Staj Hareketliliği Belgeler

"Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı)" belgesi iki çeşittir.

Öğrencilerin bireysel yapacakları anlaşma için "Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı - Bireysel)" belgesi,

bölümlerin kurumlarla yapacağı ortak anlaşmalar için ise "Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı - Ortak)" belgesi kullanılmalıdır.

Bazı belgeler dönemlere göre değişmektedir, lütfen dahil olduğunuz döneme ait belgeyi kullanınız.

 

Açıklama Dosya
Tanınma Belgesi
University Confirmation (Üniversitemizin Onayı)
Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı - Bireysel)
Company Confirmation (Karşı Kurum Onayı - Ortak)
Certificate of Attandance (Katılım Sertifikası)
Learning Agreement for Traineeships
Feragat Dilekçesi
Dönem Uzatma Örnek Kurum Onay Formu
Staj Hareketliliği Kabul Mektubu Örneği