Contact

Contact Form

Address: Uluslararası İlişkiler Birimi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30, 41380 Kocaeli

E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr

Phone: +90(262) 303 38 43-44

Staff

Banu İNAN - KARAGÜL

international@kocaeli.edu.tr

+90(262) 303 38 44


Tuba Alkanat Akman

tubaerskou@gmail.com

0 (262) 303 3842


Deniz Çıkılı

denizerskou@gmail.com

0 (262) 303 3895


Günay Aslan Özdemir

gunayerskou@gmail.com

0 (262) 303 3848


Sevilcan Birnur Özcan

sevilcanerskou@gmail.com

0 (262) 303 3848


Ferah KÜÇÜKKAHYAOĞLU

feraherskou@gmail.com

0 (262) 303 3896


Yasemin TOKGÖZ

yasemin.tokgoz@kocaeli.edu.tr

0 (262) 303 3843


Mahmut MERT

mmertkou@gmail.com

0 (262) 303 3844