Kocaeli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi
 

Kwansei Gakuin University

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE KWANSEI GAKUIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER


Kocaeli’de Türk-Japon Dostluğu’nun Gelişim Sürecinin Kısa Öyküsü


Japonya, 17 Ağustos Depremi sonrası kentimize yardımda bulunmaya çalışan ülkeler arasında benzer acıları ve yıkımı defalarca yaşamış bir ülke olarak ortaya çıkmış, özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki olağanüstü çabalarıyla kentimize yaptığı yardımların boyutunu genişletmişti.


İzmit Değirmendere Ahşap Heykel Sempozyumu’nun katılımcılardan olan Japon sanatçılar, 17 Ağustos'tan sonra da bu kente katkılarını sürdürerek Değirmendere ve İzmit için daha kalıcı projeler gerçekleştirmeye başlamışlardı. Bu projelerden en kapsamlısı ise Ruhun Gıdası 2002 resim ve heykel sergileriydi. İlki, 2001 Temmuz ayında Değirmendere Belediyesine ait Belde Sanat evinde 11 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen bu sergi 2002 yılında 52 sanatçının katılımıyla ve toplam 62 yapıtla daha kapsamlı bir hale getirilmişti. 12 heykel, 50 resimden oluşan yapıtlar İzmit'te 30 Eylül 2002 tarihine kadar sergilenmişti. Yapıtların aynı yıl Ankara'da ve Ocak-Şubat 2003'te İstanbul'da sergilenmesi ile proje sona ermişti. Sergi turnesi bittikten sonra, tüm yapıtlar AICAT'ın çağrısıyla Japon sanatçılar tarafından Değirmendere Belediyesine bağışlandı. Koleksiyonun, 17 Ağustos depreminde yıkılan hizmet binasının arsasında o yıllarda yapımı devam eden Güzel Sanatlar Müze-Galerisi’nde sürekli olarak sergilenmesi planlanmıştı. Ancak bu hedef gerçekleştirilemedi. Ta ki Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin girişimleriyle, çağdaş mimarlığın özel örneklerinden birine sahip üniversitemizin kütüphanesinde "Ruhun Gıdası Koleksiyonu" adıyla sergileninceye kadar... Çağdaş Japon sanatının önemli bir kesitini oluşturan bu değerli koleksiyon 25 Haziran 2008’de Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU, Değirmendere Belediye Başkanı Hasan ÖZER ve Kobe depreminden sonra afetzedelere destek vermek ve gönüllü afet eğitimi sağlamak amacıyla kurulan, merkezi Tokyo'da bulunan aynı zamanda Ruhun Gıdası Projesini hayata geçiren AICAT’ın İkinci Başkanı Yoshıkazu NAKAHAMA tarafından imzalanan protokol gereğince üniversitemize kazandırıldı. 2007’de Kocaeli Üniversitesi’nin önceki Rektörü Merhum Prof. Dr. Baki KOMSUOGLU tarafından başlatılan müzeleşme sürecinde Kocaeli’nin jeolojik ve arkeolojik geçmişine, endüstriyel tarihine ve Kocaeli Üniversite’sinin kuruluş aşamalarına ışık tutan bölümlerden oluşan Kocaeli Üniversitesi Kuruluş Müzesi’ne, içlerinde Ruhun Gıdası Koleksiyonunun da bulunduğu 98 parçadan oluşan modern sanat koleksiyonunun da eklenmesiyle bir sanat bölümü de kazandırılmış oldu. Bu önemli gelişmede Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çabaları şüphesiz önemli rol oynamıştır.


Kocaeli’de Türk-Japon dayanışmasının ortaya çıkış sürecinde en önemli etkenlerden biri de Türk-Japon Heykeltraşlar Derneği aracılığıyla Türk ve Japon heykel sanatçılarının yapıtlarını, Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu ile ülke sınırları dışında da tanınan bir belde haline gelen Değirmendere’ye bağışlamalarıydı. 17 Ağustos’tan sonra Japonya’nın Kobe kentiyle özdeşleştirilen beldede insani yardımların dışında, bir müze inşası da planlanmıştı. Bağışlanan toplam 18 yapıtın, müzenin yapımı süresince Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi fuayesinde sergilenmesine karar verilmişti. Ancak, müzenin tamamlanmasının üzerinden yıllar geçmesine karşın eserler bağışlandıkları mekana yerleştirilemedi; Süleyman Demirel Kültür Merkezi fuayesinde her türlü müdahaleye açık biçimde sergilenmeye devam edildi. Bu süre zarfında bazı eserler hasar gördü; bazı eserler de ne yazık ki kayboldu. Kentimize ayrıcalık kazandıran bu 18 eserin ilk etapta 9 tanesine ulaşılabildi; ısrarlı aramalar sonucunda ise bu sayı ancak 13’e çıkarılabildi. Uzun süren çabaların ardından Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanlarının tamirini gerçekleştirdiği bu yapıtlar, Mart 2009’da Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi’nde Baki Komsuoğlu Müzesi ve Sanat Galerisinde Çağdaş Yapıt Yeni Arkeoloji başlığı altında sergilendi. Söz konusu yapıtlar çağdaş Türk ve Japon heykel sanatının en önemli örnekleri olarak değerlendirilebilir.


Etkinliği Düzenleyen Kurumlar


2010 Türk-Japon yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikler Kocaeli Üniversitesi ile Kwansei Gakuin Üniversitesi tarafından organize edilmiştir. Türkiye&Japonya Öğrenci Kültürel Etkileşim Programı’nın ilk buluşması 2-11 Mart 2010 tarihleri arasında Hereke’de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Borusan Yerleşkesi’nde yapılmıştır. İkinci Öğrenci Kültürel Etkileşim Programı ise “Kocaeli’nden Nishinomiya’ya Çağdaş Türk Sanatı Yansımaları” başlığı altında 10-20 Eylül tarihleri arasında Japonya’nın Nishinomiya kentinde Kwansei Gakuin Üniversitesi’nin Uegahara Kampüsün’de gerçekleştirilmiştir.


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kwansei Gakuin Üniversitesi İşbirliği


1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli’de, AICAT, Türk Japon Heykeltraşlar Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çabalarıyla başlatılan Türk Japon dayanışması, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kwansei Gakuin Üniversitesi’nin ortaklığıyla gelişimini sürdürüyor.


Bu ortaklığın ilk adımı olarak, iki üniversitenin katılımıyla 7 Ocak 2010’da Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşke'sinde Japonya'nın simgelerinden biri olan kiraz ağaçları (sakura) dikme töreni yapıldı. Etkinlikten sonra Japon heyet Hereke'de bulunan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Borusan Yerleşkesi’ne geçti. Sanatçı Manika Nagare burada öğrencilere workshop ve sunum yaptı. 4 gün boyunca bir dizi etkinliğe katılan Japon grup Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinin ardından tüm öğrencilerin katılımı ile geleneksel Kami-shibai uygulaması gerçekleştirdi. İki Üniversite arasında dostluk köprülerinin kurulması için atılan bu ilk adımdan kısa bir süre sonra Japonya’dan gelen daha kalabalık bir toplulukla, Hereke’de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Borusan Yerleşkesi’nde Türk öğrencilerle birlikte bir hafta süren kültürel bir etkinlik programı daha gerçekleştirildi.


Etkinliklerin Amacı


Sanatçı, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal uyaranlarından beslenen, bunları çalışmalarına doğrudan ya da dolaylı olarak dâhil eden, yaklaşımlarıyla bir anlamda, bu günü geleceğe taşıyan, bilgi aktarıcılarıdır. Dolayısıyla sanat yapıtları haz alınan estetik nesneler olmanın ötesinde bilgi aktarımının gerçekleştiği nesneler/olgular olarak değerlendirilebilir. Türkiye’den bir başka coğrafyaya, Japonya’ya taşınacak olan yapıtların, Çağdaş Türk sanatı, Türkiye ve Türk Kültürü’ne ilişkin bilginin Japon halkına, özellikle de geleceği kuracak olan Japon gençlerine aktarılmasına katkı vereceği umulmaktadır.


Kocaeli Üniversitesi ve Japonya Kwansei Gakuin Üniversitesi arasında başlatılan bu Türk&Japon kültürel işbirliği öncelikle sanatın farklı kültürlerden insanları bir araya getiren, birleştiren uluslararası bir dil olduğu düşüncesinden hareketle, kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrenciler arasındaki diyalogu arttırarak iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, başka bir kültürün yakından tanınması ve böylelikle de bireyin kendi kültürünün de farkında olması hedeflenmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bir anlamda yaratıcılıklarının gelişmesine, diğer anlamda ise kültürel farklılıkları önemseyerek ötekinin yaşam hakkına saygı duymasına ve böylelikle dünyaya daha barışçıl bir pencereden bakmalarına yardımcı olacaktır. Tüm bu çalışmalarla sadece öğrencilerimizin değil, projelerin gerçekleştirildiği yerlerdeki tüm projelere seyirci ve zaman zaman aktif olarak katılan bölge halkının sanatsal duyarlılığını artırarak gelecek kuşaklar için daha yaşanılabilir bir ortam hazırlamak diğer amaçlarımız arasındadır.


Türkiye & Japonya Öğrenci Kültürel Etkileşim Programı”nın İlk Etabı Nasıl Geçti?


Etkinlikler 2 Mart Salı günü Japonya’dan 17 kişilik ziyaretçi grubunun Hereke’ye gelerek, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle tanışmasıyla başladı. 9 Mart 2010 tarihine kadar süren bu sanatsal/kültürel etkinlikler “Türkiye & Japonya Öğrenci Kültürel Etkileşim Programı”nın ilk etabıydı. Bu süreçte öğrencilerin aktif katılımlarıyla görsel sanatlardan dans ve müziğe kadar birçok sanat disiplinini içinde barındıran sergi, atölye çalışması ve gösteri hayata geçirildi. Geleneksel Türk ve Japon sanatlarından örnekleri de içinde barındıran bu etkinlikler, iki kültür arasındaki benzerlikler ve farklılıkları konu alan, kültürlerarası etkileşimi destekleyen bir düşünce çerçevesinde ele alındı.


2-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen projeler sonucunda, Japonya’nın geleneksel öykü anlatma sanatı Kami-shibai tekniği kullanılarak yapılan gösterilerde iki halk arasındaki dayanışmayı konu alan hikâyeler anlatıldı. İki ülkenin sembollerinin mumlar yakılarak tasvir edildiği “Candle Night” projesiyle hem acı anılar hem de mutlu hatıraların canlandırılması sağlanarak iki kültür arasında mesafe ne kadar uzak olursa olsun ortak paydalarda buluşulması sağlandı.


Mizuebru


Kocaeli Üniversitesi ve Kwansai Gakuin Üniversitesi arasında gerçekleşen kültürel etkileşim programı dâhilinde yapılan ''Miziebru'' Projesi, geleneksel Türk el sanatlarından olan ''Ebru'' sanatının, ''Stencil'' olarak adlandırılan maskeleme yönteminin sprey boya ile kâğıt üzerine aktarılması fikri üzerinden ortaya çıktı ve geliştirildi. Öncelikle Rukiye Yayman önderliğinde Japon öğrencilere Ebru sanatının tasavvuf müziği eşliğinde teknikleri ve kuralları öğretildi. Birçok farklı teknik gösteriminden sonra, Japon öğrencilerin gözlemledikleri ve uygulayabilecekleri teknikleri seçerek, içlerinden geldiği gibi serbest çalışmalar yapılması istenildi. Atölye’nin ilk üretimlerini Satako Matsubara ve Naoya Saito gerçekleştirdi. Akabinde atölye çalışma grubunun diğer üyeleri tarafından da en az birer çalışma üretildi. Diğer proje öğrencilerinin de atölye ziyaretleri sırasında dikkatlerini çeken Ebru çalışmaları, isteyen her öğrencinin kendi ebru çalışmasını yapmasıyla sona erdi ve kurutma işlemi için beklemeye alındı. Ebru çalışmaları bitirildikten sonra, Tüm Japon misafirlerin en keyifli anlarında portreleri çekildi. Bu fotoğraflar Beyazıt Kaan Uçak tarafından bilgisayar ortamına aktarılıp, stencil'a uygun olarak lekesel biçimde dönüştürüldü. Bu işlem süresinde, Japon öğrencilerle Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Merkezi’ne gidildi. Baskı sistemleri tanıtıldıktan sonra lekesel portreler A3 çıktı haline getirildi. Atölyeye dönüldüğünde tüm proje çalışanları Rukiye Yayman, Beyazıt Kaan Uçak, Koray Timur, Burak Ersöz, Satako Matsubara ve Naoya Saito tarafından tüm çıktılar siyah bölgeleri kesilerek maske haline getirildi. Maskeler kuruyan Ebru kâğıtları üzerlerine yapıştırılarak sprey boyama işlemine geçildi ve kurumaya bırakıldı. Kuruma bittikten sonra maskeler çıkarıldı. Çıkan sonuç heyecan vericiydi. Japon öğrencilerin kendi isimlerini Japon alfabesi ile çalışmaların altına yazması istenildi. Tüm Japon grubun isimleri çalışmaların altına kaligrafi tekniğiyle yazıldı. Sergileme günü yapılan 16 çalışma sergi alanına götürüldü. Sergiden önce Arş. Gör. M. Çağatay Göktan'ın çektiği, proje sürecinin tamamını konu alan fotoğraflardan hazırladığı sürpriz sunum ile sergi eğlenceli bir hal aldı. Tüm öğrencilerin heyecanlı katılımıyla sergi gösterime açıldı.


Tarihsel Karşılaştırma-Kami-shibai


Bir tür Japon hikâye anlatım sanatı olan Kami-shibai, bir hikâyenin resimlenerek ifade edilmesi olarak özetlenebilir.


Kamishibai I:
“Vladivostok’tan Erzurum’a”: Bir Türk gencinin 1. Dünya Savaşı sırasında esir alınarak Rusya’da bir toplama kampında uzun yıllar kaldıktan sonra Japonlar tarafından Türkiye’ye geri dönüş hikâyesidir.


Kamishibai II:
“Tarihsel süreçte Japonya ve Türkiye”: Türkiye ve Japonya’nın tarihindeki önemli olaylardan bazıları Türk ve Japon öğrenciler tarafından seçildi. Biri Türk biri Japon iki karakterin Japonya ve Türkiye’deki tarihsel süreçte dolaşarak izleyiciye hikâyeyi anlatması türünde bir kami-shibai gösterisi yapıldı. Bu hikâyede, ilk tanıştıklarında anlaşamayan iki karakter yaratılarak kendi kültürlerini karşı tarafa aktarmaları, tanıtmaları ve kültürlerarası bir etkileşim sağlanması yoluyla birbirlerini daha iyi anlamaları amaçlandı. Bu iki karakter tarihte bir yolculuğa çıktılar ve Japonya ile Türkiye arasında mekik dokudular. Sırasıyla İmparatorluk Dönemi’ne, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, Samuraylar Dönemi’ne, İstanbul’un fethine, Japonya’nın modernleşmeye başladığı Meiji Dönemi’ne, Cumhuriyet’in ilanına ve son olarak da Kobe Depremi ile Marmara Depremi’ne şahit oldular. Bu proje ile, gerek bu anlatılan hikâyedeki karakterler için geçerli olsun, gerek projeyi gerçekleştiren öğrenciler için geçerli olsun, Türkiye ile Japonya’nın farklı kültürleri olduğu gibi ortak noktaları, acıları ve duyguları olduğunu görüldü.


Proje Grubu: Ayumi Kunimasa Doğanay Kadayıfçı, Emirhan Eren, Shizuka Nakamura, Seslendirmede görev alanlar: Ceren Yılmaz ve Naoya Saito.


Candle Night


Türkiye ‘de yaşanan 17 Ağustos 1999 depreminin ardından çok uzaklarda yaşayan Japon halkının ilgi ve desteğiyle birlikte Türk halkı uzak-yakın kavramlarını bir kez daha düşündü.


Uzun yıllar Kocaeli’nin Değirmendere beldesinde gerçekleştirilen Ahşap Heykel Sempozyumu, yerel yönetim tarafından çeşitli nedenler gösterilerek ilk başta etkisi azaltılmış daha sonra da tamamıyla sonlandırılmıştır. Bu bağlamda Değirmendere’de yaşayan bir güzel sanatlar fakültesi öğrencisi olan Hüseyin Ceylan sempozyum katılımcısı olan Japon sanatçılara bir saygı duruşu olacağını düşündüğü bir ahşap heykel tasarladı. Bu heykel Japon sanatçılara bir saygı duruşu niteliğinin yanı sıra 17 Ocak 1995 Kobe Depremi ve 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatlarını kaybeden insanlar anısına Türk ve Japon öğrenciler tarafından yapıldı.


Japon öğrencilerle birlikte marangozdan alınan ahşap kütle, heykel bölümünün ahşap yontu atölyesine getirildi. Kütle üzerine çizilen heykel formu, ahşap yontma aletleriyle yontularak istenilen forma getirildi ve etkinliğin gerçekleştirildiği yere taşındı. Her iki kültüründe hem ortak hem de ayrı öğelerini üzerinde barındırması projenin amaçlarından birisiydi. Dolayısıyla heykel Japon kültüründe önemli olduğu kadar, Türk folklorunda da önemli bir öğe olan mumlara ev sahipliği yaptı.


Bütün projelerin gösterimleri yapıldıktan sonra, önceden hazırlanmış yaklaşık 360 adet mum 2010 Türkiye’de Japon Yılı Logosunu temsilen heykelin etrafına bütün katılımcılar tarafından dizildi. Japon kültürü gereği mumlar, yakılan bir mum ile tek tek yakıldı. O gün meydana gelen Elazığ depreminde ve daha önce yaşanan birçok deprem felaketinde, insanlık ayıbı olarak tarihe geçen Hiroşima ve Nagazaki felaketlerinde hayatlarını kaybeden insanlar Japon geleneklerine göre anıldı. Hemen ardından, kararlaştırılan üç İngilizce parça (Imagine- John Lennon; Let It Be-Beatles; Wish You Were Here-Pink Floyd) tüm katılımcılarla birlikte seslendirildi ve proje barış mesajlarıyla sonlandırıldı.


“Sıra projelerin sunulmasında. Her ekibin yoğun çabalar sonucu oluşturduğu eserlerin, gösterilerin birbiriyle, katılımcıyla paylaşılmasında. Ama koşuşturmaca son hız devam ediyor. Bir haftalık emeğin bir son dakika aksiliğiyle heba olması söz konusu olabilir. Ekipler o kadar titiz çalışıyorlar ki her şey saat gibi işliyor. Japon dostlarımız sayesinde olsa gerek, ben de dahil bir çok arkadaşım ellerinde not defterleri her şeyi kontrol ediyorlar. Aslında çok da alışık olmadığım bir durum bu. Başlarda garipsemiştim. Ne zaman bir Japon arkadaşıma baksam bir şeyler not ediyordu. İşin güzel taraflarından biri de bu olsa gerek; biz de artık biraz daha planlı çalışmaya başlamıştık. Önceki günlerde ekiplerin tamamıyla yapılan toplantıda bizim projemizin kapanış projesi olmasına karar verdik. Bunu istememizin sebebi hep birlikte heykelin etrafında toplanılması için herkesin işinin bitmiş olması şartıydı.” (Hüseyin Ceylan)


Proje Grubu: Aya KAGEYAMA (Fransız Dili ve Edebiyatı), Burak YELMAN (Fotoğraf), Hüseyin CEYLAN (Heykel), Özgür Mehmet SAKALLI (Heykel), Takana MUROOKA (Uluslararası ilişkiler ve Politika), Uğur ERCAN (Fotoğraf), Yağız ERDOĞAN (Müzik)


Karagöz Yapımı ve Gösterimi


Bu projede, Türk öğrenciler, Japon öğrencilerle birlikte Geleneksel Türk Tiyatrosunun gölge oyunu dalından geleneksel üslupta Karagöz yapım atölyesi ve Kar-ı Kadim ile modernin birleşmesiyle ortaya çıkan Karagöz gölge oyununun gösterisini yaptı. Bu etkinliği Kocaeli Üniversitesi Kukla Klübü (KOUKLA) gerçekleştirdi. Birlikte Karagöz, Hacivat ve çeşitli karakterlerden oluşan tasvirler yapıldı. Oyunun gösteriminde de yine Japon ve Türk öğrenciler birlikte görev aldı. Özellikle sürpriz amaçlı iki Japon öğrencinin önceden hazırlanan tasvirlerinin gölge oyununda Karagöz ve Hacivat ile karşı karşıya getirilmesi büyük bir ilgi ve heyecan yarattı. Böylelikle gölge oyununda bir araya getirilen tasvirlerle birlikte Türk & Japon dostluğu bir kez daha görselleştirildi ve bu iki kültürü bir birine daha da yakınlaştırdı.


Proje Grubu: Ata Camuz, Asako Hamano, Emine Bilgin, Haruka Sogabe, Umut Kılıç, Onur Candan, Utku Özcan, Yeliz Çalışkan, Tunca Apaçlı, Rabia Çakır, Çağla Doğan, Umutcan Aslan.


Proje 99


Bu projede deprem başlığı altında yapılan sunumda iki ülkenin de maruz kaldığı ve çok sayıda maddi manevi kayıplar verdiği Japonya’yı derinden etkileyen 1995 Kobe Depremi ve Türkiye’de büyük hasarlara yol açan 1999 Marmara Depremi ele alınmıştır.


Sevgililerini depremde kaybeden farklı kültürlere ait iki gencin tesadüfi birlikteliklerinin öyküsünün canlandırıldığı bir stop-motion ile başlayan “Proje 99”, deprem görüntülerinin arkasından özel olarak tasarlanmış sahnede ikişer kişilik lyric dans gösterileri ile son bulur.


Türk-Japon karma 12 kişilik bir ekip oluşturuldu. Yaşanan acılar ilk olarak Türkiye tarafından ele alındı ve bunun için toplamda 1920 fotoğraftan oluşan bir stop motion gösterisi hazırlandı. Daha sonra yine Türk öğrenciler ile stop motion gösterisine ek olarak bir dans gösterisi tasarlandı ve müzik bölümünden diğer katılımcılarla birlikte dans koreografisinin müzikleri hazırlandı. Aynı işlemler Kwansei Gakuin Üniversitesi öğrencileri tarafından 2407 adet fotoğraf kullanılarak Japonya bakış açısı da dans gösterisiyle birleştirildi. Bu iki stop motion ve dans gösterilerinin arasına 1999 yılına ait deprem görüntüleri eklendi ve video sonunda iki hikayenin kahramanlarını bir noktada birleştirdi.


“Buradaki amacımız hangi ülke hangi ırk olursa olsun çekilen acının boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermek ve ortak bir nokta yakalamaktı.” B. Kaan Uçak


Proje Grubu: Ryo Ogino, Akemi Ashida, B.Kaan Uçak, Cenk Altun, Koray Timur, İbrahim Öztekin, Gözde Cıgacı, Uğur Ercan, Rukiye Yayman, Ceren Yılmaz, Hakan Özdalı, Ceyda Sümer.


Japon Balıkçısı ve Kız Çocuğu


Kwansei Gakuin Üniversitesi öğrencileriyle ortak hazırladığımız Japon Balıkçısı adlı proje Hiroşima’ya atılan atom bombasının insanlar üzerindeki etkisini vurgulamak amacıyla hazırlandı. Nazım Hikmet’in Japon Balıkçısı ve Kız Çocuğu şiiri Türkçe ve Japonca okundu; Japonya’ya atılan atom bombası görüntülerinden oluşan sunumun gösterimi yapıldı. Japon ve Türk öğrencilerinin ortaklaşa hazırladıkları barış ve her iki kültüre ait sembollerinin yer aldığı 4 adet kolaj çalışması sergilendi.


Proje Grubu: Nuran Doğan, Kayoko Tadamura, Merve Deniz, Shintaro Takehara, Murat Akçay.


Kültürel Göstergeler


Kolaj Çalışması: Fakültenin bahçesine asılan büyük boyutlu tuval bezinin üzerine yapılan çalışmada, Türk ve Japonlara ait kültürel simgeler Japonların gözünden Türkler, Türklerin gözünden Japonlar düşüncesinden yola çıkılarak boyama ve kolaj yoluyla ortak bir çalışma gerçekleştirildi.


Proje Grubu: Ali Özgür, Dilara Özgül ve diğer tüm Türk&Japon öğrenciler.


Projeler Dışında Gerçekleştirilen Diğer Aktiviteler…


Kocaeli, Seka Park’taki Mevlevi Evi’nin ziyaret edilmesi ve araçla Seka Park’ın gezilmesi.
Bir Türk evinin ziyareti (Korukoğlu Ailesi).
Geleneksel Yemek ve Alışveriş.
Kocaeli Universitesi, Baki Komsuoglu Müzesi ziyareti.


TÜRKİYE&JAPONYA ÖĞRENCİ KÜLTÜREL ETKİLEŞİM PROGRAMI’NIN İKİNCİ ETABI NASIL GEÇTİ?


Kocaeli’nden Nishinomiya’ya Çağdaş Türk Sanatı Yansımaları


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kwansei Gakuin Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu etkinlikler kapsamında, “Kocaeli’nden Nishinomiya’ya Çağdaş Türk Sanatı Yansımaları” başlığı altında bir öğretim elemanları sergisi, iki seminer, bir fotoğraf gösterisi ve iki kültürün öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları yapılmıştır.


Atölye Çalışması: “Kanatlarımda Umut”


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak, Türkiye-Japonya Öğrenci Kültürel Etkileşim Programının ikinci etabında, 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında Japonya Nishinomiya’da gerçekleştirilmiş olan “Kanatlarımda Umut” projesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’da yaşanmış olan bir hikâyeden, Sadako Sasaki’den etkilenilerek Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden; İbrahim Öztekin (Fotoğraf), Beyazıt Kaan Uçak (Grafik) ve Rukiye Yayman (Grafik) tarafından projelendirilmiştir.


Bölüm I:
Sadako Sasaki ve Kanatlarımda Umut Projesi: Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu


Konusu Japonya'da 1943'ten 1955'e kadar yaşamış olan küçük bir kızın gerçek hayat hikâyesine dayanmaktadır.


II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hava Kuvvetleri tarafından Hiroşima'ya atom bombası atıldığında Sadako Sasaki iki yaşındaydı. Atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu Sadako Sasaki on yıl sonra "Atom Bombası Hastalığı" olarak da bilinen Lösemi'ye yakalandı. Sadako'nun gösterdiği cesaret, onu Japon çocuklarının gözünde kahraman yaptı ve bu kahramanlık 1977 yılında çocuk kitapları yazarı Eleanor Coerr tarafından “Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu” adıyla kitap haline getirildi.


Kâğıttan bin turna kuşu efsanesi der ki: Bir insan kâğıttan 1000 adet turna kuşu yaparsa, bunu gören tanrılar bu kişinin bir dileğini yerine getireceklerdir.


Bunu bilen Sadako, hastalığını cesaretle karşılayıp, kâğıt turnaları katlamaya başlar ve konuşur turnalarıyla: "Kanatlarınıza huzur yazacağım. Böylece tüm dünyada özgürce uçabileceksiniz.”


Ne yazık ki, Sadako Sasaki'nin yaşamı 1000 turnayı katlamaya yetmez ve 25 Ekim 1955 günü 644. turnayı katlarken hayata gözlerini yumar. Yine de arkadaşları, eksik kalan 356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömerler. Turna kuşu, o zamandan beri barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesidir.


Postacılar Sadako öldükten aylar sonra bile diğer çocukların yapıp yolladığı kâğıttan turna kuşlarını hastahaneye taşırlar. Bu turna kuşlarının sayısı şimdi milyonlarla ifade edilmekte ve bir müzede sergilenmektedir.


Sadako Sasaki anısına Hiroşima Barış Parkı'nda, çocukların oluşturduğu bir fon ile yapılmış bir anıtı bulunmaktadır ve bu anıtın altındaki plakette "This is our cry, This is our prayer, Peace in the world “ (Bu bizim çığlığımız, Bu bizim duamız, Dünyada barış) yazmaktadır. Ayrıca ABD'de Seattle Barış Parkı'nda da bir heykeli mevcuttur.


Projenin birinci bölümünde yapılan 356 turna kuşu kanatlarına Türkçe ve Japonca “barış” yazılarak Sadako Sasaki anısına, 16 Eylül 2010 tarihinde, Dr. Takeshi Sekiya’nın önderliğinde öğrencilerin Nishiakashi İstasyonu’ndan Hiroşima’ya hareketi ve sonrasında da Hiroşima Barış Anıtı Parkı’ndaki Sadako Sasaki Atom Bombası Çocuk Anıtı Müzesi’ne varılmasıyla birlikte projeye katılan iki üniversitenin isimleri etiketlenerek asılmıştır.


Bölüm II: Dilek Ağacı


Bu projenin ana fikri insanların yaşama gücünü kuvvetlendirerek hayata karşı daha pozitif bakmalarına neden olan “umut” kavramı olmuştur. Birçok kültürde, birçok şekilde insanoğlunun umudunu bağladığı ritüeller gerçekleştirilmektedir. Kökleri İslam öncesi Türk inanışlarından beslenen “Dilek Ağacı” kültürüne göre, halk tarafından belirlenmiş birtakım ağaçların dallarına küçük kumaş parçaları bağlanarak (ya da daha farklı şekillerde) dilekler tutulur ve bu dileklerin gerçekleşeceğine kalpten inanılır. Bu mitolojik ağaçlar yüzyıllardan beri çaresizlik içerisinde olan kişilere umut vermiştir. Benzer bir durum da Japon kültüründe görülmektedir. Bir insanın kâğıttan 1000 adet turna kuşu yapması durumunda bu kişinin bir dileğinin gerçekleşeceğine dair bir efsane bulunmaktadır. İşte bu atölye çalışması da bu iki farklı kültürün (umut etme ritüellerinin) dileklerini gerçekleştirme anlamında sahip oldukları iki farklı gelenekten hareketle, Türk kültüründeki dilek ağacı öğesiyle, Japon kültüründeki kâğıttan bin turna kuşu efsanesindeki dilek tutma ritüelinin birleştirilmesini konu almaktadır. Bu anlamda geleneksel Türk sanatlarından kâğıt renklendirme tekniği Ebru’nun, geleneksel Japon sanatlarından kâğıt katlama tekniği Origami ile ilişkilendirilerek projenin ikinci bölümünde katlanan 1000 turna kuşu ise 17 Eylül 2010 tarihinde Kwansei Gakuin Üniversitesi Kampüs’ünde dilek ağacı olarak seçilen bir ağaca bağlanmış ve 3 gün süresince sergilenmiştir. Turna kuşlarının kanatlarına projenin ilk ayağında olduğu üzere Türkçe ve Japonca dünya barışı ile ilgili dilekler yazılarak dünyada barış ve huzur dilekleri dile getirilmiştir.


Bu proje süresince Türk ve Japon öğrencilerden oluşan 16 öğrenci ve 4 danışman öğretim görevlisi yer almıştır. Proje süresince 1356 adet 13 farklı ebru deseni, origami tekniğinde turna kuşu biçiminde katlanmıştır.


16 öğrencinin 4 danışman ile birlikte yürüttükleri bu proje bağlamında toplam 1356 adet ebru desenli turna kuşu yapılmıştır. Bunların 356 adedi, Hiroşima’da bulunan Sadako Sasaki anıtına bırakılmış olup; 1000 tanesi Kwansei Gakuin Üniversitesi’ndeki bir ağaca 3 gün süresince sergilenmek üzere asılmıştır.


PROGRAM


10 Eylül 2010 (Cuma)


16.30 Hereke’den İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı’na hareket.
21.00 Atatürk Havalimanı’ndan Güney Kore, Seoul, Incheon Uluslararası Hava Limanı'na hareket.


11 Eylül 2010 (Cumartesi)


13.00 Seoul, Incheon Uluslararası Hava Limanı'na iniş.
15.00 Seoul, Incheon Uluslararası Hava Limanı'ndan Osaka’ya hareket.
16:40 Osaka, Kansai Uluslararası Hava Limanı'na iniş.
19.30 Nishinomiya Kwansai Gakuin Üniversitesi Uegahara Kampüsü’ne varış. Spor Merkezine yerleşme.
20.00 KGU Spor Merkezi’nde Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı ile yemek ve öğrencilerle tanışma.
22.00 Serbest zaman.


12 Eylül 2010 (Pazar)


08.00 KGU Spor Merkezi’nde kahvaltı.
09.00 KGU Uegahara Kampüs turu.


“1889’da Kobe’de kurulan, 1929’da ise Nishinomiya Uegahara Kampüsü’ne taşınmış olan Kwansei Gakuin Üniversitesi Kansai Bölgesi’nin dört büyük özel üniversitesinden birisidir. Tarihi süresince Kwansei Gakuin gücünü daha çok uluslararası ilişkiler üzerine yoğunlaştırmıştır. Çeşitli programlarıyla dünyanın diğer ülkelerindeki kültürleri anlayan uluslararası bakış açısına sahip insanlar eğitmeyi kendisine gaye edinmiştir.”


11.00 Osaka’ya hareket.


Osaka’daki Ulusal Sanat Müzesi’ne (The National Museum of Art) yapılan ziyarette, Tadanori Yokoo’nun Poster Sergisi (The Complete Posters of Tadanori Yokoo); Tabaimo Danmen’in Shuichi Yoshida’ın romanından uyarlanan illüstrasyon sergisi ve video enstelasyonları izlendi.


21.00 KGU Spor Merkezi’ne dönüş.
22.00 Serbest zaman.


13 Eylül 2010 (Pazartesi)


08.00 KGU Spor Merkezi’nde kahvaltı.
09.00 KGU Spor Merkezi’nin Toplantı Odası’nda buluşma ve Hoşgeldin Partisi.

Kwansei Gakuin Üniversitesi Rektörü Soichi Sugihara’nın konuşması.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Başar’ın konuşması.
Bir Japon (Shizuka Nakamura) ve bir Türk (İbrahim Öztekin ) öğrencinin konuşmaları.
13.30 KGU G-119 Sınıfı’nda Japon öğrencilerin “Barış” konulu sunumu. 2. Dünya Savaşı üzerine konuşma.

Hiroşima’ya atılan atom bombasının etkilerini gösteren kısa bir film gösterimi yapıldı. Ardından II. Dünya Savaşı’nın etkileri üzerine neler düşünüldüğü hakkında soru-cevap şeklinde bir tartışma gerçekleştirildi.

15.00 Kwansei Gakuin Fakülte Kulübü Lobisi’nde (Faculty Club Lobby) sergi hazırlığı yapıldı.

16.00 KGU G-119 Sınıfı’nda Japon öğrencilerin önerdiği Barış (Peace), Deprem (Earthquake), Kültür (Culture) başlıklı konular üzerine hazırlık yapıldı. Her grupta 2’şer Türk öğrenci yer aldı. Projeler ve etkinlikler esnasında bu grup çalışmalarına da aralıklı olarak devam edildi.
17.00 KGU G-119 Sınıfı’nda Ebru Atölye Çalışması.

Geleneksel Türk sanatı “Ebru” tekniği Türk öğrenciler tarafından Japon öğrencilere tanıtıldı.
Japon öğrenciler Ebru tekniğini geleneksel bir Türk enstrümanı olan ney eşliğinde uyguladı.

18.30 KGU Spor Merkezi’nde Akşam Yemeği.
20.00 Yapılan Ebru çalışmalarının fotoğrafları çekildi. Çekilen fotoğraflar dijital ortamda düzenlenerek baskıya hazır hale getirildi.
22.00 Serbest zaman


14 Eylül 2010 (Salı)


08.00 KGU Spor Merkezinde kahvaltı.
09.00 KGU G-119 Sınıfı’nda “Kanatlarımda Umut” Atölye Çalışması.

Yapılan Ebru çalışmalarından seçilen örneklerin baskıları alındı. Ebru örnekli baskılar Türk ve Japon öğrencilerle birlikte kesildikten sonra 1356 tane origami turna kuşu katlamalarına başlandı.

12.00 KGU Öğrenci Yemekhanesi’nde Öğle Yemeği
13.30 Kwansei Gakuin Seminer Salonu’nda Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanları’nın gösteri ve seminerleri.

Prof. M. Reşat Başar: “Çağdaş Türk Resim Sanatı” (Seminer)
Yrd. Doç. Safiye Başar: “Çağdaş Türk Seramik Sanatı” (Seminer)
Arş. Gör. M. Çağatay Göktan: “Daima Gülümse” (Fotoğraf Gösterisi)

16.00 “Çağdaş Türk Sanatından Yansımalar” başlıklı serginin açılışı.

Prof. M. Reşat Başar, Yrd. Doç. Safiye Başar, Arş. Gör. M. Çağatay Göktan, Arş. Gör. Beyza Tanyolaç, Arş. Gör. Serpil Şahin.

18.30 KGU Spor Merkezi’nde Akşam Yemeği.
20.00 Serbest zaman
22.00 KGU Spor Merkezi Toplantı Odası’nda grup çalışmaları: Barış (Peace), Deprem (Earthquake), Kültür (Culture). “Kanatlarımda Umut” atölye çalışması: turna kuşlarının katlanması.


15 Eylül 2010 (Çarşamba)


08.00 KGU Spor Merkezi’nde kahvaltı.
09.00 KGU G-119 Sınıfı’nda “Kanatlarımda Umut” atölye çalışması: turna kuşlarının katlanması.

12.00 KGU Öğrenci Yemekhanesi’nde Öğle Yemeği.
13.15 Kobe Gezisi.

Afet Azaltma ve İnsanlık Renovasyon Enstitüsü’ne (Disaster Reduction and Human Renovation Institution) yapılan ziyarette deprem anı parçalı dev görsel ekranlar aracılığıyla sesli olarak canlandırıldı. Yapılan bu aktivitede izleyiciler Japonya’da gerçekleşmiş büyük depremlerin yıkım anı görüntülerinden oluşan videolarla karşı karşıya bırakıldı. Gösterimin arkasından depremin yaşandığı bölgelerden alınmış nesnelerin oluşturduğu bir çeşit “deprem sonrası” yanılsaması yaratılmış koridordan diğer sergi mekânlarına geçildi. Depremle ilgili eşyaların, deprem sonrasında bölgelerinin yenilenme sürecini gösteren maketlerin gösterildiği sergi alanları gezildi. Son olarak binaların depreme dayanıklılığını test eden deprem simülasyonu izlenildi.

16.00 Hyogo Bölgesi Sanat Müzesi’nde (Hyogo Prefectural Museum of Art)

“Müze’deki Hayalet” (Ghost in The Museum), “Mizuki Shigeru: YOKAI’nin İllüstrasyonları”, “Akagawa Koleksiyonu’ndan Japon Brezilyalı Sanatçılar”, görme engelliler için hazırlanmış Kaneuji Teppei’nin “Sanatta Biçim/Nesneye Dokunma&Hissetme” (Form in Art/ Touch & Sense the Piece) başlıklı sergileri gezildi.

17.30 KGU Spor Merkezi’ne hareket.
19.30 KGU Spor Merkezi’nde Akşam Yemeği.
21.00 KGU Spor Merkezi Toplantı Odası’nda grup çalışmaları. “Kanatlarımda Umut” atölye çalışması: turna kuşlarının katlanması.

22.00 Serbest zaman


16 Eylül 2010 (Perşembe)


06.00 Öğrencilerin KGU Spor Merkezi ana kapısında buluşması.
07.00 Kei Nakamura önderliğinde öğretim elemanlarının Kyoto ziyareti. Tarihi mekânların gezilmesi: The Golden Temple – The Golden Pavilion (Kinkaku-ji).
07.24 Öğretim Üyesi Takeshi Sekiya’nın önderliğinde öğrencilerin Nishiakashi İstasyonu’ndan Hiroşima’ya hareketi. Shinkansen’de kahvaltı.
09.38 Hiroşima’ya varış.
10.00 Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda “barış” çalışması: Ebru desenli 356 adet turna kuşunun Sadoko Sasaki müzesine Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla bırakılması.
16.19 Shinkansen (hızlı tren) ile Hiroşima’dan KGU’ya hareket. Shinkansen’de akşam yemeği.
18.39 Nishiakashi’ye varış.
18.45 Otobüsle KGU’ya hareket.
20.15 KGU Spor Merkezi’ne varış.
21.00 Serbest zaman.
22.00 KGU Spor Merkezi Toplantı Odası’nda grup çalışmaları. “Kanatlarımda Umut” atölye çalışması: turna kuşlarının katlanması.


17 Eylül 2010 (Cuma)


08.00 KGU Spor Merkezinde kahvaltı.
09.00 “Kanatlarımda Umut” projesi için hazırlanan ebru desenli 1000 (Bin) tane turna kuşunun Kwansei Gakuin Üniversitesi’nin bahçesindeki bir ağaca asılmasına başlandı. Ebru desenli turna kuşları 3 gün boyunca burada asılı kaldı.
11.00 “Çağdaş Türk Sanatından Yansımalar” konulu serginin toplanması.
12.00 KGU Öğrenci Yemekhanesi’nde Öğle Yemeği.
13.00 KGU G-119 Sınıfı’nda Japon öğrencilerin planladığı tartışma programının çalışmalarına başlandı. A, B ve C olarak 3 grup oluşturuldu.


*Grup A (Rukiye, Doğanay, Sayaka, Aiko, Asako) - Etnik Farklılıklar ve Irkçılık tartışmalarını,
*Grup B (Hüseyin, Uğur, Ayane) - Türkiye ve Japonya’nın Savunma Sorunlarının karşılaştırılmasını,
*Grup C (Kaan, İbrahim, Shintaro, Ayumi, Shizuka ) – Mavi Marmara Baskını ve Gazze Problemini ele aldılar.

Her grubun üyeleri önce kendi aralarında birbirlerine sorular sorarak, fikirlerini belirterek konularını kendilerince ifade edecek bir sunum hazırladılar.

1. Sunum Grup A tarafından yapıldı.


Etnik Farklılıklar ve Irkçılık


Irk ayrımcılığı başlığı altında yapılan sunumda her iki ülkede de ırkçılık olup olmadığı sorgulandı ve bununla bağlantılı olarak ırkçılığa bakış açıları tartışıldı. Japonya’da ırk ayrımcılığı olmamasına rağmen siyahî insanların belirli bir bölgede yaşıyor olmalarına, Kuzey Nakaida’da yasayan INN adında Japonların arasına karışmayan bir grup üzerine ve Japonya’ya gelen yabancılar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Aynı şekilde Türkiye’deki etnik grupların ve Türkiye’ye gelen yabancıların durumları da irdelendi. Sonuç olarak, her iki ülkenin de ayni ve ayrı problemleri olduğu gözlemlendi ve ayrımcılığın kötü olduğu kanısına varıldı. Doğanay KADAYIFÇI, Rukiye YAYMAN, Aiko HİSHİTANİ, Sayaka TJİSU'nun görevli olduğu bu etkinlikte anahtar kelime “İdeoloji” olarak belirlendi ve bu ortak kanının sonucunda yüz yüze konuşmanın her zaman en etkili yol olduğu, her düşüncenin ve her kültürün anlayışla karşılanması gerektiği savunuldu.


17.45 KGU restoranında akşam yemeği
18.45 Tartışma gruplarının sunumlarına devam edildi

2. Sunum Grup B tarafından yapıldı.


Türkiye ve Japonya’nın Savunma Sorunlarının Karşılaştırılması


Bu çalışmada barış için bir ordunun gerekli olup olmadığı konusu üzerinde duruldu.
Fikir alış-verişi yapıldı. Her iki ülkenin de ordu yapılanmaları, savunma şekilleri üzerinden fikir yürütüldü. Türkiye’de ordu yapılanması, Türk gençlerinin orduya nasıl yaklaştığı, askerlik yaşı; Japonya’da ordu yapılanması, Japon gençlerinin orduya nasıl yaklaştığı konularında tartışıldı.

3. Sunum ise Grup C tarafından yapıldı.


Mavi Marmara Baskını ve Gazze Problemi


17 Eylül 2010 tarihinde Japon öğrencilerin organize ettiği tartışma programına C grubunun Türk Öğrencileri; İbrahim Öztekin ve Beyazıt Kaan Uçak olarak katıldık. Tartışma programına katıldığımız C grubu olarak, diğer üç Japon öğrenciyle -Shizuka Nakamura, Shintaro Takehara ve Ayumi Kunimasa- birlikte konumuzun çıkış noktası olan “Mavi Marmara” baskınını ve ardından “Gazze Problemi”ni masaya yatırdık.


Birçok ülkede olduğu üzere Japonya’da da tepki çeken “Mavi Marmara” baskını hakkında Türkiye’nin tutumunu ve halkın tepkisini soran Japon öğrencilerle, bu baskının hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki eş zamanlı etkilerini ve sonrasında gelişen olayları konuştuk.


“Mavi Marmara” baskınının ardından Türkiye insanının neden “Gazze” halkına karşı bu kadar duyarlı olduğunu soran Japon öğrencilerle, Türkiye’nin öncelikli olarak coğrafi konumu hakkında konuştuk. Stresli bir bölgede bulunan ülkemizin konumunu Japon öğrencilere anlattıktan sonra bölgede yaşanan herhangi bir gerginliğe Türkiye’nin kayıtsız kalamayacağını anlatmaya çalıştık. Dini açıdan da bir birlikteliğe sahip olmuş olmanın verdiği sorumluluğu da dile getirdikten sonra Japon ve Türk öğrenciler olarak tartışmamızı sunum haline getirme çalışmalarına başladık.


Gerçekleştirdiğimiz sunum sonrasında tartışmaya katılan diğer gruplar olan A ve B grubunu, jürinin değerlendirmeye aldığı; İşbirliği, Yaratıcılık, Yeni bilgi, Açıklık ve Gerçeğe Uygunluk kriterlerinde geride bırakıp C grubu olarak tartışmayı ilk sırada tamamladık.


Güzel Sanatlar öğrencileri olarak sanatın dışında, politika ve güncel konular hakkında da Japon öğrenciler tarafından fikirlerimize başvurulmuş olması bizim için hem bir sürpriz hem de memnuniyet verici olmuştur. Birbirimizi anlama konusunda bu tartışma programı sayesinde bir hayli yol kat ettiğimizi rahatça dile getirebiliriz.


Her sunumun ardından grup üyelerine jüri tarafından sorular soruldu ve daha sonra İşbirliği, yaratıcılık, yeni bilgi, açıklık netlik ve gerçeğe uygunluk kriterleri ele alınarak jüri tarafından yapılan değerlendirmede Grup C birinci seçildi.


21.30 KGU Spor Merkezine dönüş
22.00 00 KGU Spor Merkezi Toplantı Odası’nda Barış (Peace), Deprem (Earthquake), Kültür (Culture) grup çalışmalarına devam edildi.


18 Eylül 2010 (Cumartesi)


08.00 KGU Spor Merkezi’nde kahvaltı.
09.00 Japon öğrenciler tarafından Japon kaligrafi sanatı olan “Syodou”yu tanıtan görsel ve uygulamalı sunum yapıldı ardından Türk öğretim elemanları ve öğrencileri Japon öğrencilerin yardımıyla “Syodou” çalışmaları yaptı.
12.00 KGU Öğrenci Yemekhanesi’nde Öğle Yemeği.
13.00 Çiçek düzenlemesi - Ikebana (flower arrangement); Türk öğretim elemanları ve öğrencilerine çiçek düzenleme sanatının detayları anlatılarak uygulamalı olarak birlikte gerçekleştirildi.
15.00 Serbest zaman
18.00 Çay seremonilerinin yapıldığı özel bir mekânda misafir edilen gruba çay seremonisinin nasıl yapıldığı anlatıldı.
20.00 KGU Spor Merkezi Toplantı Odası’nda Barış (Peace), Deprem (Earthquake), Kültür (Culture) grupları son düzenlemeler için çalışmalara başladı.


19 Eylül 2010 (Pazar)


08.00 KGU Spor Merkezi’nde kahvaltı
09.00 Grupların çalışmalarının sunumları

• Kültür (Culture): ( Asako, Ayumi, Sayako, Rukiye, Hüseyin)

Kültür projesi iki ülkenin etnik farklılıklarını, benzerliklerini, yaşayışlarını, aile yapılarını ortak noktalarının nerelerde kesiştiğini tartışan bir projeydi. Türk kültürü ve Japon kültürü arasındaki aile yapısındaki ataerkil benzerlikler bunun yanında etnik alışkanlıklardaki farklılıklar merak ettiğimiz ama bilmediğimiz özelliklerimiz bizi karşılıklı olarak çok şaşırttı. Hüseyin CEYLAN, Rukiye YAYMAN, Ayumi KUNİMASA, Sayaka TJİSU, Asako HAMANO'nun görevli olduğu kültür projesinde hazırlanan konuşmalar açıklamaların yanında birde iki ülkenin etnik kıyafetlerinin kullanıldığı kaynaşmayı simgeleyen bir kolaj çalışması yapıldı. Projenin seyrini anlatan bir video ile sunum sona erdirildi.

• Deprem (Earthquake), ( Satoko, Aiko, Ayane, Uğur, Doğanay)

Deprem başlığı altında yapılan sunumda Japonya’yı derinden etkileyen 1995 Kobe Depremi ve Türkiye’de büyük hasarlara yol açan 1999 Marmara Depremi ele alındı. Depremin götürdükleri tabii ki de inanılmaz boyutlardadır ve bunu en aza indirgemekte her iki ülkenin de en büyük arzusudur. Bu sebeple gelecekte depremden en az nasıl hasar alınılır sorusu üzerinde duruldu ve dokuz materyal belirlendi. Türkiye ile Japonya’nın ortak özellikleri başta hümanizm olmak üzere Türk insanının sevgi dolu, yardımsever, yaratıcı ve misafirperver olma özellikleri ile Japon insanının disiplinli, işbirlikçi, saygılı ve barıştan yana olan özelliklerinin birleşimiyle depremle ilgili sorunların büyük bir bölümünün çözülebileceği savunuldu ve bu bağlamda her iki ülkenin de ortak acılarının vurgulandığı ve içinde dokuz materyalin kullanılarak yapıldığı kısa animasyon filminin de bulunduğu bir stop motion video hazırlandı.

• Barış (Peace), ( Shizuka, Shintaro, Kaan, İbrahim)


PROJECT PEACE / BARIŞ PROJESİ


13 Eylül 2010 tarihinde Japon öğrenciler tarafından önerilen Barış, Deprem ve Kültür proje başlıklarından Barış grubunda, İbrahim Öztekin ve Beyazıt Kaan Uçak olarak yer aldık. Bize bu projede eşlik eden 4 Japon öğrenci -Atsumi Takano, Shintaro Takehara, Haruka Sogabe, ve Shizuka Nakamura ile birlikte teması barış üzerine yoğunlaşan çeşitli fikirler doğrultusunda projenin detayları hakkında görüştük.


Aralıklarla devam ettiğimiz görüşmeler ve toplantılar sonrasında teması barış olan bir video-art çekilmesinde karar kıldık. Türk öğrenciler olarak video-art’ın ilk bölümünü şekillendirdikten sonra ikinci bölüm hakkında Japon öğrencilerin fikirlerini dinledik ve onların fikirleri doğrultusunda video-art’ın ikinci bölümünü de şekillendirdik. Birbirini tamamlayan iki hikâye biçiminde çekilmesinde karar kıldığımız “Project Peace / Barış Projesi”nin hazırlıklarına başladık.


Çekimlerin yapılacağı yerler, kullanılacak ekipman, kostüm gibi konularında görüşüp hazırlıkların tamamlanmasının ardından projenin çekimlerine başladık. Kısıtlı imkanlar ve zamana rağmen bir gün içerisinde Kwansei Gakuin Üniversitesi kampüsünde çekimlerini bitirdiğimiz ve gösterime hazır hale getirdiğimiz “Project Peace / Barış Projesi”nin sunumu için 19 Eylül 2010 tarihinde diğer katılımcı öğrenciler ve sorumlu öğretim görevlileri ile bir araya geldik. Diğer iki proje grubunun ardından gerçekleştirdiğimiz gösterimle projeyi tamamladık.


Gerçekleştirdiğimiz projenin bu denli önemli bir anlama ve isime sahip olması ve bizim için kısa sayılabilecek bir sürede bu anlamlı projeye dair “Güzel Sanatlar Fakültesi” öğrencileri olarak hatırlanacak bir şeyler bırakabilmiş olmak tarifi ayrı bir mutluluk vermektedir.


12:00 Koto Community Center’da veda partisi için birlikte Türk ve Japon yemeklerinin yapım hazırlığına başlandı. Hazırlıkların ardından geleneksel bir tarzda düzenlenmiş olan salonda yemeğe geçildi. Yemeğin ardından bu kültürel etkileşim programı öncesi ve sonrası herkes edindiği deneyimler, bu programın kazandırdıkları ve duyguları konusunda düşüncelerini anlattı.


20 Eylül 2010 (Pazartesi)


05.00 Kalkış
06.00 KGU Spor Merkezinden ayrılış.
06.30 KGU Kampüsü’nden Osaka / Kansai Uluslararası Hava Limanı'na hareket
07.30 Kansai Uluslararası Hava Limanı'na varış
09.30 Kansai Uluslararası Hava Limanı’ndan kalkış
11.20 Güney Kore, Seoul, Incheon Uluslararası Hava Limanı'na iniş
14.00 Güney Kore, Seoul, Incheon Uluslararası Hava Limanı’ndan İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı’na hareket
19.20 İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı’na varış


Üye Listesi (Türkiye)


Prof. M. Reşat Başar
Yard. Doç. Safiye Başar
Arş. Gör. Çağatay Göktan (Sanatta Yeterlik Öğrencisi)
Arş. Gör. Serpil Şahin (Sanatta Yeterlik Öğrencisi)
Arş. Gör. Beyza Tanyolaç (Sanatta Yeterlik Öğrencisi)
Öğrenciler:
Beyazıt Kaan Uçak
Rukiye Yayman
Doğanay Kadayıfçı
Hüseyin Ceylan
İbrahim Öztekin
Uğur Ercan


Üye Listesi (Japonya)


Öğrenciler:
Asako Hamano
Haruka Sogabe
Atsumi Takano
Shintaro Takehara
Aiko Hishitani
Shizuka Nakamura
Ayane Nishitai
Ayumi Kunimasa
Sayaka Tsuji
Satoko Matsubara

Fakülte Üyeleri
Dr. Takeshi Sekiya

Kei Nakamura ( Kwansei Gakuin Üniversitesi Türkiye, Japonya öğrenci değişim programı program sekreteri)
© 2017 Uluslararası İlişkiler Birimi | Kocaeli Üniversitesi
Görüş ve önerileriniz için: international@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler No:30
41380, Kocaeli
Tel : +90(262) 303 38 43-44
E-Mail: intoffice@kocaeli.edu.tr