplamda hak ettiği hibe hesabına göre değişim öncesi yatırılan hibe sonrası kalan tutar öğrencinin hesabına aktarılır.

Öğrenci Faaliyet Raporu Formu : Bu belge öğrencinin dönüşünde değişimle ilgili düşüncelerini yansıttığı ve birimimize teslim edilmesi gereken bir geri bildirim formudur.

Transkript (Transcript of Records) : Bu belge öğrencilerin misafir olduğu kurumda aldıkları derslerin not dökümüdür. Öğrencinin dönüşünde bu belgenin orijinalini birimimize ve bir kopyasını da bölüm/fakülte koordinatörüne denklik işlemlerinin başlatılabilmesi için teslim etmesi gerekmektedir.

 

Dosyayı açmak için Dosya kısmındaki logoya tıklayınız. 

 

Açıklama Dosya
Erasmus+ Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
Erasmus+ Öğrenim Anlaşması Değişiklik Sayfası (LA Changes)
Sözleşme Örneği
Katılım Sertifikası (Certificate of attendance)
Öğrenci Faaliyet Raporu Formu
Transkript (Transcript of Records)
Not Dönüştürme Çizelgesi
Failure Form
Feragat Dilekçesi
Erasmus+ Dönem Uzatma Yazısı Örneği
Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Öğrenciler için Tez Çalışması Yazısı
Kurumlararası Anlaşma Matbuu Formu
Anlaşmalı Kuruma Öğrenci Bildirimi için Örnek Yazı
Erasmus Kurumlararası Anlaşmasının Uzatılması için Örnek Yazı